dr Aleksandra Wąsowska

Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania

Adiunkt w Zakładzie Strategii i Zarządzania Międzynarodowego WZ UW. Absolwentka Wydziału Zarządzania UW, Iberystyki UW oraz Wydziału Psychologii SWPS.

Doświadczenie praktyczne zdobywała w międzynarodowych korporacjach, m. in. BNP Parisbas, E&Y, PLL LOT, Banco Comercial Portugues.

Wybrane osiągnięcia:

  1. Członkini rady redakcyjnej Journal of East European Management Studies (Rainer Hampp Verlag, Niemcy)
  2. Członkini European International Business Academy
  3. Członkini Academy of International Business
  4. Uznanie „Top 10” w konkursie CEEMAN / Emerald Case Writing Competition (współautorstwo) (2016)
  5. Wyróżnienie Polskiej Akademii Nauk za pracę doktorską (2012)
  6. Visiting professor w University of Oxford, Russian and East European Studies Centre (styczeń 2018 - lipiec 2018)
  7. Visiting professor w University College w Ghent, Belgia (kwiecień 2017)
  8. Visiting professor w Instituto Politecnico de Braganca, Portugalia (maj 2009)
  9. Uczestniczka International Management Teachers Academy IEDC Bled School of Management / CEEMAN, Bled, Słowenia (czerwiec 2009)
  10. Stypendystka rządu francuskiego (październik 2006 - wrzesień 2007)