Dla kogo jest ten program?

Program MBA jest zorientowany dwojako – na funkcje i umiejętności.

Z jednej strony koncentruje się na podstawowych, funkcjonalnych obszarach, które trzeba znać, aby skutecznie prowadzić biznes, sprawnie kooperować i koordynować działania w różnych obszarach firmy: marketing, finanse, zarządzanie operacjami firmy: strukturą, procesami i projektami, jak i zarządzanie ludźmi.

Z drugiej strony, wykorzystując funkcjonalną wiedzę, MBA  kształci trzy główne umiejętności wymagane od każdego dobrego menedżera w nowoczesnej organizacji: rozumienie biznesu w kategoriach ilościowych, skuteczne wykorzystanie informatyki, oraz sprawowanie przywództwa.

Program kształci także umiejętność pracy zespołowej. W ramach każdego przedmiotu, przewiduje co najmniej jedną pracę do wykonania w grupach - w trakcie zajęć lub podczas zaliczenia.. Program będzie także integrował wszystkie przedmioty i umiejętności w ostatnim module – gry symulacyjnej.

Kandydatami do programu będą menedżerowie średniego stopnia oraz specjaliści wskazani przez firmy rekomendujące firmy. Kandydaci powinni przejść standardową procedurę przyjęcia na studia MBA na Uniwersytecie Warszawskim

Akredytacja AMBA

    Association of MBAs (AMBA) – jest międzynarodowym stowarzyszeniem zajmującym się badaniami z zakresu nauk o zarządzaniu.
 

    The European Foundation for Management Development (EFMD) - międzynarodowe zrzeszenie organizacji akademickich, biznesowych i społecznych. 
 
MCZ UW posiada akredytację AMBA od 2007 roku a akredytację EQUIS od 2017 roku

Międzynarodowe Centrum Zarządzania
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Warszawski

ul. Nowy Świat 4
00-497 Warszawa
tel/fax: 22/ 625 31 26
tel/fax: 22/ 625 32 83
e-mail: emba@uw.edu.pl