Dyrektor programu, dr Tomasz Ludwicki opowiada o strategicznej wartości programu:

Rekrutacja na Executive MBA (PL)

Rekrutacja na obecną edycję została zamknięta

Zapraszamy do aplikowania na edycję 2021-2023

Więcej informacji w lutym 2021 

Informacja w związku z pandemią COVID - 19:

W roku akademickim 2020/21 zajęcia programu Executive MBA@UW zostały zaplanowane w formie tradycyjnej, na sali wykładowej. Jeśli z powodu pandemii koronawirusa, prowadzenie zajęć w salach UW nie będzie przez pewien czas możliwe, jesteśmy w 100% przygotowani do kontynuowania zajęć online.

Procedura aplikacyjna

Każda z osób aplikujących na Studia MBA na Uniwersytecie Warszawskim musi pozytywnie przejść proces rekrutacyjny na studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim spełniający warunki akredytacji AMBA EQUIS.
Po przejściu procesu rekrutacyjnego komisja egzaminacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata na studia podyplomowe. Każda z osób aplikujących zostanie powiadomiona pisemnie o wyniku postępowania aplikacyjnego.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu wstępnego jest:

1. Zarejestrowanie się w Internetowej Rejestracji Kandydatów UW:

Rejestracja i Aplikacja na Studia EMBA@UW

2. Dostarczenie kompletu dokumentów aplikacyjnych:

 • wydrukowanych z IRK i podpisanych:
  • podania o przyjęcie na studia
  • kwestionariusza osobowego
 • oryginału dyplomu ukończenia studiów I-go lub II-go stopnia
 • oryginału indeksu lub transkryptu ocen (lub suplementu do dyplomu jeśli został wydany)
 • dwóch listów rekomendacyjnych (preferowane: od aktualnego lub poprzedniego pracodawcy/przełożonego i współpracownika). Listy powinny być dostarczone w zaklejonych kopertach; treść listów nie będzie ujawniana kandydatowi (pobierz wzorzec)
 • jednego zdjęcia
 • przedłożenie dowodu osobistego do wglądu

Dokumenty można przesłać także drogą mailową lub dostarczyć osobiście w biurze Studiów MBA. 
Oryginały dokumentów muszą być przedłożone w biurze Sekretariacie EMBA@UW w Warszawie, ul. Nowy Świat 4, II p. pok. 220 w wyznaczonym terminie.

3. Posiadanie minimum trzyletniego doświadczenia zawodowego:

preferowane doświadczenia zawodowe na stanowiskach menedżerskich. Informacje o doświadczeniu powinny być umieszczone w formularzu aplikacyjnym w przeznaczonych do tego sekcjach.

4. Wniesienie bezzwrotnej opłaty aplikacyjnej w wysokości 300 zł.

Opłatę aplikacyjną prosimy wnosić na nasz numer konta:
Bank Millennium 32 1160 2202 0000 0001 0838 9289

Termin składania dokumentów i egzaminów wstępnych:

Termin składania
dokumentów
Termin egzaminów
wstępnych*
nowe daty wkrótce nowe daty wkrótce

 

* Godziny rozmów kwalifikacyjnych ustalane są indywidualnie podczas składania dokumentów

Egzaminy wstępne składają się z:

 • 60-minutowego testu matematyczno-logicznego w języku polskim
 • 60-minutowego test znajomości języka angielskiego
 • 20-minutowej rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej doświadczenia zawodowego kandydata oraz  jego motywacji

Sesje informacyjne

Serdecznie zapraszamy na sesje informacyjne organizowane w siedzibie Międzynarodowego Centrum Zarządzania oraz on-line. Sesje informacyjne prowadzi dyrektor programu Executive MBA dr Tomasz Ludwicki. O terminach sesji informacyjnych będziemy informować na bieżąco na naszych stronach i profilach społecznościowych.

Koszt programu w roku 2020

Koszt programu Executive MBA (PL) wynosi 44.900,00 PLN
Czesne płatne jest w trzech ratach na początku każdego semestru:

Rata Termin płatności Wysokość raty
I nowe daty wkrótce 12.900,00 PLN
II nowe daty wkrótce 12.000,00 PLN
III nowe daty wkrótce 12.000,00 PLN
IV nowe daty wkrótce 8.000,00 PLN

 

Akredytacja AMBA

    Association of MBAs (AMBA) – jest międzynarodowym stowarzyszeniem zajmującym się badaniami z zakresu nauk o zarządzaniu.
 

    The European Foundation for Management Development (EFMD) - międzynarodowe zrzeszenie organizacji akademickich, biznesowych i społecznych. 
 
MCZ UW posiada akredytację AMBA od 2007 roku a akredytację EQUIS od 2017 roku

Międzynarodowe Centrum Zarządzania
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Warszawski

ul. Szturmowa 1/3
02-678 Warszawa
tel/fax: 22/ 625 32 83
e-mail: emba@uw.edu.pl