Rekrutacja na edycję 2021-2022 została zakończona. Informacje na temat nowej rekrutacji zostaną opublikowane na początku 2022 roku.

Informacja w związku z pandemią COVID - 19:

W roku akademickim 2021/22 zajęcia programu Executive MBA@UW zostały zaplanowane w formie tradycyjnej, na sali wykładowej. Jeśli z powodu pandemii koronawirusa, prowadzenie zajęć w salach UW nie będzie przez pewien czas możliwe, jesteśmy w 100% przygotowani do kontynuowania zajęć online.

Procedura aplikacyjna

Każda osoba aplikująca na studia Executive MBA@UW musi pozytywnie przejść proces rekrutacyjny na studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim, spełniający warunki akredytacji AMBA oraz EQUIS.
Po przejściu procesu rekrutacyjnego komisja egzaminacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata na studia podyplomowe. Każda z osób aplikujących zostanie powiadomiona pisemnie o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu wstępnego jest:

1. Zarejestrowanie się w Internetowej Rejestracji Kandydatów UW (IRK):

Studia podyplomowe Program Executive MBA w języku polskim - IRK (uw.edu.pl)

W IRK konieczne jest także wypełnienie rozbudowanego kwestionariusza osobowego online.

2. Dostarczenie kompletu dokumentów aplikacyjnych:

Wymagane dokumenty można do odwołania dostarczać w formie elektronicznej poprzez IRK lub na adres mba@uw.edu.pl:

  • podanie o przyjęcie na studia
  • kwestionariusz osobowy EMBA@UW
  • dyplom ukończenia studiów I-go lub II-go stopnia
  • dwa listy rekomendacyjne (preferowane: od aktualnego lub poprzedniego pracodawcy/przełożonego i współpracownika). Jeśli osoby rekomendujące życzą sobie zachować poufność, listy mogą być przesłane pocztą tradycyjną lub mailem ma adres mba@uw.edu.pl
    WZORY LISTÓW REKOMENDACYJNYCH
  • potwierdzenie przelewu opłaty egzaminacyjnej.

Po zdaniu egzaminu wstępnego będziemy prosili o przedłożenie do wglądu dowodu osobistego (paszportu) oraz oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych.

3. Posiadanie doświadczenia zawodowego:

Posiadanie minimum pięcioletniego doświadczenia zawodowego w tym trzy lata na stanowisku menadżerskim. Informacje o doświadczeniu powinny być umieszczone w formularzu aplikacyjnym w przeznaczonych do tego sekcjach.

4. Wniesienie bezzwrotnej opłaty aplikacyjnej w wysokości 300 zł.

Opłatę aplikacyjną prosimy wnosić na nasz numer konta:
Bank Millennium 32 1160 2202 0000 0001 0838 9289

Termin składania dokumentów i egzaminów wstępnych:

Termin składania
dokumentów
Termin egzaminów
wstępnych*
8/09/2021 Sleepy Bears 11 / 09 / 2021

 

* Godziny rozmów kwalifikacyjnych ustalane są indywidualnie.

Egzaminy wstępne odbywają się online i składają się z:

  • 60-minutowego testu matematyczno-logicznego w języku polskim
  • 60-minutowego test znajomości języka angielskiego
  • 20-minutowej rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej doświadczenia zawodowego kandydata oraz  jego motywacji

Test - przykładowe pytania [PDF] (12 kb)

Sesje informacyjne

Serdecznie zapraszamy na sesje informacyjne organizowane online. Sesje informacyjne prowadzi dr Tomasz Ludwicki, dyrektor programu Executive MBA@UW. O terminach sesji informacyjnych informujemy na bieżąco na naszej stronie internetowej i profilach społecznościowych.

Koszt programu w roku 2021

Koszt programu Executive MBA (PL) wynosi 44.900,00 PLN
Czesne płatne jest w trzech ratach na początku każdego semestru:

Rata Termin płatności Wysokość raty
I 30 / 09 / 2021 12.900,00 PLN
II 28 / 02 / 2022 12.000,00 PLN
III 30 / 09 / 2022 12.000,00 PLN
IV 28 / 02 / 2023 8.000,00 PLN

 

 

Zaktualizowano: 19 stycznia 2022

Akredytacja AMBA

    Association of MBAs (AMBA) – jest międzynarodowym stowarzyszeniem zajmującym się badaniami z zakresu nauk o zarządzaniu.
 

    The European Foundation for Management Development (EFMD) - międzynarodowe zrzeszenie organizacji akademickich, biznesowych i społecznych. 
 
MCZ UW posiada akredytację AMBA od 2007 roku a akredytację EQUIS od 2017 roku

Międzynarodowe Centrum Zarządzania
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Warszawski

ul. Szturmowa 1/3
02-678 Warszawa
tel/fax: 22/ 553 41 04
e-mail: mba@uw.edu.pl