Akredytacje

     

 


 

   

AMBA (Association of MBA’s) jest niezależnym stowarzyszeniem założonym przez absolwentów najlepszych programów MBA z całego świata, działający od 1967 roku.  Jej nadrzędnym celem jest podnoszenie standardów i jakości kształcenia podyplomowego szkół biznesowych z korzyścią dla studentów, absolwentów i pracodawców. W procesie akredytacji komisja złożona z przedstawicieli uczelni akredytowanych weryfikuje warunki studiowania, program, kwalifikacje kadry i osiągnięcia studentów. Na całym świecie około 250 szkół w 80 krajach posiada tą akredytację.

Korzyści płynące dla studentów ze studiowania na programie posiadającym akredytację AMBA to:

 • zyskany po ukończeniu programu z akredytacją AMBA dyplom jest rozpoznawany globalnie jako potwierdzenie jakości i standardu otrzymanej edukacji
   
 • AMBA jest stowarzyszeniem, które łączy studentów MBA, absolwentów i pracodawców na całym świecie dając możliwość poszerzenia kontaktów międzynarodowych
   
 • Dzięki własnemu centrum badawczemu AMBA tworzy bogaty zbiór raportów badających światowe trendy kierujące myślą przywódczą w branży
   
 • AMBA otwiera możliwość kontaktu online i face to face oferując poradnictwo zawodowe i kontakty z pracodawcami na wszystkich kontynentach
   
 • Akredytowane szkoły biznesu, ich studenci i absolwenci akredytowanych szkół mają zapewniony dostęp do szeregu ekskluzywnych usług i korzyści, w tym najwyższej światowej klasy wydarzeń i szkoleń

 

 


 

EQUIS jest akredytacją prestiżową. Komisja weryfikacyjna bardzo krytycznie ocenia instytucje ubiegające się o to wyróżnienie. Jedynie 176 szkół biznesowych na całym świecie posiada tę akredytację. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego jest drugą uczelnią w Polsce, która według EFMD (European Foundation for Management Development),  spełnia wszystkie niżej wymienione cele.

Celem EQUIS, powiązanym z misją EFMD jest podniesienie poziomu edukacji zarządzania na całym świecie.

Aby osiągnąć ten cel komisja wyróżnia uczelnie oceniając:

 • instytucję jako całość. Ocenia ona nie tylko programy studiów, ale także wszystkie działania i podjednostki instytucji, w tym badania, jednostki e-learningowe, świadczenia edukacyjne dla kadry kierowniczej i zasięg społeczności. Instytucje muszą być przede wszystkim nastawione na edukację w zakresie zarządzania. Zakres obejmuje wszystkie programy oferowane przez instytucję od pierwszego stopnia do stopnia doktora
   
 • równowagę między wysoką jakością akademicką a odniesieniem do profesjonalnych praktyk zapewnianych przez bliskie interakcje ze światem korporacyjnym. Bliska współpraca ze światem biznesu jest zatem tak samo wymagana, jak potencjał badawczy. EQUIS przywiązuje szczególną wagę do tworzenia skutecznego środowiska uczenia się, które sprzyja rozwojowi umiejętności menedżerskich i przedsiębiorczych oraz wspiera poczucie globalnej odpowiedzialności. Poszukuje również innowacji we wszystkich aspektach, w tym również w zakresie projektowania programów i pedagogiki
   
 • stopień internacjonalizacji. W związku z tym, że firmy rekrutują pracowników z całego świata, przyszli studenci wybierają kształcenie poza granicami własnego kraju, a także szkoły budują sojusze ponad granicami i kontynentami, jest potrzeba identyfikacji tych instytucji, które zapewniają wysokiej jakości edukację w zarządzaniu międzynarodowym

 

     

 

Akredytacje Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

 Przedmioty realizowane w ramach kierunku Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia, otrzymały akredytację stowarzyszenia ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), co studenci kierunku dyskontują w formie zwolnienia z części egzaminów certyfikacyjnych. Od wielu lat studia MBA posiadają akredytację liczącego się na rynku edukacyjnym Stowarzyszenia Studiów MBA (AMBA- Association of MBAs), Wydział jest członkiem Central and East European Management Development Association (CEEMAN), oraz stowarzyszenia European Foundation for Management Development (EFMD) i European University Association, prestiżowej Network of Universities from the Capitals of Europe, posiada akredytację Departamentu Edukacji USA (USA Federal Student Financial Aid Program) oraz akredytację azjatycką przyznawaną najlepszym uczelniom biznesowym - Asian Association of Schools of Business International (AASBI).

 

 

 

 

 

W rankingu krajowym Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego po raz kolejny zajął pierwsze miejsce, przed Akademią Leona Koźmińskiego, Szkołą Główną Handlową i Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, utrzymując wieloletnią już pozycję lidera.

W regionie Europy Wschodniej, Wydział Zarządzania UW zajął trzecie miejsce, uzyskując 345 punktów. Liderem w naszym regionie został w tym roku czeski University of Economics and Business w Pradze.

 

                                                                                                                                                            

                                 

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego znajduje się w bardzo wąskiej grupie uczelni, którym przyznano 5 tzw. „Palmes of Excellence”. Kryterium to przyznawane jest wyłącznie najlepszym uczelniom biznesowym na świecie, realizującym globalny zasięg działania.

Ranking Eduniversal po raz pierwszy dokonał oceny szkół biznesowych w 2008 roku. Jego celem jest zapewnienie studentom oraz otoczeniu biznesowemu uczelni, zestawienia szkół wyższych o międzynarodowych aspiracjach, kształcących kadrę menedżerską na najwyższym poziomie.

 

Akredytacja AMBA

    Association of MBAs (AMBA) – jest międzynarodowym stowarzyszeniem zajmującym się badaniami z zakresu nauk o zarządzaniu.
 

    The European Foundation for Management Development (EFMD) - międzynarodowe zrzeszenie organizacji akademickich, biznesowych i społecznych. 
 
MCZ UW posiada akredytację AMBA od 2007 roku a akredytację EQUIS od 2017 roku

Międzynarodowe Centrum Zarządzania
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Warszawski

ul. Szturmowa 1/3
02-678 Warszawa
tel/fax: 22/ 553 41 04
e-mail: mba@uw.edu.pl