Międzynarodowe Centrum Zarządzania UW

Międzynarodowe Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego zostało założone w 1990 roku dla realizacji trzech podstawowych celów:

  • przygotowania i prowadzenia programu Master of Business Administration, zapewniającego kompleksową edukację menedżerów – jednego z pierwszych takich programów w Europie wschodniej i centralnej;
  • przygotowania i oferowania kursów spełniających oczekiwania i potrzeby różnych organizacji;
  • ustanowienia bliskich kontaktów między Centrum a wiodącymi uczelniami w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej.

Siedziba Międzynarodowego Centrum Zarządzania, Wydziału Zarządzania UW, ul. Nowy Świat 4, Warszawa


Nasz program MBA powstał na przełomie 1991 i 1992 roku we współpracy z University of Illinois at Urbana - Champaign.

W 1991 roku, po wielu wzajemnych uzgodnieniach została podpisana umowa między Uniwersytetem Warszawskim a University of Illinois, na podstawie którego uruchomiono wspólny program EMBA. Program ten miał na celu:

  • spełniać światowe standardy edukacji w biznesie;
  • wywrzeć istotny wpływ na edukację biznesową w Polsce;
  • zapewnić najlepsze doświadczenia jego uczestnikom.

Nasz program MBA był jednym z pierwszych w Polsce. Powstanie programu było możliwe dzięki wsparciu ze strony fundacji Forda i Mellona oraz USAID. Dzięki programowi MCZ wykładowcy UW mogli uczestniczyć w stażach naukowych na University of Illinois i poznać standardy edukacji biznesowej dostarczającej zarówno wiedzy praktycznej i teoretycznej.

Nasz program ukończyło dwadzieścia jeden grup studentów (dwudziesta druga aktualnie studiuje). Program został wysoko oceniony zarówno w Polsce jak i w USA. Absolwenci pracują na stanowiskach kierowniczych w najlepszych polskich i zagranicznych firmach w Polsce i za granicą. Współpraca miedzy UW a UoI stanowiła wzorzec dla wielu innych uczelni w Polsce.

Pozycja naszego Programu Executive MBA w rankingach:

Perspektywy MBA Ranking - 1 miejsce w Polsce w 2011 oraz 2012 roku
Perspektywy MBA Ranking - Najlepsze Curriculum Programu MBA w Polsce w 2011, 2012 oraz 2013 roku
Rating SEM Forum - Klasa Mistrzowska (najwyższa)


Studenci XXI edycji Programu Executive MBA oraz dr Tomasz Ludwicki, Dyrektor Programu
 

Akredytacja AMBA

Association of MBAs (AMBA) – jest międzynarodowym stowarzyszeniem zajmującym się badaniami z zakresu nauk o zarządzaniu. Instytucja Przyznaje międzynarodowe akredytacje dla uczelni prowadzących programy Master of Business Administration.

MCZ UW posiada akredytację AMBA od 2007 roku.

czytaj więcej...

Międzynarodowe Centrum Zarządzania
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Warszawski

ul. Nowy Świat 4
00-497 Warszawa
tel/fax: 22/ 625 31 26
tel/fax: 22/ 625 32 83
e-mail: mba@uw.edu.pl