Informacje w związku z pandemią koronawirusa

Ze względu na sytuację epidemiologiczną najbliższy termin egzaminu wstępnego został przesunięty na 30 maja 2020 r.

Międzynarodowe Centrum Zarządzania WZ UW rozpoczęło nowy nabór na podyplomowe studia Executive MBA. Osoby, które złożą prawidłowe aplikacje do 27 maja 2020 r. zostaną objęte promocją "EARLY BIRDS" i uzyskają 10% rabatu na czesne.

Rozpoczyna się nowa, już 28. edycja prestiżowych studiów Executive MBA na Uniwersytecie Warszawskim. Studia te ukończyło już ponad 1000 osób. Wiele zasiada obecnie w zarządach największych polskich i zagranicznych firm. Wielu absolwentów EMBA@UW prowadzi także z sukcesem własne przedsiębiorstwa.

Studia prowadzone są w dwóch wersjach językowych: po angielsku i po polsku. Kandydaci na studia muszą spełnić kilka koniecznych warunków:

  1. muszą mieć wykształcenie wyższe
  2. muszą mieć co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe
  3. zarejestrować się w uniwersyteckim systemie IRK (https://irk.oferta.uw.edu.pl/en-gb/offer/PODYPL2020/field/MBA/)
  4. dostarczyć komplet dokumentów aplikacyjnych (w tym dwa listy rekomendacyjne)
  5. wnieść opłatę egzaminacyjną

Szczegóły dotyczące rekrutacji - https://www.mcz.edu.pl/pl-PL/text/rekrutacja