Dr Ludwicki on: How the programs curriculum reflects the challenges od the modern managers?

Rekrutacja na Executive MBA (US)

Rekrutacja na XXVII edycję Executive MBA@UW

2019/2021 - zamknięta

 

Następna tura rekrutacji rozpocznie się na wiosnę 2020 r. Będziemy o niej informować na naszych stronach.

Procedura aplikacyjna

Każda z osób aplikujących na Studia MBA na Uniwersytecie Warszawskim musi pozytywnie przejść proces rekrutacyjny na studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim spełniający warunki akredytacji AMBA EQUIS.
Po przejściu procesu rekrutacyjnego komisja egzaminacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata na studia podyplomowe. Każda z osób aplikujących zostanie powiadomiona pisemnie o wyniku postępowania aplikacyjnego.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu wstępnego jest:

1. Zarejestrowanie się w Internetowej Rejestracji Kandydatów UW:

Rejestracja i Aplikacja na Studia EMBA@UW

2. Dostarczenie kompletu dokumentów aplikacyjnych:

  • wypełnionego formularza aplikacyjnego - (pobierz pdf) (pobierz dokument)
  • oryginału dyplomu ukończenia studiów I-go lub II-go stopnia
  • oryginału indeksu lub transkryptu ocen (lub suplementu do dyplomu jeśli został wydany)
  • dwóch listów rekomendacyjnych (preferowane: od aktualnego lub poprzedniego pracodawcy/przełożonego i współpracownika). Listy powinny być dostarczone w zaklejonych kopertach; treść listów nie będzie ujawniana kandydatowi - (pobierz pdf) (pobierz dokument)
  • dwóch zdjęć
  • dowód osobisty (do wglądu)

Prosimy uważnie przeczytać formularze i wypełnić na komputerze lub drukowanymi literami.
Dokumenty można otrzymać także drogą mailową lub osobiście w biurze Studiów MBA.
Dokumenty powinny być złożone w biurze Studiów MBA na Nowym Świecie 4, pok.220 w wyznaczonym terminie

3. Posiadanie minimum trzyletniego doświadczenia zawodowego;

preferowane doświadczenia zawodowe na stanowiskach menedżerskich. Informacje o doświadczeniu powinny być umieszczone w formularzu aplikacyjnym w przeznaczonych do tego sekcjach.

4. Wniesienie bezzwrotnej opłaty aplikacyjnej w wysokości 1000 zł.

Opłatę aplikacyjną prosimy wnosić na nasz numer konta:
Bank Millennium 32 1160 2202 0000 0001 0838 9289

Termin rekrutacji korporacyjnej oraz składania dokumentów:

Termin składania
dokumentów
Termin egzaminów
wstępnych*
TBA TBA

*- Godziny rozmów kwalifikacyjnych ustalane są indywidualnie podczas składania dokumentów

Egzaminy wstępne składają się z:

  • 60-minutowego testu matematyczno-logicznego 
  • 60-minutowego test znajomości języka angielskiego
  • 20-minutowej rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej doświadczenia zawodowego kandydata oraz  jego motywacji

Test - przykładowe pytania [PDF] (12 kb)

Test z języka angielskiego - Opis [PDF]

Sesje informacyjne

Serdecznie zapraszamy na sesje informacyjne organizowane w siedzibie Międzynarodowego Centrum Zarządzania. Sesje informacyjne prowadzi dyrektor programu Executive MBA dr Tomasz Ludwicki. O terminach sesji informacyjnych będziemy informować na bieżąco na naszych stronach i profilach społecznościowych.

Wykłady otwarte

Dla wszystkich, którzy chcą przekonać się jak wyglądają zajęcia prowadzone na Executive MBA, otworzyliśmy wybrane wykłady dla szerszej publiczności.

Zapraszamy na najbliższe zajęcia:

W tej chwili nie są planowane żadne wykłady otwarte.


Każdy z Państwa może uczestniczyć w roli obserwatora w jednym, wybranym przez siebie czterogodzinnym bloku zajęć.

Osoby chętne do uczestniczenia w zajęciach prosimy o kontakt z Sekretariatem Międzynarodowego Centrum Zarządzania UW, e-mail: mba@uw.edu.pl

 

Koszt programu w roku 2019

Koszt programu Executive MBA (US) wynosi 8.000,00 USD plus 44.900,00 PLN
Czesne płatne jest w trzech ratach na początku każdego semestru:

Rata Termin płatności Wysokość raty
I 30 września 2019 4.000,00 USD + 19.900,00 PLN
II 17 lutego 2020 2.000,00 USD + 15.000,00 PLN
III 15 września 2020 2.000,00 USD + 10.000,00 PLN

Harmonogram zajęć

Wstępny harmonogram zajęć oraz informacje na temat organizacji i miejsca zajęć dostępne są w informatorze.
 

 

 

Międzynarodowe Centrum Zarządzania
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Warszawski

ul. Nowy Świat 4
00-497 Warszawa
tel/fax: 22/ 625 31 26
tel/fax: 22/ 625 32 83
e-mail: emba@uw.edu.pl