Rekrutacja na edycję 2021-2022 została zakończona. Informacje na temat nowej rekrutacji zostaną opublikowane na początku 2022 roku.

Informacja w związku z pandemią COVID - 19:

W roku akademickim 2021/22 zajęcia programu Executive MBA@UW zostały zaplanowane w formie tradycyjnej, na sali wykładowej. Jeśli z powodu pandemii koronawirusa, prowadzenie zajęć w salach UW nie będzie przez pewien czas możliwe, jesteśmy w 100% przygotowani do kontynuowania zajęć online.

Procedura aplikacyjna

Każda osoba aplikująca na studia Executive MBA@UW musi pozytywnie przejść proces rekrutacyjny na studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim, spełniający warunki akredytacji AMBA oraz EQUIS.
Po przejściu procesu rekrutacyjnego komisja egzaminacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata na studia podyplomowe. Każda z osób aplikujących zostanie powiadomiona pisemnie o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu wstępnego jest:

1. Zarejestrowanie się w Internetowej Rejestracji Kandydatów UW (IRK):

Studia podyplomowe Program Executive MBA w języku angielskim - IRK (uw.edu.pl)

W IRK konieczne jest także wypełnienie rozbudowanego kwestionariusza osobowego online.

2. Dostarczenie kompletu dokumentów aplikacyjnych:

Wymagane dokumenty można dostarczać w formie elektronicznej poprzez IRK lub na adres mba@uw.edu.pl:

  • podanie o przyjęcie na studia
  • kwestionariusz osobowy EMBA@UW
  • dyplom ukończenia studiów I-go lub II-go stopnia
  • dwa listy rekomendacyjne (preferowane: od aktualnego lub poprzedniego pracodawcy/przełożonego i współpracownika). Jeśli osoby rekomendujące życzą sobie zachować poufność, listy mogą być przesłane pocztą tradycyjną lub mailem ma adres mba@uw.edu.pl
    WZORY LISTÓW REKOMENDACYJNYCH
  • potwierdzenie przelewu opłaty egzaminacyjnej.

Po zdaniu egzaminu wstępnego będziemy prosili o przedłożenie do wglądu dowodu osobistego (paszportu) oraz oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych.

3. Posiadanie doświadczenia zawodowego:

Posiadanie minimum pięcioletniego doświadczenia zawodowego, w tym trzy lata na stanowisku menadżerskim. Informacje o doświadczeniu powinny być umieszczone w formularzu aplikacyjnym w przeznaczonych do tego celu sekcjach.

4. Wniesienie bezzwrotnej opłaty aplikacyjnej w wysokości 1000 zł.

Opłatę aplikacyjną prosimy wnosić na nasze konto numer:
Bank Millennium 32 1160 2202 0000 0001 0838 9289

Termin składania dokumentów i egzaminów wstępnych:

Termin składania
dokumentów
Termin egzaminów
wstępnych*
8/09/2021 Sleepy Bears 11 / 09 / 2021

 

* Godziny rozmów kwalifikacyjnych ustalane są indywidualnie.

Egzaminy wstępne odbywają się online i składają się z:

  • 60-minutowego testu matematyczno-logicznego w języku angielskim
  • 60-minutowego test znajomości języka angielskiego
  • 20-minutowej rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej doświadczenia zawodowego kandydata oraz  jego motywacji do podjęcia studiów.

Test - przykładowe pytania [PDF] (12 kb)

Sesje informacyjne

Serdecznie zapraszamy na sesje informacyjne organizowane online. Sesje informacyjne prowadzi dr Tomasz Ludwicki, dyrektor programu Executive MBA@UW. O terminach sesji informacyjnych informujemy na bieżąco na naszej stronie internetowej i profilach społecznościowych.

Koszt programu w roku 2021

Koszt programu Executive MBA@UW w j. angielskim wynosi 8.000,00 USD plus 44.900,00 PLN
Czesne płatne jest w trzech ratach na początku każdego semestru:

Rata Termin płatności Wysokość raty
I 30 / 09 / 2021 4.000,00 USD + 19.900,00 PLN
II 28 / 02 / 2022 2.000,00 USD + 15.000,00 PLN
III 30 / 09 / 2022 2.000,00 USD + 10.000,00 PLN

 

Zaktualizowano: 16 listopada 2021

Akredytacja AMBA

    Association of MBAs (AMBA) - is an international association involved in research in the field of management studies 
 

    The European Foundation for Management Development (EFMD) - is an international association of business, public service organizations and consultancy in the field of management development
 
MCZ UW is accredited by AMBA since 2007 and by EFMD since 2017

Międzynarodowe Centrum Zarządzania
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Warszawski

ul. Szturmowa 1/3
02-678 Warszawa
tel/fax: 22/ 553 41 04
e-mail: mba@uw.edu.pl