Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Międzynarodowe Centrum Zarządzania, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski z siedzibą przy ul. Nowy Świat, 00-459 Warszawa.
 2. Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) powołany przez Administratora nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych. Z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: mba@uw.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach przeprowadzania zapisów, organizacji i realizacji spotkań, wydarzeń, konferencji i seminariów, prowadzenia marketingu bezpośredniego, przesyłania informacji handlowych.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pan danych będą wyrażone przez Panią/Pana zgody.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:
  1. osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;
  2. podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające)
 6. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia wyrażonej zgody.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Akredytacja AMBA

    Association of MBAs (AMBA) – jest międzynarodowym stowarzyszeniem zajmującym się badaniami z zakresu nauk o zarządzaniu.
 

    The European Foundation for Management Development (EFMD) - międzynarodowe zrzeszenie organizacji akademickich, biznesowych i społecznych. 
 
MCZ UW posiada akredytację AMBA od 2007 roku a akredytację EQUIS od 2017 roku

Międzynarodowe Centrum Zarządzania
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Warszawski

ul. Nowy Świat 4
00-497 Warszawa
tel/fax: 22/ 625 31 26
tel/fax: 22/ 625 32 83
e-mail: emba@uw.edu.pl