Projekt badawczy Perspektywa Prezesów 2014

Ponad 75% prezesów największych przedsiębiorstw w Polsce spodziewa się rozwoju swoich firm w przeciągu najbliższego roku.

Projekt badawczy Perspektywa Prezesów™  został adresowany do grona prezesów zarządów 500 największych przedsiębiorstw w kraju wg „Listy 500 Rzeczpospolitej”.  Celem projektu było zrozumienie  perspektywy prezesów na kluczowe uwarunkowania i strategie, od których zależy wzrost firm o fundamentalnym znaczeniu dla polskiej gospodarki.

Wyniki badania okazały się zaskakujące. Ponad 85% prezesów spodziewa się wzrostu swoich przedsiębiorstw w najbliższych 12 miesiącach, w tym 44% z nich spodziewa się wzrostu dynamicznego. Dla porównania, niewielkiego spadku spodziewa się jedynie 3% prezesów, a żaden nie oczekuje dynamicznego spadku wielkości swojej firmy.
Trzy najważniejsze działania, od których, zdaniem prezesów, zależą perspektywy wzrostu firm, to ciągła poprawa efektywności (64% wskazań), dotarcie do nowych segmentów rynku (34%) oraz inwestycje w kapitał ludzki (30%). W zestawieniu priorytetowych działań zwraca także uwagę potrzeba zwiększenia sprzedaży do obecnych klientów (25%) oraz wzrost frmy na skutek fuzji i przejęć (23%), oraz potrzeba automatyzacji i inwestycji w IT (20%).

Szczegółowe wyniki badania: Prezentacja

Metodologia badania:

Projekt badawczy „Perspektywa Prezesów” został  zrealizowany od marca do maja 2014 r.  w Międzynarodowym Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, przez zespół w składzie: dr Michał Zdziarski (kierownik projektu), prof. Krzysztof Obłój, dr Tomasz Ludwicki, mgr Karolina Łudzińska. Zespół badawczy uzyskał odpowiedzi 65 respondentów w formie poprawnie wypełnionej ankiety i jest w trakcie przeprowadzania pogłębionych wywiadów bezpośrednich z prezesami zarządów, którzy wyrazili chęć osobistego spotkania.

Partnerzy projektu badawczego:

 
                    

W sprawie wyników badania prosimy o kontakt z dr. Michałem Zdziarskim: m.zdziarski@uw.edu.pl  lub Karoliną Łudzińską:  k.ludzinska@uw.edu.pl.


 

Akredytacja AMBA

Association of MBAs (AMBA) – jest międzynarodowym stowarzyszeniem zajmującym się badaniami z zakresu nauk o zarządzaniu. Instytucja Przyznaje międzynarodowe akredytacje dla uczelni prowadzących programy Master of Business Administration.

MCZ UW posiada akredytację AMBA od 2007 roku.

czytaj więcej...

Międzynarodowe Centrum Zarządzania
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Warszawski

ul. Nowy Świat 4
00-497 Warszawa
tel/fax: 22/ 625 31 26
tel/fax: 22/ 625 32 83
e-mail: mba@uw.edu.pl