Dr Ludwicki on: How the programs curriculum reflects the challenges od the modern managers?

Rekrutacja na Executive MBA (US)

Rekrutacja na obecną edycję została zamknięta

Zapraszamy do aplikowania na edycję 2021-2022

Więcej informacji w lutym 2021 

Informacja w związku z pandemią COVID - 19:

W roku akademickim 2020/21 zajęcia programu Executive MBA@UW zostały zaplanowane w formie tradycyjnej, na sali wykładowej. Jeśli z powodu pandemii koronawirusa, prowadzenie zajęć w salach UW nie będzie przez pewien czas możliwe, jesteśmy w 100% przygotowani do kontynuowania zajęć online.

Procedura aplikacyjna

Każda z osób aplikujących na Studia MBA na Uniwersytecie Warszawskim musi pozytywnie przejść proces rekrutacyjny na studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim spełniający warunki akredytacji AMBA EQUIS.
Po przejściu procesu rekrutacyjnego komisja egzaminacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata na studia podyplomowe. Każda z osób aplikujących zostanie powiadomiona pisemnie o wyniku postępowania aplikacyjnego.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu wstępnego jest:

1. Zarejestrowanie się w Internetowej Rejestracji Kandydatów UW:

Rejestracja i Aplikacja na Studia EMBA@UW

W IRK konieczne jest także wypełnienie rozbudowanego kwestionariusza osobowego online.

2. Dostarczenie kompletu dokumentów aplikacyjnych:

  • podpisanych wydruków z IRK: podanie o przyjęcie na studia oraz kwestionariusz osobowy
  • oryginału (do wglądu) i kopii dyplomu ukończenia studiów I-go lub II-go stopnia
  • oryginału (do wglądu) i kopiii indeksu lub transkryptu ocen (lub suplementu do dyplomu jeśli został wydany)
  • dwóch listów rekomendacyjnych (preferowane: od aktualnego lub poprzedniego pracodawcy/przełożonego i współpracownika). Listy powinny być dostarczone w zaklejonych kopertach; treść listów nie będzie ujawniana kandydatowi - proponowane formaty listu: (pobierz pdf) (pobierz dokument)
  • jednego zdjęcia
  • dowodu osobistego (do wglądu); dokument tożsamości przedstawiany w Sekretariacie studiów musi być tym samym, który został użyty przy rejestracji w IRK

Dokumenty można przesłać także drogą mailową lub dostarczyć osobiście w biurze Studiów MBA. 
Oryginały dokumentów muszą być przedłożone w biurze Sekretariacie EMBA@UW w Warszawie, ul. Nowy Świat 4, II p., pok. 220, w wyznaczonym terminie.

3. Posiadanie minimum trzyletniego doświadczenia zawodowego:

preferowane doświadczenia zawodowe na stanowiskach menedżerskich. Informacje o doświadczeniu powinny być umieszczone w formularzu aplikacyjnym w przeznaczonych do tego sekcjach.

4. Wniesienie bezzwrotnej opłaty aplikacyjnej w wysokości 1000 zł.

Opłatę aplikacyjną prosimy wnosić na nasz numer konta:
Bank Millennium 32 1160 2202 0000 0001 0838 9289

Termin składania dokumentów i egzaminów wstępnych:

Termin składania
dokumentów
Termin egzaminów
wstępnych*
nowe daty wkrótce nowe daty wkróce

 

* Godziny rozmów kwalifikacyjnych ustalane są indywidualnie podczas składania dokumentów

Egzaminy wstępne składają się z:

  • 60-minutowego testu matematyczno-logicznego w języku angielskim
  • 60-minutowego test znajomości języka angielskiego
  • 20-minutowej rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej doświadczenia zawodowego kandydata oraz  jego motywacji

Test - przykładowe pytania [PDF] (12 kb)

Sesje informacyjne

Serdecznie zapraszamy na sesje informacyjne organizowane w siedzibie Międzynarodowego Centrum Zarządzania i on-line. Sesje informacyjne prowadzi dyrektor programu Executive MBA dr Tomasz Ludwicki. O terminach sesji informacyjnych będziemy informować na bieżąco na naszych stronach i profilach społecznościowych.

Koszt programu w roku 2020

Koszt programu Executive MBA (US) wynosi 8.000,00 USD plus 44.900,00 PLN
Czesne płatne jest w trzech ratach na początku każdego semestru:

Rata Termin płatności Wysokość raty
I nowe daty wkrótce 4.000,00 USD + 19.900,00 PLN
II nowe daty wkrótce 2.000,00 USD + 15.000,00 PLN
III nowe daty wkrótce 2.000,00 USD + 10.000,00 PLN


 

Międzynarodowe Centrum Zarządzania
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Warszawski

ul. Szturmowa 1/3
02-678 Warszawa
tel/fax: 22/ 625 32 83
e-mail: emba@uw.edu.pl