Rekrutacja - kryteria, szczegóły

Trwa rekrutacja na nową XXVI edycję Programu Executive MBA na Uniwersytecie Warszawskim.

 

* Oferta specjalna - Early Birds - złóż dokumenty aplikacyjne do 7.IV. 2018
a dostaniesz 10% rabatu od czasnego!!! *

Pierwsza tura egzaminów już 14.IV. 2018 o g. 10:00

 

Kryteria przyjęcia:

 • ukończone magisterskie studia wyższe;
 • średnia ocen z ostatnich dwóch lat studiów co najmniej 4.0 ;
 • minimum 3 lata doświadczenia zawodowego, preferowane osoby z doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • suma punktów zdobyta na egzaminie wstępnym składająca się z:
  • testu z rozwiązywania problemów matematyczno-logicznych;
  • testu z języka angielskiego;
  • rozmowy kwalifikacyjnej

Test - przykładowe pytania [PDF] (12 kb)

Test z języka angielskiego - Opis [PDF] (8kb)

 


Terminy rekrutacji:

- termin składania dokumentów: 8 czerwca 2018

- termin egzaminu pisemnego: 16 czerwca 2018, g. 10.00

- termin rozmowy kwalifikacyjnej: 16 i 18 czerwca 2018

 

 

Dokumenty aplikacyjne:

- wypełniony formularz aplikacyjny (pobierz pdf) (pobierz dokument)

- oryginał dyplomu ukończenia studiów I-go lub II-go stopnia

- oryginał indeksu lub transkryptu ocen

- dwa listy rekomendacyjne (pobierz pdf) (pobierz dokument)

- 2 zdjęcia 45 x 35 mm

- 2 zdjęcia dyplomowe 5 x 45 mm

- kopia dowodu osobistego lub paszportu (oryginał do wglądu)

 

Prosimy uwaznie przeczytać formularze i wypełnić na komputerze lub drukowanymi literami.

Dokumenty można otrzymać także drogą mailową lub osobiście w biurze Studiów MBA.

 

Dokumenty powinny być złożone w biurze Studiów MBA na Nowym Świecie 4, pok.220 w wyznaczonym terminie

 

UWAGA! Kandydatów obowiązuje rejestracja w Internetowej Rejestracji Kandydatów UW (IRK)

 

Egzaminy wstępne składają się z:

- 60-minutowego testu matematyczno- logicznego (pobierz przykładowe pytania)

- 60 minutowego testu językowego (pobierz przykładowe pytania)

- 20-minutowej rozmowy kwalifikacynej

 

Pobierz informator

Akredytacja AMBA

    Association of MBAs (AMBA) – jest międzynarodowym stowarzyszeniem zajmującym się badaniami z zakresu nauk o zarządzaniu.
 

    The European Foundation for Management Development (EFMD) - międzynarodowe zrzeszenie organizacji akademickich, biznesowych i społecznych. 
 
MCZ UW posiada akredytację AMBA od 2007 roku a akredytację EQUIS od 2017 roku

Międzynarodowe Centrum Zarządzania
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Warszawski

ul. Nowy Świat 4
00-497 Warszawa
tel/fax: 22/ 625 31 26
tel/fax: 22/ 625 32 83
e-mail: emba@uw.edu.pl