Wykładowcy EMBA@UW

Kadrę wykładowców naszego Programu Executive MBA tworzą najlepsi wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego oraz wiodących uniwersytetów w USA, Indiach oraz Europie: m.in. University of Illinois, S. P. Jain Institute of Management & Research, University of Cambridge, Grenoble Ecole de Management itp. Są to m.in.:

 

https://www.mcz.edu.pl/Content/uploaded/images/wykladowcy/anger-kraavi.jpg

Prof. Annela Anger-Kraavi - University of Cambridge

Specjalizacja: makroekonomia, ekonomia polityczna, modelowanie makroekonomiczne, zrównoważony rozwój, kształtowanie polityki klimatycznej, współpraca naukowo-przemysłowa.

Wiceprzewodnicząca United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA) oraz aktywny doradca Ministerstwa Ochrony Środowiska Estonii.
Członek College Research Associate in Economics w Emmanuel College w Cambridge a także Dyrektor Naczelny w Cambridge Trust of New Thinking in Economics w Cambridge.

więcej...


 

 

 

Mgr Tomasz Bagiński

Doświadczony trener, konsultant i przedsiębiorca. Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Jako niezależny trener i konsultant od 2004 roku. Rocznie przeprowadza od 110 do 220 szkoleń/dni konsultacji. Tło w zarządzaniu projektami. Pierwszy samodzielny biznes otwarty w 1998 roku. „Czarny pas”w Porozumieniu bez Przemocy i Kręgach Naprawczych – unikalne i wysoce efektywne podejście do zarządzania konfliktem.

 

 

https://www.mcz.edu.pl/Content/uploaded/images/wykladowcy/Chandrani.jpg

Prof. Prem Chandrani - S. P. Jain Institute of Management & Research

Specjalizacja: zarządzanie strategiczne, rachunkowość i finanse.

Wykształcenie: London Business School, Wharton (USA)

Dyrektor programu Executive MBA na S P Jain Institute of Management & Research.
Ponad trzydziestoletnie doświadczenie menedżerskie i konsultingowe. Współpracował z wieloma przedsiębiorstwami z Australii, Kanady, Indii, Japonii, Bliskiego Wschodu, Europy i USA. Dyrektor ds. strategii w Pricewaterhouse Coopers.

więcej...


 

 

https://www.mcz.edu.pl/Content/uploaded/images/wykladowcy/chmielewski.jpg

Dr Adam Chmielewski - Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania

Specjalizacja: rachunkowość zarządcza.

Wykształcenie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarzadzania

Doświadczony konsultant oraz trener współpracujący z wieloma firmami szkoleniowo-consultingowymi. Działalność szkoleniową przeplata doświadczeniami praktycznymi, kilka lat pracował w dziale rachunkowości jednego z banków oraz pełnił funkcję Dyrektora Finansowego w prywatnej firmie.

więcej...


 

 

Tomasz Dalach - COMAPI.PL

Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Absolwentów

Starszy wiceprezes CEE & DACH w COMAPI.PL

Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Ukończył 12. edycję programu Warsaw-Illinois Executive MBA z wyróżnieniem.

więcej...


 

 

https://www.mcz.edu.pl/Content/uploaded/images/wykladowcy/DeBrouwer.jpg

Prof. Philippe DeBrouwer

Specjalizacja: finanse i rachunkowość

Wykształcenie: Szkoła Zarządzania na Uniwersytecie Solvay - Vrije  w  Brukseli, Ph.D.

Posiada wieloletnie doświadczenie kierownicze w instytucjach finansowych takich jak Deutsche Bank, Fortis Investments, KBC Asset Management, Prezes WARTA TFI S.A,, WARTA Asset Management S.A. a także KBC TFI S.A. oraz RBS Group.
Autor wielu publikacji naukowych o tematyce finansowej.

więcej...


 

 

Paweł Dudek

Doświadczony menedżer ds. Rozwoju i zmian biznesowych z konsekwentnym odnotowywaniem osiągnięć w różnych sektorach biznesowych, ze szczególnym uwzględnieniem profesjonalnych usług i firm handlu międzynarodowego.

Sprawdzona umiejętność wejścia na rynek, procesy reorganizacji, wiodąca zmiana i osiągnięcie wzrostu poprzez budowanie długoterminowych relacji z klientami, społecznościami regulacyjnymi i lokalnymi w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Od 2018 roku jest doradcą CEO w firmie Balkaneum. Poprzednio z sukcesem zarządzał firmami i różnymi działami firm takich jak: EDC, WARS S.A., Bird & Bird, HBR Polska, Medicover, Norwich Union.

więcej...


 

 

https://www.mcz.edu.pl/Content/uploaded/images/wykladowcy/grudzinski.jpg

Dr Mieczysław Grudziński - Akademia Leona Koźmińskiego.

Specjalizacja: finanse przedsiębiorstw, prywatyzacja.

Wykształcenie: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wykładowca na University of Illinois at Urbana-Champaign, Akademii Leona Koźmińskiego, Uniwersytecie Łódzkim. Ekspert w dziedzinie finansów, doradca i konsultant, członek władz spółek, banków i międzynarodowych korporacji, autorem pierwszych publicznych ofert akcji (m.in. Wólczanki i Wedla) zrealizowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, aktywny konsultant.

więcej...


 

 

Dr Grzegorz Keler

Specjalizacja: prawo finansowe, w tym podatkowe, prawo pomocy publicznej, prawo karne skarbowe i gospodarcze.

Dr Keler jest adwokatem w kancelarii prawnej SPCG. Wcześniej doświadczenie zawodowe zdobywał m. in. w działach doradztwa podatkowego Deloitte i PwC. Wspierał klientów w wielu złożonych projektach, w tym doradzając przy transakcjach fuzji i przejęć. Występuje również jako pełnomocnik w postępowaniach i kontrolach podatkowych, a także obrońca w sprawach o przestępstwa tzw. białych kołnierzyków.

Jest adiunktem w Katedrze Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Wykłada także w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz współpracuje jako ekspert z Centrum Gospodarki i Finansów Cyfrowych przy Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

 

Prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz

Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Kierownik działu marketingu i profesor na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Tytuł profesora nauk ekonomicznych nadany przez Prezydenta RP w 2014 roku.

Stopień doktora habilitowanego (2001) i doktora (1994) nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (1988) i Harvard Business School (PMD 69 - 1995).


 

 

 

Prof. dr hab. Krzysztof Klincewicz

Profesor na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Teorii i Metod Organizacyjnych.

Zarządza regionalnym biurem EIT Food dla krajów nordyckich i Europy Środkowej i Wschodniej.

EIT Food jest częścią Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii, utworzonego w celu stymulowania innowacyjności sektora rolno-spożywczego.

Wcześniejsze doświadczenia zawodowe w przemyśle zaawansowanych technologii w Polsce, Finlandii i Wielkiej Brytanii oraz w Tokyo Institute of Technology w Japonii.

Członek Komitetu Wykonawczego ONZ ds. Technologii (2011-15) i konsultant Komisji Europejskiej i Światowego Urzędu Własności Intelektualnej.

Więcej informacji na stronie: https://www.linkedin.com/in/kklinc/


 

 

Dr Anna Kuźmińska - Adiunkt w Katedrze Psychologii i Socjologii Zarządzania WZ UW.

Specjalizacja: psychologia organizacji, psychologia ekonomiczna, ilościowe metody analizy danych

Wykształcenie: doktor nauk ekonomicznych z zakresu zarządzania (praca obroniona z wyróżnieniem), magister psychologii społecznej

więcej...


 

 

https://www.mcz.edu.pl/Content/uploaded/images/wykladowcy/Lezhava.jpg

Prof. Boris Lezhava - Caucasus University

Specjalizacja: marketing

Wykształcenie: Caucasus School of Business, Caucasus University in Partnership with Georgia State University

Wiceprezes d.s. Badań i Rozwoju Strategicznego na Caucasus University
Wieloletni wykładowca na: Caucasus University,  Institute for Strategy and Competitiveness, Harvard Business School, Grenoble Graduate School of Business.
Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie i konsultingowe. Jest założycielem i Dyrektore Zarządzającym firmy działającej na rynku produktów medycznych. 

więcej...


 

 

https://www.mcz.edu.pl/Content/uploaded/images/wykladowcy/ludwicki.jpg

Dr Tomasz Ludwicki - Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania

Dyrektor programu Executive MBA@UW

Specjalizacja: zarządzanie procesami organizacyjnymi, zarządzanie strategiczne i konsulting.

Wykształcenie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania

Wykładowca na University of Illinois at Urbana-Champaign, Uniwersytecie Warszawskim, Sweedish School of Economics (Helsinki), Lund University (Szewcja) Hochschule fur Philosophie (Monachium).
Doradzał takim firmom atmedia, CP DDB, TU Generali, Lot Catering, TNS OBOP, PWPW.

więcej...


 

 

https://www.mcz.edu.pl/Content/uploaded/images/wykladowcy/Makowska.jpg

Elżbieta Makowska

Specjalizacja: strategiczne zarządzanie HR

Wykształcenie: Uniwersytet Warszawski

Konsultant HR, trener, coach i mentor współpracujący z przedstawicielami biznesowymi i prywatnymi. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy korporacyjnej i w pracy z polskimi firmami.
Jako konsultant HR, interim manager i zewnętrzny trener współpracuje z wieloma organizacjami (korporacje międzynarodowe i firmy polskie) realizując projekty strategiczne, rekrutacyjne, rozwojowe i szkoleniowe. Prowadzi assessmenty rekrutacyjne i rozwojowe dla wyższej i średniej kadry zarządczej, szkolenia i doradztwo w zakresie zarządzania ludźmi, zespołami, zmianą, organizacją (strategiczne i operacyjne), projektami, współpracą z menedżerami, HRBP, coachingu i mentoringu.
Posiada m.in. akredytację coacha ACC, ICF (International Coaching Federation), CPCC, TCI (The Coaches Institute).


 

 

Marcin Mikołajczyk

PROFIL

Ponad 20 lat doświadczenia zawodowego w sektorach technologii, telekomunikacji, mediów i handlu elektronicznego, odpowiedzialny głównie za strategię, marketing i operacje.

Silne umiejętności zarządcze. Łączenie doświadczenia korporacyjnego ze sprawdzonym doświadczeniem jako przedsiębiorca, rosnące start-upy, rozwój biznesu i inwestowanie w VC.

Doświadczony doradca w kwestiach strategicznych, marketingu internetowego, rozwoju firmy, modelowania biznesowego, produktu, rozwój i handel elektroniczny do zarządów największych firm w Polsce

Od 2012 r. - Mentor w Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości, 2013 - Nagroda magazynu Brief „Jeden z 50 najbardziej kreatywni ludzie w biznesie ”

Od 2017 - promotor, wykładowca i mentor w programie EMBA w Uniwersytet Warszawski i główny mentor w Fundingbox Accelerator

więcej...


 

 

Prof. dr hab. Tomasz Ochinowski

Edukacja:

 • 2014: dr hab. w dziedzinie nauk o zarządzaniu (praca habilitacyjna „Tradycje przedsiębiorczości w Polsce jako źródło kapitału kulturowego organizacji”, wyróżniona nagrodą rektora), Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
 • 2000: Ph. D., z wyróżnieniem w Psychologii, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski.
 • 1986: mgr psychologii, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego (CWU), Warszawa

 Zatrudnienie:

 • 2001-obecnie: adiunkt, Wydział Zarządzania, UW i członek Wydziału IMC (MBA).
 • 1999-2002: prodziekan Wydziału Zarządzania Akademii im. B. Janskiego w Warszawie.
 • 1996-1997: asystent, Wydział Rolnictwa i Ekonomii, SGGW w Warszawie.
 • 1993-1996: pracownik naukowy, Physics College for Teachers, WU.
 • 1987-1993: asystent, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej (Centrum Psychologii), CWU.

 

 

https://www.mcz.edu.pl/Content/uploaded/images/wykladowcy/OSullivan.jpg

Prof. Patrick O'Sullivan - Grenoble Ecole de Management (GEM)

Specjalizacja: etyka w biznesie, ekonomia polityczna Unii Europejskiej, ekonomia zarządcza

Wykształcenie: doktorat European University Institute (Włochy)

Wykładowca uczelni na całym świecie m.in. Cambridge University, Frankfurt University, Donau Universität Krems (Austria), Aalto University (Finlandia), Université de Genève (Szwajcaria), Lagos Business School (Nigeria), Webster University (Tajlandia).

więcej...


 

 

https://www.mcz.edu.pl/Content/uploaded/images/wykladowcy/Petruzzi.jpg

Prof. Nicholas Petruzzi - Penn State University.

Specjalizacja: zarządzanie operacyjne, modele cenowe w zarządzaniu operacyjnym, zarządzanie produkcją i łańcuchem dostaw.

Wykształcenie: Purdue University, Ph.D

Wieloletni wykładowca na University of Illinois i Purdue University.
Dyrektor programów MBA na University of Illinois.

więcej...


 

 

Dr Robert Pietrusiński - Wydział Zarządzania UW

Magister prawa oraz dr nauk ekonomicznych ze specjalnością nauk o zarządzaniu. Ekspert w zakresie prawa handlowego i cywilnego. Specjalista w zakresie tworzenia i prowadzenia działalności przez spółki, fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie. Doradca zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych. Specjalista zagadnień ładu korporacyjnego; wzajemnych relacji władz spółek kapitałowych. Wspólnik kancelarii prawnej. Wykładowca prawa handlowego i gospodarczego. Były przewodniczący i członek 12 rad nadzorczych ( w tym spółek pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego).

więcej...


 

 

https://www.mcz.edu.pl/Content/uploaded/images/wykladowcy/postula.jpg

Dr hab. Agnieszka Postuła - Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania.

Specjalizacja: zbudowanie zespołu, praca grupowa, komunikacja interpersonalna, negocjacje.

Wykształcenie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania

Zajmuje się antropologią organizacji i prowadzi badania terenowe dotyczące komunikacji oraz ról społeczno-zawodowych w polskich firmach, związanych głównie z branżą komputerową.

więcej...


 

 

Dr Andrzej Rutkowski

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej.

Autor wielu publikacji (m.in.): Zarządzanie finansami PWE Warszawa 2016, IV zm. wydanie (podręcznik akademicki) - nagrodzone „Beta 2003”.

Współautor kilkudziesięciu naukowych prac zbiorowych, w tym z zakresu: finansów przedsiębiorstw, fuzji i przejęć, zarządzania wartością, restrukturyzacji finansowej, finansowania organizacji non-profit, wyceny jednostek biznesowych. Jego obecne zainteresowania naukowe koncentrują się na ocenie skuteczności fuzji i przejęć, ich znaczenia dla tworzenia wartości połączonych podmiotów.

Autor wielu prac konsultingowych z zakresu restrukturyzacji, fuzji przedsiębiorstw, projektowania projektów deweloperskich, wycen przedsiębiorstw oraz wartości niematerialnych i prawnych. Był członkiem rady nadzorczej dużej firmy farmaceutycznej.

Recenzent innowacyjnych projektów inwestycyjnych finansowych ze środków UE. Autor ekspertyzy prawnej dla Senatu R.P. Konsultant w dziedzinie finansów wielu firm konsultingowych, polskich i zagranicznych kancelarii prawnych.

Obecnie jest członkiem komisji egzaminacyjnej Komisji Nadzoru Finansowego ds. Doradców Inwestycyjnych.


 

 

https://www.mcz.edu.pl/Content/uploaded/images/wykladowcy/Santora.jpg

Prof. Joseph Santora - École des Ponts Business School

Specjalizacja: przywództwo, zarządzanie zmianami, zachowania organizacyjne, organizacje nonprofit.

Wykształcenie: doktorat Fordham University (USA), studia podoktoranckie (Harvard i Princeton).

Wykładowca wielu uniwersytetów w tym Monash University (Australia), paryskiej School of International Management, Grenoble Ecole de Management i innych.

Autor wielu publikacji z zakresu zarządzania, które ukazały się m.in. w: Academy of Management Perspectives, Career Development International, Development & Learning in Organizations, Journal of Organization & Leadership Studies, Journal of Management Studies, Journal of Management Development, Journal of Management Education.

więcej...


 

 

Dr Piotr Sokół - Zakład Finansowo-Prawnych Problemów Zarządzania Katedry Prawnych  Problemów Zarządzania i Administracji Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

 • magister organizacji i zarządzania (specjalizacja – administracja publiczna) – 1981;
 • doktor nauk ekonomicznych  w zakresie organizacji i zarządzania – 1989. Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski.

 

Kluczowe kwalifikacje

 • docent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; specjalność: prawo finansowe i podatkowe;
 • wykładowca na kursach dla członków rad nadzorczych, doradców inwestycyjnych, maklerów, doradców restrukturyzacyjnych (d. syndyków);
 • w latach 2005-2012 prodziekan ds. studenckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego,
 • członek Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 województwa mazowieckiego,
 • członek Rady Programowej Akademickiego Radia Kampus,
 • obecnie i w przeszłości członek rad nadzorczych (Zelmot-Handel S.A., Zelmot-Oświetlenie S.A, Zespół Zarządców Nieruchomości WAM sp. z o.o., Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.);
 • ekspert Senatu RP i Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury;
 • w latach 2012-2016 kierownik studiów magisterskich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego: członek zarządu Fundacji Na Rzecz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego;
 • dyrektor Centrum Edukacji Fundacji Wydziału Zarządzania.

 

 

https://www.mcz.edu.pl/Content/uploaded/images/wykladowcy/Stanisljevic.jpg

Prof. Jovana Stanisljevic - Grenoble Ecole de Management

Specjalizacja: zarządzanie międzynarodowe, komunikacja międzykulturowa

Wykształcenie: Grenoble Ecole de Management, DBA

Była członkini gabinetu Premiera Serbii, Szefowa Departamentu Public Relations Rządu Republiki Serbii, Dyrektor Gabinetu w Ministerstwie Rolnictwa i Handlu, była Dyrektor ds Marketingu w Banku Serbii.
Wieloletnia wykładowczyni na Grenoble Ecole de Management we Francji.

więcej...


 

 

Dr Rafał Stefański

Nauczyciel akademicki na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Trener, coach, konsultant i facylitator spotkań grupowych w firmie szkoleniowo-doradczej Yes-Consensus.
Wykłada w ramach specjalizacji Psychologia organizacji i pracy (wewnętrzne procesy organizacji, negocjacje i mediacja, kierowanie i przywództwo, zespoły i praca zespołowa) oraz w ramach studiów podyplomowych na Wydziale Psychologii UW oraz na studiach Executive MBA.pl (zachowania organizacyjne, wygrywające zespoły) w Międzynarodowym Centrum Zarządzania UW. Jest trenerem od roku 1990. Prowadzi szkolenia min. w zakresie przywództwa, pracy zespołowej i facylitacji spotkań, rozwiązywania problemów, negocjacji i rozwiązywania konfliktów. Jest autorem programów szkoleniowych, ćwiczeń i gier symulacyjnych gier szkoleniowych (negocjacje, podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów, praca zespołowa), oraz superwizorem trenerów wewnętrznych. Pracuje jako coach, a także facylitator sesji strategicznych, procesu rozwiązywania problemów, sesji kreatywności i w projektach budowania scenariuszy strategicznych. 


 

 

Prof. dr hab. Mariusz Trojanowski

Doktor habilitowany Nauk Ekonomicznych w zakresie Nauk Zarządzania, profesor w Katedrze Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 2005 -2009 Dyrektor Strategiczny w agencji Momentum Worldwide (Grupa McCann Erikson Polska). Absolwent Zarządzania UW, uczestnik programu edukacyjnego w Harvard Business School (Colloquium on Participant - Centered Learning) w USA oraz Uniwersytetu RUCA w Antwerpii, w czasie którego współpracował z Direct Marketing Research Center w Gandawie. Ukończył „Postgraduate Training for Management Programme” w Centrum Kształcenia Menedżerów w Warszawie. Specjalizuje się w prezentacjach firmowych, marketingu BTL-owym (głównie marketing bezpośredni i jego instrumenty oraz programy lojalnościowe), obsłudze klienta oraz w działaniach Public Relations.


 

 

Dr hab. Aleksandra Wąsowska - Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania

Adiunkt w Zakładzie Strategii i Zarządzania Międzynarodowego WZ UW. Absolwentka Wydziału Zarządzania UW, Iberystyki UW oraz Wydziału Psychologii SWPS.

Doświadczenie praktyczne zdobywała w międzynarodowych korporacjach, m. in. BNP Parisbas, E&Y, PLL LOT, Banco Comercial Portugues.

więcej…


 

 

https://www.mcz.edu.pl/Content/uploaded/images/wykladowcy/wieczorkowska.jpg

Prof. dr hab. Grażyna Wieczorkowska-Wierzbińska - Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania.

Specjalizacja: psychologia, statystyka, porównania międzykulturowe i poznawcze

Psycholog, profesor nauk humanistycznych, wieloletni pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie Kierownik Katedry Psychologii i Socjologii Zarządzania na Wydziale Zarządzania UW.
Były dyrektorem Instytutu Studiów Społecznych UW a także Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW.

więcej...


 

 

https://www.mcz.edu.pl/Content/uploaded/images/wykladowcy/wilk.jpg

 

 

Aneta Wilk-Łyś

Wieloletni wykładowca, z zakresu audytu i rachunkowości oraz kursów przygotowujących do egzaminów ACCA, CIMA i CIA. Współpracuje m.in. z Bankiem Światowym, były dyrektor finansowy, menedżer w firmach doradczych (PwC)


 

 

Prof. dr hab. Tomasz Zalega

Profesor nadzwyczajny, Katedra Gospodarki Rynkowej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

2010 Doktor habilitowany nauk ekonomicznych na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

2000 doktor nauk ekonomicznych na Wydziale Ekonomii i Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego (rozprawa z wyróżnieniem).

1986 - 1991 Studia na Wydziale Ekonomii i Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, zakończone tytułem magistra ekonomii (dyplom z wyróżnieniem).

więcej...


 

 

 

Współpracownicy EMBA@UW

 

https://www.mcz.edu.pl/Content/uploaded/images/wykladowcy/cohen.jpg

Prof. Susan I. Cohen - Uniwersytet Warszawski, University of Illinois

Specjalizacja: metody ilościowe w zarządzaniu i podejmowanie decyzji.

Wykształcenie: Northwestern University, Ph.D.

Wieloletni wykładowca akademicki (University of Illinois)
Dyrektor programu Warsaw-Illinois Executive MBA. Wieloletnie doświadczenie kierownicze w niezależnych firmach.

więcej...


 

 

David Huse

Karierę zawodową rozpoczął w Procter & Gamble i przez blisko dwadzieścia lat pracował w Polsce jako Dyrektor Sprzedaży w latach 1996-1999, był także Dyrektorem Marketingu na Wielką Brytanię. Następnie objął stanowisko dyrektora sprzedaży w Wielkiej Brytanii i Irlandii w Heinz, a potem członka zarządu ds. Operacyjnych w Asian Media and Marketing Group w Wielkiej Brytanii i Indiach. W imieniu burmistrza Londynu stworzył i prowadził program wolontariatu Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich 2012 w Londynie.

Został uhonorowany Orderem Imperium Brytyjskiego (OBE) i był prezesem Waterloo 200, stowarzyszenia założonego w celu zorganizowania 200. rocznicy bitwy pod Waterloo w 2015 roku. Ostatnio był prezesem Neighborhood Watch UK.

David wykłada na temat zbywalnych umiejętności w biznesie z sektora charytatywnego / pozarządowego i wykorzystuje przykłady z programu wolontariatu Olimpiady w Londynie.


 

 

Prof. dr hab. Monika Kostera

Specjalizacja: Zarządzanie i komunikacja, socjologia, teorie organizacji

Wykształcenie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania; Uniwersytet w Lund, Szwecja 

Polska ekonomistka, profesor nauk ekonomicznych, profesor nauk humanistycznych, profesor zwyczajna Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuje w Instytucie Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na stanowisku profesora katedry zarządzania, a także jako profesor na Uniwersytecie Sodertorn w Szwecji. Jest autorką i redaktorką ponad 40 książek w języku polskim i angielskim oraz szeregu artykułów opublikowanych w czasopismach, w tym Organization Studies, Journal of Organizational Behavior i British Journal of Management. Jej obecne zainteresowania badawcze obejmują wyobraźnię i organizację, dezalienację pracy, etnografię organizacyjną oraz archetypy organizacyjne. Niektóre tytuły jej ostatnich publikacji to: Zarządzanie w płynnym współczesnym świecie z Zygmuntem Baumanem, Ireną Bauman i Jerzym Kociatkiewiczem (2015, Polity), Occupy Management! (2014, Routledge, patrz Review by Yiannis Gabriel) oraz Organizations and Archetypes (2013, Edward Elgar). Publikuje także poezję.

więcej...


 

 

https://www.mcz.edu.pl/Content/uploaded/images/wykladowcy/krol.jpg

Dr Grzegorz Król

Specjalizacja: psychologia, ilościowe metody analizy danych

Wykształcenie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

Dyrektor brytyjskiej agencji zdrowia publicznego, Knowledge • Action • Change. W latach 2012-2018 wykładowca na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Psycholog społeczny, informatyk, autor publikacji z zakresu analizy danych, psychologii i redukcji szkód. Twórca rozwiązań IT zorientowanych na dane dla e-learningu, zarządzania zdarzeniami, pozyskiwania danych i prezentacji. Od 2003 roku zarządza międzynarodowymi projektami z zakresu zdrowia publicznego oraz ograniczania szkodliwych skutków używania narkotyków i tytoniu.

więcej...


 

 

Prof. Julian Mahari

W 1976 r. ukończył z wyróżnieniem Federalną Szkołę Wyższą IX, Wasagasse w Wiedniu, w Austrii, ze specjalnością Nauka i Łacina.

Studia w biznesie i administracji publicznej na Uniwersytecie w St. Gallen (HSG); stopnie: 1981: tytuł magistra; specjalizacja: finanse i księgowość; 1982: tytuł magistra; specjalizacja: szwajcarska służba dyplomatyczna; i 1985: PhD; summa cum laude.

więcej...


 

 

https://www.mcz.edu.pl/Content/uploaded/images/wykladowcy/McCombie.jpg

Prof. John McCombie – University of Cambridge

Specjalizacja: makroekonomia, finanse i polityka monetarna, wzrost gospodarczy

Wykształcenie: University of Cambridge, Ph.D.

Wieloletni wykładowca na University of Cambridge na Wydziale Gospodarki Lądowej oraz w Grenoble Ecole de Management. Dyrektor Cambridge Centre for Economic and Public Policy.

więcej...


 

 

https://www.mcz.edu.pl/Content/uploaded/images/wykladowcy/sage.jpg

Prof. Ewelina D. Sage – Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania

Wykształcenie: Oxford University, Ph.D.

Wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego.

Wieloletni edytor Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies.
Czynny konsultant w kancelarii prawnej, ekspert prawa telekomunikacyjnego i mediów.

więcej...


 

 

https://www.mcz.edu.pl/Content/uploaded/images/wykladowcy/schmidt.jpg

Prof. Jeffrey Schmidt - University of Oklahoma

Specjalizacja: Specjalizacja: strategia marketingowa, strategia wprowadzania na rynek nowego produktu, umiędzynarodowienie produktu, produkcja cyfrowa, druk 3D

Wykształcenie: Ph.D. – Business Administration, The Eli Broad Graduate School of Management - Michigan State University

Wykładowca University of Oklahoma

więcej...


 

 

Dr hab. Michał Zdziarski

Amerykanista i doktor nauk ekonomicznych specjalizujący się w zarządzaniu strategicznym i międzynarodowym.

Współpracuje z grupą Corpnet na Uniwersytecie w Amsterdamie. Ukończył staże naukowe na uniwersytetach w Cambridge, Nauchatel i Florencji. Członek Towarzystwa Zarządzania Strategicznego, Akademii Biznesu Międzynarodowego, Europejskiej Międzynarodowej Akademii Biznesu i Europejskiego Instytutu Ładu Korporacyjnego.

Od ponad 10 lat dyrektor w międzynarodowej organizacji The Conference Board w Europie Środkowej.

Autor wielu projektów badawczych, publikacji, symulacji, gier i materiałów edukacyjnych.

Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach networkingu, internacjonalizacji, podejmowaniu decyzji w warunkach niepewności oraz praktyce strategii w zarządach i radach nadzorczych.

Jest członkiem Komitetu Zarządzającego w dwóch międzynarodowych sieciach naukowych: Ekspertyza w niepewności i Corpnet - Analiza sieci statystycznej.

Stypendysta American National Science Foundation, holenderskiej organizacji badawczej NWO oraz europejskiego programu współpracy naukowej COST.


 

 

Znaczący wkład w sukces poprzednich edycji programu wnieśli następujący wykładowcy:

 

Prof. Robert Rządca - Akademia Leona Koźmińskiego. Specjalizacja: negocjacje.

Prof. Richard Arnould - University of Illinois. Specjalizacja: ekonomia zdrowia, ekonomiczna analiza prawa antymonopolowego i teoria mikroekonomii. więcej

Prof. Maureen Berry – Profesor Emeritus Rachunkowości, University of Illinois. Specjalista ds. Rachunkowości finansowej.

Dr Anna Bielecka - Uniwersytet Warszawski, Szkoła Zarządzania. Specjalista w dziedzinie statystyki, rachunku prawdopodobieństwa i badań operacyjnych.

Prof. Witold Bielecki - Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania. Specjalista w zakresie metod ilościowych, komputerowych systemów podejmowania decyzji. Profesor gościnny na Central Connecticut State University i University of Illinois.

Prof. Dilip Chhajed - University of Illinois. Specjalizacja: problemy decyzyjne w zarządzaniu operacyjnym i interfejs operacyjny / marketingowy, w tym logistyka, planowanie i projektowanie produktu / procesu. więcej

Dr Piotr Chmielewski - Uniwersytet Warszawski, Szkoła Filozofii i Socjologii. Dyrektor Polskiej Grupy Badawczej ds. Zarządzania Kryzysowego. Specjalista socjologii i zarządzania kryzysowego. Profesor gościnny na uniwersytetach amerykańskich i europejskich.

Prof. Mieczyslaw Dobija - Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Specjalista ds. Rachunkowości zarządczej. Roczne stypendium na University of Illinois.

Prof. Grzegorz Domański - Uniwersytet Warszawski, Szkoła Zarządzania. Specjalista w zakresie prawa handlowego, prawnych aspektów prywatyzacji, prawa papierów wartościowych.

Prof. Joseph Finnerty - University of Illinois. Specjalista ds. Finansów. więcej

Prof. James Gentry – Wybitny profesor finansów na Uniwersytecie Illinois. Specjalista ds. Finansów. więcej

Prof. Peter Holzer – Profesor emerytowany rachunkowości zarządczej. University of Illinois i Wirtschaftsuniversitaet Wien. Specjalista ds. Rachunkowości zarządczej.

Prof. Christopher Kobrak - ESCP-EAP Paryż. Specjalista w zakresie międzynarodowego biznesu, ładu korporacyjnego, niemieckiej historii gospodarczej, zarządzania finansami przedsiębiorstw high-tech.

Dr Robert Kozielski - Uniwersytet Łódzki i Centrum Prywatyzacji. Dyrektor Fundacji Chartered Institute of Marketing Programs. Specjalista ds. Marketingu.

Prof. Andrzej K. Kozminski - Rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Specjalista Teorii Organizacji i Zarządzania oraz Zarządzania Międzynarodowego. Profesor Koźmiński wykładał na wielu europejskich i amerykańskich uczelniach.

Dr Ewa Krakowinska - Uniwersytet Warszawski, Szkoła Zarządzania. Specjalistka w dziedzinie mikroekonomii.

Dr Stanisław Piątek - Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania. Specjalista w zakresie prawa handlowego i prawa mediów.

Prof. Stefan Kwiatkowski - Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania. Specjalista ds. Polityki naukowej, badań i rozwoju zarządzania i przedsiębiorczości. Ceniony międzynarodowy specjalista i wykładowca na wielu amerykańskich uczelniach.

Dariusz Mazurek, MBA - Kierownik działu w IBM. Specjalista ds. Zarządzania operacyjnego.

Prof. Witold Morawski - Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii. Specjalista socjolog. Profesor wizytujący na uniwersytetach amerykańskich, kanadyjskich, angielskich i japońskich.

Dr Wiesław Opalski - Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji. Specjalista w zakresie prawa cywilnego i handlowego, kontraktów międzynarodowych i papierów wartościowych.

Dr Włodzimierz Piotrowski - Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania. Specjalista w zakresie zachowań organizacyjnych i teorii organizacji. Gościnnie wykładowca na Uniwersytet w Illinois i Seton Hall University, USA.

Prof. Fred Giertz - Uniwersytet w Illinois. Specjalista w dziedzinie finansów publicznych i mikroekonomii, wyboru publicznego i regionalnego rozwoju gospodarczego. więcej

Prof. Włodzimierz Siwiński - Były rektor Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista ds. Makroekonomii.

Prof. Mieczysław Socha - Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych. Specjalista ds. Makroekonomii i rynków pracy. Profesor wizytujący na wielu międzynarodowych uczelniach.

Prof. Theodore Sougiannis - Universytet w Illinois. Specjalista ds. Rachunkowości finansowej. Badania koncentrują się na wykorzystaniu liczb księgowych w wycenach giełdowych, wyborze zasad rachunkowości finansowej i przepisach dotyczących rachunkowości. więcej

Prof. dr hab. Jan Turyna - Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania. Specjalizacja: rachunkowość finansowa i zarządcza.

Prof. Alec Wersun - Brytyjska Akademia Biznesu Międzynarodowego. Specjalizacja: strategia i zarządzanie strategiczne w kontekście międzynarodowym.

Dr Kristof Zorde - BDO Polska. Aktywny konsultant i audytor. Specjalizacja: rachunkowość zarządcza.

Prof. Tomasz Żylicz - Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych. Grupa badawczo-dydaktyczna. Obszar zainteresowań:  trwały rozwój, odnawialne źródła energii, ochrona środowiska przyrodniczego, struktura rynku, strategie firm i ich wpływ na środowisko, ekonomia środowiska przyrodniczego.