Rekrutacja 2024

 

W roku akademickim 2024/25 zajęcia programu Executive MBA@UW zostały zaplanowane w formie  stacjonarnej, na sali wykładowej, oraz dla osób, które nie mogą wziać udziału w danych zajęciach w formie online.

Procedura aplikacyjna

Każda osoba aplikująca na studia Executive MBA@UW musi pozytywnie przejść proces rekrutacyjny na studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim, spełniający warunki akredytacji AMBA oraz EQUIS.
Po przejściu procesu rekrutacyjnego komisja egzaminacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata na studia podyplomowe. Każda z osób aplikujących zostanie powiadomiona pisemnie o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu wstępnego jest:

1. Zarejestrowanie się w Internetowej Rejestracji Kandydatów UW (IRK):

Studia podyplomowe Program Executive MBA w języku angielskim - IRK (uw.edu.pl)

W IRK konieczne jest także wypełnienie rozbudowanego kwestionariusza osobowego online.

2. Dostarczenie kompletu dokumentów aplikacyjnych:

Wymagane dokumenty należy dostarczać w formie elektronicznej poprzez IRK:

 • podanie o przyjęcie na studia
 • kwestionariusz osobowy EMBA@UW
 • dyplom ukończenia studiów I-go lub II-go stopnia
 • dwa listy rekomendacyjne (preferowane: od aktualnego lub poprzedniego pracodawcy/przełożonego i współpracownika). Jeśli osoby rekomendujące życzą sobie zachować poufność, listy mogą być przesłane pocztą tradycyjną lub mailem ma adres [email protected]
  WZORY LISTÓW REKOMENDACYJNYCH
 • potwierdzenie przelewu opłaty egzaminacyjnej.
 • zdjęcie typu paszportowego w pliku graficznym jpg lub png.

Po zdaniu egzaminu wstępnego będziemy prosili o przedłożenie do wglądu dowodu osobistego (paszportu) oraz oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych.

3. Posiadanie doświadczenia zawodowego:

Posiadanie minimum pięcioletniego doświadczenia zawodowego, w tym trzy lata na stanowisku menadżerskim. Informacje o doświadczeniu powinny być umieszczone w formularzu aplikacyjnym w przeznaczonych do tego celu sekcjach.

4. Wniesienie bezzwrotnej opłaty egzaminacyjnej w wysokości 85 zł.


Egzaminy wstępne odbywają się online i składają się z:

 • 60-minutowego testu matematyczno-logicznego w języku angielskim
 • 60-minutowego test znajomości języka angielskiego
 • 20-minutowej rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej doświadczenia zawodowego kandydata oraz  jego motywacji do podjęcia studiów.

Test - przykładowe pytania [PDF] (12 kb)

Sesje informacyjne

Serdecznie zapraszamy na sesje informacyjne organizowane online. Sesje informacyjne prowadzi dr Tomasz Ludwicki, dyrektor programu Executive MBA@UW. O terminach sesji informacyjnych informujemy na bieżąco na naszej stronie internetowej i profilach społecznościowych.

Najbliższa sesja informacyjna online:

Zapraszamy na sesje informacyjne w 2024 roku.

Koszt programu w roku 2024

edycja polska 54 900 zł
edycja amerykańska 54 900 zł + USD 8 000
 

 

Zapraszamy do rekrutowania w roku akademickim 2024/2025.

 

Zaktualizowano: 23 lutego 2024

     AACSB International - Established in 1916, (AACSB) is the world’s largest business education alliance, connecting educators, learners, and business

   


Association of MBAs (AMBA) - is an international association involved in research in the field of management studies 
 

    The European Foundation for Management Development (EFMD) - is an international association of business, public service organizations and consultancy in the field of management development
 

Międzynarodowe Centrum Zarządzania
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Warszawski

ul. Szturmowa 1/3
02-678 Warszawa
tel/fax: 22/ 553 41 04
e-mail: [email protected]