Projekt badawczy Perspektywa HR

Perspektywa HR: rozwój wymaga liderów

Dyrektorzy HR największych firm w Polsce przewidują znaczące ograniczenie zatrudnienia w perspektywie 2020 roku, przede wszystkim na skutek postępu automatyzacji pracy. Jednocześnie wskazują, że rozwój firm będzie zależał przede wszystkim od przywódczych zdolności ich liderów.

Pobierz Raport Perspektywa HR

Takie wyniki przynosi badanie „Perspektywa HR” przeprowadzone przez Międzynarodowe Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z firmą doradczą PwC, Polskim Stowarzyszeniem Zarządzania Kadrami oraz PKN Orlen. Zdaniem dyrektorów HR przeciągające się spowolnienie polskiej gospodarki może potrwać nawet do 2020 roku. Z drugiej strony, coraz większa część działań w firmach będzie automatyzowana, głównie w związku z rozwojem technologicznym. W efekcie obydwu trendów można się spodziewać dalszego ograniczenia zatrudnienia w największych przedsiębiorstwach .W związku z postępem automatyzacji,  68% dyrektorów HR, którzy wzięli udział w badaniu, oczekuje ograniczenia zatrudnienia w swoich firmach  o ponad 10%  do 2020 roku. Jednocześnie 25% dyrektorów spodziewa się redukcji zatrudnienia o więcej niż 25%.

Jednocześnie uczestnicy badania wskazują obszary, które ich zdaniem będą warunkiem rozwoju polskich firm w ciągu najbliższych lat. Ponad 57% badanych wskazuje na priorytetową rolę przywództwa na każdym szczeblu przedsiębiorstw. Więcej niż jedna trzecia dyrektorów HR szansy na wzrost swojej organizacji upatruje w innowacjach, a także w optymalizacji kosztów.  Więcej nt. wyników badania: (prezentacja w PDF)

Metodologia badania:

Od lutego do lipca 2013 r. zespół Międzynarodowego Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, pod kierunkiem dra Michała Zdziarskiego, zrealizował - we współpracy z firmą doradczą PwC, Polskim Stowarzyszeniem Zarządzania Kadrami oraz największą polską firmą, PKN Orlen SA - badanie „Perspektywa HR”. Celem projektu było zrozumienie podejścia dyrektorów HR do najważniejszych wyzwań stojących przed ich przedsiębiorstwami oraz ewolucji roli osoby odpowiedzialnej za zarządzanie personelem w czołowych firmach. Respondentów badania pytano także o priorytety w rozwoju liderów firm; wyzwania, którym muszą sprostać w roli liderów HR oraz najważniejsze inicjatywy działów personalnych. Projekt badawczy był skierowany do dyrektorów HR 500 największych przedsiębiorstw działających w Polsce. Zespół badawczy uzyskał odpowiedzi 65 respondentów i przeprowadził ponad 20 pogłębionych wywiadów bezpośrednich. Badanie zrealizował zespół w składzie: dr Michał Zdziarski, dr Tomasz Ludwicki, dr Anna Pawłowska, Małgorzata Wnęk-Kolaska, Karolina Łudzińska, Dominika Fiszer, Magdalena Sybilska-Bonicka.

Partnerzy projektu badawczego:

W sprawie wyników badania prosimy o kontakt z dr. Michałem Zdziarskim: m.zdziarski@uw.edu.pl  lub Karoliną Łudzińską:  k.ludzinska@uw.edu.pl.

Akredytacja AMBA

Association of MBAs (AMBA) – jest międzynarodowym stowarzyszeniem zajmującym się badaniami z zakresu nauk o zarządzaniu. Instytucja Przyznaje międzynarodowe akredytacje dla uczelni prowadzących programy Master of Business Administration.

MCZ UW posiada akredytację AMBA od 2007 roku.

czytaj więcej...

Międzynarodowe Centrum Zarządzania
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Warszawski

ul. Nowy Świat 4
00-497 Warszawa
tel/fax: 22/ 625 31 26
tel/fax: 22/ 625 32 83
e-mail: mba@uw.edu.pl