Sesja wyjazdowa do Chicago 2017

W listopadzie 2017 roku studenci programu Executive MBA na Uniwersytecie Warszawskim uczestniczyli w sesji “Doing business in USA”, która miała miejsce w Chicago w Stanach Zjednoczonych. Celem wizyty studentów w USA było bliższe zapoznanie się z amerykańską ekonomią zarówno pod względem teoretycznym jak i praktycznym. Celowi temu miały służyć spotkania z menadżerami oraz wykłady, w których uczestniczyli słuchacze programu emba@uw.

Pierwszym punktem programu była wizyta w agencji reklamowe ARC Worldwide w Chicago. Spotkanie poprowadziła Angelica Kopiczko, Senior Account Executive Customer w ARC. ARC Woldwide to jedna z największych agencji reklamowych na świecie należąca do grupy Leo Burnette. Agencja ta obsługuje największe amerykańskie firmy takie jak McDonalds, Kelloggs, 3M, Coca Cola Walmart i wiele innych.

Bardzo interesującym dla naszych studentów było spotkanie z Arturem Rdzankiem - business managerem w Baldor Electric Company, jednej z firm wchodzących w skład Grupy ABB. Artur Rdzanek jest absolwentem XIX edycji naszego Programu EMBA na Uniwersytecie Warszawskim. Oprócz informacji o specyfice funkcjonowania swojej firmy na rynku amerykańskim Artur Rdzanek odpowiadał również na pytania w jaki sposób przebiegała Jego kariera i jaki wpływ na nią miało ukończenie naszego Programu.

Uzupełnieniem spotkania z Arturem Rdzankiem, była prezentacja Corinne O’Connor, członka zarządów oraz prezesa wielu spółek zajmujących się głównie inwestowaniem kapitałowym. W swojej długoletniej karierze K. O’Connor wspomogła, wiedzą i kapitałem, rozwój wielu spółek pozwalając małym i średnim firmom przeobrazić się w stabilnie rozwijające się przedsiębiorstwa. Połączenie ogromnego wiedzy praktycznej z teoretycznym podejściem do problemów zarządzania spotkało się wśród słuchaczy z ogromnym uznaniem.

Kolejnym interesującym elementem pobytu studentów w Stanach Zjednoczonych była wizyta w siedzibie Polskiej Izby Gospodarczej w Chicago w Copernicus Center. Podczas spotkania z Konsulem RP p. Piotrem Janickim nasi Słuchacze mieli okazje zapoznać się ze specyfiką stosunków polsko-amerykańskich oraz ich znaczenia w kształtowaniu polskiej polityki międzynarodowej. Pan Piotr Janicki ze swadą opowiadał o meandrach prowadzenia rozmów i negocjacji na szczeblu administracji rządowej i samorządowej w Stanach Zjednoczonych bogato ilustrując swoją wypowiedź anegdotami i własnymi doświadczeniami z pobytu w USA.

Drugi dzień zamknęła wizyta w Konsulacie Generalnym Rzeczpospolitej Polskiej w Chicago, którego siedziba mieści się w historycznej willi przy North Lake Shore Drive, uznaną za jeden z zabytków/symboli miasta Chicago. Budynek ten jest jednym z siedmiu powstałych na przełomie XIX i XX wieku i zachowanych do dnia dzisiejszego rezydencji - domów mieszkalnych, które uzyskały status "Chicago Landmarks" (symboli Chicago). W latach 2006-2008 przeprowadzono remont generalny budynku. We wrześniu 2008 władze Chicago przyznały właścicielowi wyremontowanej placówki nagrodę „Chicago Landmark Award for Preservation Excellence”. W roli gospodarza wystąpił Konsul Piotr Janicki. Wystąpienie Konsula adresowane do naszych studentów zawierało informacje o przykładach i znaczeniu współpracy gospodarczej polsko-amerykańskiej, zarówno na szczeblu biznesowym, jak i rządowym. Konsul podkreślił rolę jaką, wbrew obiegowym opiniom, odgrywa ta współpraca oraz omówił perspektywy rozwoju współpracy w przyszłości.

Bardzo interesujący dla naszych słuchaczy wykład przedstawił Hadi Esfahani, profesor University of Illinois, długoletni wykładowca programu EMBA na Uniwersytecie Warszawskim. Prof. Esfahani spotkał się z kolejną już grupą naszych słuchaczy wizytujących USA. Każde z takich spotkań prowokowało do dyskusji dotyczącej analizy aktualnej sytuacji na światowych rynkach politycznych i ekonomicznych oraz oceny ich wpływu na gospodarkę Stanów Zjednoczonych.

Podczas wyjazdu nasi słuchacze mieli okazję spotkać się również z innymi absolwentami programu EMBA@UW pracującymi za oceanem: Krzysztofem Kolczykiem (Amazon) oraz Adamem Manikowskim (VP Marketing w Wolmart Canada). Podzielili się oni swoimi doświadczeniami zawodowymi po ukończeniu przez nich naszego Programu EMBA na Uniwersytecie Warszawskim. Spotkania były inspirujące i bardzo ciekawe dla Słuchaczy.

Uczestnicy wyjazdu mieli także okazję poznać Chicago odwiedzając The Art Institute of Chicago, Museum of Science and Industry a także zobaczyć miasto z innej perspektywy gdy popłynęli łodzią na The Architectural Boat Tour of Chicago.

WRÓC DO SESJI WYJAZDOWYCH