Dyrektor programu, dr Tomasz Ludwicki opowiada o strategicznej wartości programu:

Rekrutacja na Executive MBA (PL)

Rekrutacja na XXVI edycję 2018/2020 zakończona!

Już wkrótce poinformujemy Państwa o otwarciu rekrutacji na XXVII edycję programu Executive MBA.
 
Poniższe informacje mają charakter wyłącznie poglądowy i dotyczą szczegółów zakończonego już procesu rekrutacyjnego.
 

Procedura aplikacyjna

Każda z osób aplikujących na Studia MBA na Uniwersytecie Warszawskim musi pozytywnie przejść proces rekrutacyjny na studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim spełniający warunki stawiane przez Association of MBAs oraz EFMD.
Po przejściu procesu rekrutacyjnego komisja egzaminacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata na studia podyplomowe. Każda z osób aplikujących zostanie powiadomiona pisemnie o wyniku postępowania aplikacyjnego.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu wstępnego jest:

1. Dostarczenie kompletu dokumentów aplikacyjnych:

  • wypełnionego formularza aplikacyjnego - (pobierz pdf) (pobierz dokument)
  • oryginału dyplomu ukończenia studiów I-go lub II-go stopnia
  • oryginału indeksu lub transkryptu ocen (lub suplementu do dyplomu jeśli został wydany)
  • dwóch listów rekomendacyjnych (preferowane: od aktualnego lub poprzedniego pracodawcy/przełożonego i współpracownika). Listy powinny być dostarczone w zaklejonych kopertach; treść listów nie będzie ujawniana kandydatowi - (pobierz pdf) (pobierz dokument)
  • dwóch zdjęć
  • przedłożenie kopii dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

Prosimy uwaznie przeczytać formularze i wypełnić na komputerze lub drukowanymi literami.
Dokumenty można otrzymać także drogą mailową lub osobiście w biurze Studiów MBA.
Dokumenty powinny być złożone w biurze Studiów MBA na Nowym Świecie 4, pok.220 w wyznaczonym terminie

2. Posiadanie minimum trzyletniego doświadczenia zawodowego;

preferowane doświadczenia zawodowe na stanowiskach menedżerskich. Informacje o doświadczeniu powinny być umieszczone w formularzu aplikacyjnym w przeznaczonych do tego sekcjach.


3. Wniesienie bezzwrotnej opłaty aplikacyjnej w wysokości 300 PLN.

Opłatę aplikacyjną prosimy wnosić na nasz numer konta:
Bank Millennium 32 1160 2202 0000 0001 0838 9289

4. Rejestracja w Internetowej Rejestracji Kandydatów UW:

Wkrótce wygenerujemy nowy link.

 

Terminy rekrutacji oraz składania dokumentów:

Termin składania
dokumentów
Termin egzaminów
wstępnych*
5 września 2018 8 września godz. 10:00

*- Godziny rozmów kwalifikacyjnych ustalane sa indywidualnie podczas składania dokumentów

Egzaminy wstępne składają się z:

  • 60-minutowego testu matematyczno-logicznego 
  • 20-minutowej rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej doświadczenia zawodowego kandydata oraz  jego motywacji

Test - przykładowe pytania [PDF]

Sesje informacyjne

Serdecznie zapraszamy na sesje informacyjne organizowane w siedzibie Międzynarodowego Centrum Zarządzania. Sesje informacyjne prowadzi dyrektor programu Executive MBA dr Tomasz Ludwicki.

 

Wykłady otwarte

Dla wszystkich, którzy chcą przekonać się jak wyglądają zajęcia prowadzone na Executive MBA, otworzyliśmy wybrane wykłady dla szerszej publiczności.

 

Koszt programu w 2018 r.

Koszt programu Executive MBA (US) wynosi 38.900,00 PLN
Czesne płatne jest w czterech ratach na początku każdego semestru:

Rata Termin płatności Wysokość raty
I 28 września 2018 10.900,00 PLN
II 1 lutego 2019 10.000,00 PLN
III 1 października 2019 10.000,00 PLN
IV 1 lutego 2020 8.000,00 PLN


Harmonogram zajęć

Wstępny harmonogram zajęć oraz informacje na temat organizacji i miejsca zajęć dostępne są w informatorze.
 

Akredytacja AMBA

    Association of MBAs (AMBA) – jest międzynarodowym stowarzyszeniem zajmującym się badaniami z zakresu nauk o zarządzaniu.
 

    The European Foundation for Management Development (EFMD) - międzynarodowe zrzeszenie organizacji akademickich, biznesowych i społecznych. 
 
MCZ UW posiada akredytację AMBA od 2007 roku a akredytację EQUIS od 2017 roku

Międzynarodowe Centrum Zarządzania
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Warszawski

ul. Nowy Świat 4
00-497 Warszawa
tel/fax: 22/ 625 31 26
tel/fax: 22/ 625 32 83
e-mail: emba@uw.edu.pl