O MBA

Początki MBA

Początki MBA wywodzą są z tradycji studiów podyplomowych. Zostały zainicjowane na przełomie wieków na Dartmouth College w New Hampsire w USA jako alternatywa dla innych programów akademickich. Choć dzisiaj powszechnie przyjmuje się, że to Harvard w Bostonie jest kolebką rozwoju MBA, warto zaznaczyć, że Graduade School of Business Administration była założona dopiero 8 lat później. W Europie pierwsze kursy MBA powstały w Wielkiej Brytanii na początku lat sześćdziesiątych. Do dnia dzisiejszego programy oferowane w Europie różnią się od tych dostępnych w USA,  chociaż nadal to amerykańskie MBA są wciąż wzorcem dla  programów tego typu na świecie.

Czym jest MBA?

MBA (Master of Business Administration) jest profesjonalnym stopniem naukowym. Jednakże trzeba być świadomym faktu, że niektóre tak zwane programy MBA nie oferują stopnia będącego ekwiwalentem tytułu „master”. Zdarza się również, że absolwenci mogą otrzymać tytuł, ale wydany przez nieznaną instytucję. Kandydat powinien być rzetelnie poinformowany, jaki rodzaj dyplomu otrzyma kończąc konkretny program.
Programy MBA zostały stworzone po to, aby pomagać studentom w zrozumieniu głównych modeli zarządzania biznesem. Wyjątkowa wartości tytułu MBA jest efektem połączenia akademickich studiów z praktycznymi doświadczeniami i projektami oraz studiami przypadków, które dostarczają niezliczonych okazji do rozwoju nowych umiejętności. Ponadto uczestnicy studiów Executive MBA mają szansę podzielenia się wiedzą i doświadczeniem z pozostałymi uczestnikami – menadżerami innych przedsiębiorstw.

Akredytacja AMBA

Association of MBAs (AMBA) – jest międzynarodowym stowarzyszeniem zajmującym się badaniami z zakresu nauk o zarządzaniu. Instytucja Przyznaje międzynarodowe akredytacje dla uczelni prowadzących programy Master of Business Administration.

MCZ UW posiada akredytację AMBA od 2007 roku.

czytaj więcej...

Międzynarodowe Centrum Zarządzania
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Warszawski

ul. Nowy Świat 4
00-497 Warszawa
tel/fax: 22/ 625 31 26
tel/fax: 22/ 625 32 83
e-mail: mba@uw.edu.pl