O Programie Executive MBA (PL)

EMBA@UW

    

Międzynarodowe Centrum Zarządzania UW, jako jedna z wiodących instytucji edukacji menedżerskiej w Polsce zaprasza do uczetnictwa w Programie Executive MBA w języku polskim.

W ramach Programu MBA przewidujemy :

  • 600 godzin zajęć merytorycznych prowadzonych przez wykładowców i ekspertów MCZ UW oraz możliwość rozegrania innowacyjnej, strategicznej gry on-line integrującej wiedzę i umiejętności
  • zajęcia ułożone tematycznie w czterech modułach
  • zajęcia prowadzone w języku polskim przez wybranych wykładowców Uniwersytetu Warszawskiego
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych i dyplom MBA akredytowany przez AACSB,  Association of MBAs (AMBA) oraz EQUIS
  • 2-dniowe weekendowe sesje zajęć

 

REKRUTACJA          POBIERZ INFORMATOR          PROGRAM STUDIÓW          AKREDYTACJE

 

Co wyróżnia program Executive MBA (PL)

  • Kadra wykładowa, metody i narzędzia prowadzenia zajęć zaczerpnięte ze wiodących Programów MBA w Polsce i na świecie
  • Dopasowanie zakresu przekazywanej wiedzy do potrzeb uczestników, przy równoczesnej koordynacji zakresu z programem studiów Executive MBA
  • Dedykowana platforma internetowa do komunikacji z uczestnikami Programu
  • Wykorzystywanie wiodącej symulacji strategicznej do zajęć
  • Reputacja Uniwersytetu Warszawskiego

Dla kogo jest ten program?

Program MBA jest zorientowany dwojako – na funkcje i umiejętności.
Z jednej strony koncentruje się na podstawowych, funkcjonalnych obszarach, które trzeba znać, aby skutecznie prowadzić biznes, sprawnie kooperować i koordynować działania w różnych obszarach firmy: marketing, finanse, zarządzanie operacjami firmy: strukturą, procesami i projektami, jak i zarządzanie ludźmi.
Z drugiej strony, wykorzystując funkcjonalną wiedzę, MBA  kształci trzy główne umiejętności wymagane od każdego dobrego menedżera w nowoczesnej organizacji: rozumienie biznesu w kategoriach ilościowych, skuteczne wykorzystanie informatyki, oraz sprawowanie przywództwa.
Program kształci także umiejętność pracy zespołowej. W ramach każdego przedmiotu, przewiduje co najmniej jedną pracę do wykonania w grupach - w trakcie zajęć lub podczas zaliczenia.. Program będzie także integrował wszystkie przedmioty i umiejętności w ostatnim module – gry symulacyjnej.
Kandydatami do programu będą menedżerowie średniego stopnia oraz specjaliści wskazani przez firmy rekomendujące firmy. Kandydaci powinni przejść standardową procedurę przyjęcia na studia MBA na Uniwersytecie Warszawskim

Wykładowcy

Zajęcia prowadzone będą w języku polskim przez wykładowców Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Dobór konkretnych osób do programu może zależeć od ich dostępności w konkretnych terminach.

CZYTAJ WIECEJ

Sesje wyjazdowe

Co roku nasi Słuchacze mają możliwość skorzystania z trzech zagranicznych sesji wyjazdowych do Indii, Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii. Sesje zorganizowane są w taki sposób, by umożliwić Słuchaczom poznanie specyfiki rynku danego kraju, poznanie działania biznesu od środka (wizyty w firmach m.in. Tata, McDonalds, Catapilar, ARC Worldwide, L’Oreal, Giełda towarowa w Chicago, Konsulat Polski w Chicago, Bollywood Film Institute i wiele innych) oraz zasmakowanie kolorytu odwiedzanego miejsca (muzka, jedzenie, zwiedzanie). Każda sesja była niepowtarzalna i poza merytoryczną wartością dostarczała uczestnikom wielu wspomnień.

CZYTAJ WIECEJ  

Dyplom

Absolwenci programu Executive MBA na Uniwersytecie Warszawskim otrzymuj Dyplom MBA wydany przez Uniwersytet Warszawski akredytowany przez  AACSB,  Association of MBAs (AMBA) i EQUIS oraz Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania UW.

Uroczysta graduacja

Uroczystość wręczenie dyplomów odbywa się zwykle w czerwcu. Absolwenci oraz ich rodziny są zaproszeni do Sali Senackiej Pałacu Kazimierzowskiego w historycznym budynku UW.

CZYTAJ WIECEJ  

 


 
   AACSB International - Założona w 1916 r. (AACSB) jest największym na świecie sojuszem edukacji biznesowej, łączącym nauczycieli, studentów i biznes.
 

    Association of MBAs (AMBA) – jest międzynarodowym stowarzyszeniem zajmującym się badaniami z zakresu nauk o zarządzaniu.
 

    The European Foundation for Management Development (EFMD) - międzynarodowe zrzeszenie organizacji akademickich, biznesowych i społecznych. 
 

Międzynarodowe Centrum Zarządzania
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Warszawski

ul. Szturmowa 1/3
02-678 Warszawa
tel/fax: 22/ 553 41 04
e-mail: [email protected]