Wykładowcy

 

Kadrę wykładowców naszego Programu Executive MBA tworzą najlepsi wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego oraz wiodących uniwersytetów w USA oraz Europie, m.in. Cambridge. Są to m.in.:

 

 

Prof. Gopesh Anand - University of Illinois at Urbana-Champaign.

Specjalizacja: makroekonomia, ekonomia polityczna

Wykształcenie: Ohio State University, Ph.D.

Wieloletni wykładowca uniwersytecki (University of Illinois).

Doświadczenie menedżerskie w firmach produkcyjnych oraz w branży marketingowej na rynkach indyjskim i amerykańskim.

więcej...

Prof. Angela Anger-Kraavi - University of Cambridge

Specjalizacja: makroekonomia, ekonomia polityczna, modelowanie makroekonomiczne, zrównoważony rozwój, kształtowanie polityki klimatycznej, współpraca naukowo-przemysłowa

więcej...

 

Prof. Prem Chandrani - S P Jain Institute of Management & Research

Specjalizacja: zarządzanie strategiczne, rachunkowość i finanse.

Wykształcenie: London Business School, Wharton (USA)

Dyrektor programu Executive MBA na S P Jain Institute of Management & Research.
Ponad trzydziestoletnie doświadczenie menedżerskie i konsultingowe. Współpracował z wieloma przedsiębiorstwami z Australii, Kanady, Indii, Japonii, Bliskiego Wschodu, Europy i USA. Dyrektor ds. strategii w Pricewaterhouse Coopers.

więcej...

Lillian L. Cheng, Ph.D. - Cheng Kent Consulting.

Specjalizacja: strategia marketingowa i nauki behawioralne w aspekcie marketingowym.

Wykształcenie: University of Southern California

Doświadczony konsultant, doświadczenie w zarządzaniu firmami w branży IT. Niezależny ekspert  i trener.
 

Dr Adam Chmielewski - Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania.

Specjalizacja: rachunkowość zarządcza.

Wykształcenie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarzadzania

Doświadczony konsultant oraz trener współpracujący z wieloma firmami szkoleniowo-consultingowymi. Działalność szkoleniową przeplata doświadczeniami praktycznymi, kilka lat pracował w dziale rachunkowości jednego z banków oraz pełnił funkcję Dyrektora Finansowego w prywatnej firmie.

więcej...

Prof. Susan I. Cohen - Universytet Warszawski.

Specjalizacja: metody ilościowe w zarządzaniu i podejmowanie decyzji.

Wykształcenie: Northwestern University, Ph.D.

Wieloletni wykładowca akademicki (University of Illinois)
Dyrektor programu Warsaw-Illinois Executive MBA. Wieloletnie doświadczenie kierownicze w niezależnych firmach.

więcej...

Prof. Hadi S. Esfahani - University of Illinois at Urbana-Champaign.

Specjalizacja: makroekonomia, ekonomia polityczna.

Wykształcenie: University of California, Ph.D.

Wieloletni wykładowca uniwersytecki (University of Illinois).
Edytor: Quarterly Review of Economics and Finance.
Prezes Middle East Economic Association.
Dyrektor Global Studies Initiative na University of Illinois.
Wieloletni ekspert Banku Światowego.

więcej...

Dr Mieczysław Grudziński - Akademia Leona Koźmińskiego.

Specjalizacja: finanse przedsiębiorstw, prywatyzacja.

Wykształcenie: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wykładowca na University of Illinois at Urbana-Champaign, Akademii Leona Koźmińskiego, Uniwersytecie Łódzkim. Ekspert w dziedzinie finansów, doradca i konsultant, członek władz spółek, banków i międzynarodowych korporacji, autorem pierwszych publicznych ofert akcji (m.in. Wólczanki i Wedla) zrealizowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, aktywny konsultant.

 

Dr Grzegorz Król - Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania

Specjalizacja: psychologia, ilościowe metody analizy danych

Wykształcenie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

Wykładowca Wydziału Zarządzania UW. Autor lub współautor kilkunastu publikacji z zakresu m.in. analizy danych i metodologii badań społecznych, zniekształceń w procesie ewaluacji, percepcji grup oraz porównań międzykulturowych. Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu unijnymi projektami w obszarze zdrowia publicznego oraz w organizacji międzynarodowych konferencji.

 

 

Prof. Michael Lim - University of Illinois at Urbana-Champaign.

Specjalizacja: zarządzanie operacyjne, optymalizacja produkcji, logistyka oraz energetyka odnawialna.

Wykształcenie: Northwestern University, Ph.D

Członek organizacji: INFORMS, SIAM i POMS
Wieloletni wykładowca na University of Illinois.
Wieloletni konsultant w branży IT (IBM).

więcej...

Prof. Geoffrey Love - University of Illinois at Urbana-Champaign.

Specjalizacja: zachowania organizacyjne, teoria organizacji, matematyka stosowana

Wykształcenie: Harvard University, Ph.D

Wieloletni wykładowca na University of Illinois.
Doświadczenie menadżerskie w branży IT na rynku amerykańskim.

więcej...

Dr Tomasz Ludwicki - Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania.

Specjalizacja: zarządzanie procesami organizacyjnymi, zarządzanie strategiczne i konsulting.

Wykształcenie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania

Wykładowca na University of Illinois at Urbana-Champaign, Uniwersytecie Warszawskim, Sweedish School of Economics (Helsinki), Lund University (Szewcja) Hochschule fur Philosophie (Monachium).
Doradzał takim firmom atmedia, CP DDB, TU Generali, Lot Catering, TNS OBOP, PWPW.

więcej...

Prof. George Monahan - University of Illinois at Urbana-Champaign.

Specjalizacja: ilościowe metody wspomagania podejmowania decyzji.

Wykształcenie: Northwestern University, Ph.D.

Wieloletni wykładowca na University of Illinois, Georgia Institute of Technology oraz Northwestern University.

więcej...

Prof. Kent Monroe - University of Richmond.

Specjalizacja: strategie marketingowe, strategie cenowe, badania marketingowe.

Wykształcenie: University of Illinois, Urbana, Illinois, Ph.D.

Wieloletni wykładowca na University of Illinois, University of Richmond, University of Massachusetts, University of Iowa.
Doświadczony doradca i trener w wielu organizacjach non-profit i na uniwersytetach w Ameryce Północnej i Południowej, Europie, Azji, Australii i Afryce. Stały współpracownik Professional Pricing Society (USA).

więcej...

Prof. Dan Newman - University of Illinois at Urbana-Champaign.

Specjalizacja: strategie marketingowe, strategie cenowe, badania marketingowe.

Wykształcenie: Pennsylvania State University, Ph.D.

Wieloletni wykładowca na University of Illinois i Texam A&M University.

więcej...

Prof. Alojzy Nowak - Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania. Prorektor UW ds. Badań Naukowych i Współpracy

Specjalizacja: ekonomia, makroekonomia, międzynarodowe stosunki gospodarcze, bankowość, zarządzaniu ryzykiem.

Wykładowca Uniwersytetu Warszwskiego, University of Illinois, Akademii Leona Koźmińskiego.
Przewodniczący Rady Naukowej NBP.
Laureat wielu nagród i wyróżnień zarówno w kraju, jak i zagranicą.

więcej...

Prof. Patrick O'Sullivan - Grenoble Ecole de Management (GEM)

Specjalizacja: etyka w biznesie, ekonomia polityczna Unii Europejskiej, ekonomia zarządcza

Wykształcenie: doktorat European University Institute (Włochy)

Wykładowca uczelni na całym świecie m.in. Cambridge University, Frankfurt University, Donau Universität Krems (Austria), Aalto University (Finlandia), Université de Genève (Szwajcaria), Lagos Business School (Nigeria), Webster University (Tajlandia).

więcej...

Prof. Krzysztof Obłój - Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania.

Specjalizacja: zarządzanie strategiczne i międzynarodowe.

Wykształcenie: Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Warszawski

Wykładowca na wielu uczelniach na całym świecie (Bodo Graduate School of Management in Norway, ESCP-EAP w Paryżu, IEDC Bled School of Management i Henley-on-Thames Management College w Wielkiej Brytanii, University of Illinois at Urbana Champaign, CCSU, Duquesne University, Yale University, Tel Aviv University, Copenhagan Business School, Sun Yat- sen University w Chinach.
Członek wielu rad nadzorczych największych firm w Polsce.
Opublikował kilkadziesiąt artykułów naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych. Był prezydentem stowarzyszenia European International Business Association, członkiem Strategic Management Society, członkiem American International Business Academy.

więcej...

Prof. Ayşegül Özsomer - Koç University.

Wykształcenie: Michigan State University, Ph.D.

Wykładowca takich uczelni jak: Koç University, Michigan State University, UCLA, Seattle University

Członkini American Marketing Association, Academy of International Business, European Marketing Association (EMAC)

więcej...
 

Prof. Nicholas Petruzzi - Penn State University.

Specjalizacja: zarządzanie operacyjne, modele cenowe w zarządzaniu operacyjnym, zarządzanie produkcją i łańcuchem dostaw.

Wykształcenie: Purdue University, Ph.D

Wieloletni wykładowca na University of Illinois i Purdue University.
Dyrektor programów MBA na University of Illinois.

więcej...

Dr Agnieszka Postuła - Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania.

Specjalizacja: zbudowanie zespołu, praca grupowa, komunikacja interpersonalna, negocjacje.

Wykształcenie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania

Zajmuje się antropologią organizacji i prowadzi badania terenowe dotyczące komunikacji oraz ról społeczno-zawodowych w polskich firmach, związanych głównie z branżą komputerową.

więcej...

 

Prof. Mike Pratt – Boston College

Specjalizacja – zarządzanie zasobami ludzkimi

Wykształcenie: University of Michigan, Ph.D.

Wieloletni wykładowca na University of Illinois i Boston College
Redaktor wielu znanych na świecie czasopism naukowych takich jak: Academy of Management Annual Review, Academy of Management Journal, Academy of Management Review, Administrative Science Quarterly, Journal of Management Inquiry.

więcej...

Prof. Ewelina D. Sage – Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania

Wykształcenie: Oxford University, Ph.D.

Wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego.

Wieloletni edytor Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies.
Czynny konsultant w kancelarii prawnej, ekspert prawa telekomunikacyjnego i mediów.

więcej...

Prof. Joseph Santora - École des Ponts Business School

Specjalizacja: przywództwo, zarządzanie zmianami, zachowania organizacyjne, organizacje nonprofit.

Wykształcenie: doktorat Fordham University (USA), studia podoktoranckie (Harvard i Princeton).

Wykładowca wielu uniwersytetów w tym Monash University (Australia), paryskiej School of International Management, Grenoble Ecole de Management i innych.

Autor wielu publikacji z zakresu zarządzania, które ukazały się m.in. w: Academy of Management Perspectives, Career Development International, Development & Learning in Organizations, Journal of Organization & Leadership Studies, Journal of Management Studies, Journal of Management Development, Journal of Management Education.

więcej...

Prof. Jeffrey Schmidt - University of Oklahoma

Specjalizacja: Specjalizacja: strategia marketingowa, strategia wprowadzania na rynek nowego produktu, umiędzynarodowienie produktu, produkcja cyfrowa, druk 3D

Wykształcenie: Ph.D. – Business Administration, The Eli Broad Graduate School of Management - Michigan State University

Wykładowca University of Oklahoma

więcej...

 

Prof. Jan Turyna - Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania.

Specjalizacja: rachunkowość finansowa i zarządcza.

Wykształcenie: Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa

Wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, Uczelni Vistula, Uczelni Łazarskiego i innych.
Dziekan Wydziału Zarządzania UW. Kierownik Katedry Finansów i Rachunkowości WZ UW, wcześniej kierownik Zakładu Rachunkowości.
Doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w jednej z agencji rządowych, członek towarzystw naukowych.

więcej...

Prof. Grażyna Wieczorkowska-Wierzbińska - Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania.

Specjalizacja: psychologia, statystyka, porównania międzykulturowe i poznawcze

Wykształcenie: Uniwersytet Warszawski

Psycholog, profesor nauk humanistycznych, wieloletni pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie Kierownik Katedry Psychologii i Socjologii Zarządzania na Wydziale Zarządzania UW.
Były dyrektorem Instytutu Studiów Społecznych UW a także Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW.

więcej...

 

Aneta Wilk-Łyś

Wieloletni wykładowca, z zakresu audytu i rachunkowości oraz kursów przygotowujących do egzaminów ACCA, CIMA i CIA. Współpracuje m.in. z Bankiem Światowym, były dyrektor finansowy, menedżer w firmach doradczych (PwC)