Absolwenci EMBA@UW

Nasi absolwenci zasiadają w zarządach lub radach nadzorczych najważniejszych polskich przedsiębiorstw. Biorąc pod uwagę osoby, które wybrały karierę w pozostałych wiodących firmach polskich oraz międzynarodowych korporacjach, mamy do czynienia z grupą osób realnie wpływających na kształt polskiej gospodarki.

Wspólne działania prowadzone przez Międzynarodowe Centrum Zarządzania WZ UW oraz Stowarzyszenie Absolwentów programu dają możliwość współpracy w gronie najlepszych polskich menedżerów oraz nawiązywanie nowych relacji profesjonalnych i biznesowych.  Jest to miejsce zarówno do budowy wizerunku nowoczesnego pracodawcy, jak i poszukiwania najbardziej utalentowanych menedżerów, niezbędnych dla stawienia czoła nowym wyzwaniom pojawiającym się przed firmami.

http://www.alumni.org.pl/


 
   AACSB International - Założona w 1916 r. (AACSB) jest największym na świecie sojuszem edukacji biznesowej, łączącym nauczycieli, studentów i biznes.
 

    Association of MBAs (AMBA) – jest międzynarodowym stowarzyszeniem zajmującym się badaniami z zakresu nauk o zarządzaniu.
 

    The European Foundation for Management Development (EFMD) - międzynarodowe zrzeszenie organizacji akademickich, biznesowych i społecznych. 
 

Międzynarodowe Centrum Zarządzania
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Warszawski

ul. Szturmowa 1/3
02-678 Warszawa
tel/fax: 22/ 553 41 04
e-mail: [email protected]