Wykładowcy EMBA@UW

Kadrę wykładowców naszego Programu Executive MBA tworzą najlepsi wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego oraz wiodących uniwersytetów w USA oraz Europie, m.in. Cambridge. Są to m.in.:

 

Prof. Annela Anger-Kraavi - University of Cambridge

Specjalizacja: makroekonomia, ekonomia polityczna, modelowanie makroekonomiczne, zrównoważony rozwój, kształtowanie polityki klimatycznej, współpraca naukowo-przemysłowa.

Wiceprzewodnicząca United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA) oraz aktywny doradca Ministerstwa Ochrony Środowiska Estonii.
Członek College Research Associate in Economics w Emmanuel College w Cambridge a także Dyrektor Naczelny w Cambridge Trust of New Thinking in Economics w Cambridge.

więcej...

 

Prof. Boris Lezhava - Caucasus University

Specjalizacja: marketing

Wykształcenie: Caucasus School of Business, Caucasus University in Partnership with Georgia State University

Wiceprezes d.s. Badań i Rozwoju Strategicznego na Caucasus University
Wieloletni wykładowca na: Caucasus University,  Institute for Strategy and Competitiveness, Harvard Business School, Grenoble Graduate School of Business.
Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie i konsultingowe. Jest założycielem i Dyrektore Zarządzającym firmy działającej na rynku produktów medycznych. 

więcej...

Prof. Prem Chandrani - S. P. Jain Institute of Management & Research

Specjalizacja: zarządzanie strategiczne, rachunkowość i finanse.

Wykształcenie: London Business School, Wharton (USA)

Dyrektor programu Executive MBA na S P Jain Institute of Management & Research.
Ponad trzydziestoletnie doświadczenie menedżerskie i konsultingowe. Współpracował z wieloma przedsiębiorstwami z Australii, Kanady, Indii, Japonii, Bliskiego Wschodu, Europy i USA. Dyrektor ds. strategii w Pricewaterhouse Coopers.

więcej...

Dr Adam Chmielewski - Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania.

Specjalizacja: rachunkowość zarządcza.

Wykształcenie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarzadzania

Doświadczony konsultant oraz trener współpracujący z wieloma firmami szkoleniowo-consultingowymi. Działalność szkoleniową przeplata doświadczeniami praktycznymi, kilka lat pracował w dziale rachunkowości jednego z banków oraz pełnił funkcję Dyrektora Finansowego w prywatnej firmie.

więcej...

Prof. Susan I. Cohen - Universytet Warszawski.

Specjalizacja: metody ilościowe w zarządzaniu i podejmowanie decyzji.

Wykształcenie: Northwestern University, Ph.D.

Wieloletni wykładowca akademicki (University of Illinois)
Dyrektor programu Warsaw-Illinois Executive MBA. Wieloletnie doświadczenie kierownicze w niezależnych firmach.

więcej...

Prof. Philippe DeBrouwer

Specjalizacja: finanse i rachunkowość

Wykształcenie: Szkoła Zarządzania na Uniwersytecie Solvay - Vrije  w  Brukseli, Ph.D.

Posiada wieloletnie doświadczenie kierownicze w instytucjach finansowych takich jak Deutsche Bank, Fortis Investments, KBC Asset Management, Prezes WARTA TFI S.A,, WARTA Asset Management S.A. a także KBC TFI S.A. oraz RBS Group.
Autor wielu publikacji naukowych o tematyce finansowej.

więcej...

 

Prof. Hadi S. Esfahani - University of Illinois at Urbana-Champaign.

Specjalizacja: makroekonomia, ekonomia polityczna.

Wykształcenie: University of California, Ph.D.

Wieloletni wykładowca uniwersytecki (University of Illinois).
Edytor: Quarterly Review of Economics and Finance.
Prezes Middle East Economic Association.
Dyrektor Global Studies Initiative na University of Illinois.
Wieloletni ekspert Banku Światowego.

więcej...

Dr Mieczysław Grudziński - Akademia Leona Koźmińskiego.

Specjalizacja: finanse przedsiębiorstw, prywatyzacja.

Wykształcenie: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wykładowca na University of Illinois at Urbana-Champaign, Akademii Leona Koźmińskiego, Uniwersytecie Łódzkim. Ekspert w dziedzinie finansów, doradca i konsultant, członek władz spółek, banków i międzynarodowych korporacji, autorem pierwszych publicznych ofert akcji (m.in. Wólczanki i Wedla) zrealizowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, aktywny konsultant.

więcej...

Dr Grzegorz Król

Specjalizacja: psychologia, ilościowe metody analizy danych

Wykształcenie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

Dyrektor brytyjskiej agencji zdrowia publicznego, Knowledge • Action • Change. W latach 2012-2018 wykładowca na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Psycholog społeczny, informatyk, autor publikacji z zakresu analizy danych, psychologii i redukcji szkód. Twórca rozwiązań IT zorientowanych na dane dla e-learningu, zarządzania zdarzeniami, pozyskiwania danych i prezentacji. Od 2003 roku zarządza międzynarodowymi projektami z zakresu zdrowia publicznego oraz ograniczania szkodliwych skutków używania narkotyków i tytoniu.

więcej...

 

Dr Tomasz Ludwicki - Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania.

Specjalizacja: zarządzanie procesami organizacyjnymi, zarządzanie strategiczne i konsulting.

Wykształcenie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania

Wykładowca na University of Illinois at Urbana-Champaign, Uniwersytecie Warszawskim, Sweedish School of Economics (Helsinki), Lund University (Szewcja) Hochschule fur Philosophie (Monachium).
Doradzał takim firmom atmedia, CP DDB, TU Generali, Lot Catering, TNS OBOP, PWPW.

więcej...

Elżbieta Makowska

Specjalizacja: strategiczne zarządzanie HR

Wykształcenie: Uniwersytet Warszawski

Konsultant HR, trener, coach i mentor współpracujący z przedstawicielami biznesowymi i prywatnymi. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy korporacyjnej i w pracy z polskimi firmami.
Jako konsultant HR, interim manager i zewnętrzny trener współpracuje z wieloma organizacjami (korporacje międzynarodowe i firmy polskie) realizując projekty strategiczne, rekrutacyjne, rozwojowe i szkoleniowe. Prowadzi assessmenty rekrutacyjne i rozwojowe dla wyższej i średniej kadry zarządczej, szkolenia i doradztwo w zakresie zarządzania ludźmi, zespołami, zmianą, organizacją (strategiczne i operacyjne), projektami, współpracą z menedżerami, HRBP, coachingu i mentoringu.
Posiada m.in. akredytację coacha ACC, ICF (International Coaching Federation), CPCC, TCI (The Coaches Institute).
 

Prof. John McCombie – University of Cambridge

Specjalizacja: makroekonomia, finanse i polityka monetarna, wzrost gospodarczy

Wykształcenie: University of Cambridge, Ph.D.

Wieloletni wykładowca na University of Cambridge na Wydziale Gospodarki Lądowej oraz w Grenoble Ecole de Management. Dyrektor Cambridge Centre for Economic and Public Policy.

więcej...

 

Prof. Alojzy Nowak - Uniwersytet Warszawski, Dziekan Wydziału Zarządzania

Specjalizacja: ekonomia, makroekonomia, międzynarodowe stosunki gospodarcze, bankowość, zarządzaniu ryzykiem.

Wykładowca Uniwersytetu Warszwskiego, University of Illinois, Akademii Leona Koźmińskiego.
Przewodniczący Rady Naukowej NBP.
Laureat wielu nagród i wyróżnień zarówno w kraju, jak i zagranicą.

więcej...

Prof. Patrick O'Sullivan - Grenoble Ecole de Management (GEM)

Specjalizacja: etyka w biznesie, ekonomia polityczna Unii Europejskiej, ekonomia zarządcza

Wykształcenie: doktorat European University Institute (Włochy)

Wykładowca uczelni na całym świecie m.in. Cambridge University, Frankfurt University, Donau Universität Krems (Austria), Aalto University (Finlandia), Université de Genève (Szwajcaria), Lagos Business School (Nigeria), Webster University (Tajlandia).

więcej...

Prof. Krzysztof Obłój - Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania.

Specjalizacja: zarządzanie strategiczne i międzynarodowe.

Wykształcenie: Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Warszawski

Wykładowca na wielu uczelniach na całym świecie (Bodo Graduate School of Management in Norway, ESCP-EAP w Paryżu, IEDC Bled School of Management i Henley-on-Thames Management College w Wielkiej Brytanii, University of Illinois at Urbana Champaign, CCSU, Duquesne University, Yale University, Tel Aviv University, Copenhagan Business School, Sun Yat- sen University w Chinach.
Członek wielu rad nadzorczych największych firm w Polsce.
Opublikował kilkadziesiąt artykułów naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych. Był prezydentem stowarzyszenia European International Business Association, członkiem Strategic Management Society, członkiem American International Business Academy.

więcej...

Prof. Nicholas Petruzzi - Penn State University.

Specjalizacja: zarządzanie operacyjne, modele cenowe w zarządzaniu operacyjnym, zarządzanie produkcją i łańcuchem dostaw.

Wykształcenie: Purdue University, Ph.D

Wieloletni wykładowca na University of Illinois i Purdue University.
Dyrektor programów MBA na University of Illinois.

więcej...

Dr Agnieszka Postuła - Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania.

Specjalizacja: zbudowanie zespołu, praca grupowa, komunikacja interpersonalna, negocjacje.

Wykształcenie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania

Zajmuje się antropologią organizacji i prowadzi badania terenowe dotyczące komunikacji oraz ról społeczno-zawodowych w polskich firmach, związanych głównie z branżą komputerową.

więcej...

 

Prof. Ewelina D. Sage – Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania

Wykształcenie: Oxford University, Ph.D.

Wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego.

Wieloletni edytor Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies.
Czynny konsultant w kancelarii prawnej, ekspert prawa telekomunikacyjnego i mediów.

więcej...

Prof. Joseph Santora - École des Ponts Business School

Specjalizacja: przywództwo, zarządzanie zmianami, zachowania organizacyjne, organizacje nonprofit.

Wykształcenie: doktorat Fordham University (USA), studia podoktoranckie (Harvard i Princeton).

Wykładowca wielu uniwersytetów w tym Monash University (Australia), paryskiej School of International Management, Grenoble Ecole de Management i innych.

Autor wielu publikacji z zakresu zarządzania, które ukazały się m.in. w: Academy of Management Perspectives, Career Development International, Development & Learning in Organizations, Journal of Organization & Leadership Studies, Journal of Management Studies, Journal of Management Development, Journal of Management Education.

więcej...

Prof. Jeffrey Schmidt - University of Oklahoma

Specjalizacja: Specjalizacja: strategia marketingowa, strategia wprowadzania na rynek nowego produktu, umiędzynarodowienie produktu, produkcja cyfrowa, druk 3D

Wykształcenie: Ph.D. – Business Administration, The Eli Broad Graduate School of Management - Michigan State University

Wykładowca University of Oklahoma

więcej...

 

 

Prof. Jovana Stanisljevic - Grenoble Ecole de Management

Specjalizacja: zarządzanie międzynarodowe, komunikacja międzykulturowa

Wykształcenie: Grenoble Ecole de Management, DBA

Była członkini gabinetu Premiera Serbii, Szefowa Departamentu Public Relations Rządu Republiki Serbii, Dyrektor Gabinetu w Ministerstwie Rolnictwa i Handlu, była Dyrektor ds Marketingu w Banku Serbii.
Wieloletnia wykładowczyni na Grenoble Ecole de Management we Francji.

więcej...

 

Prof.  Adam Tatarynowicz - Lee Kong Chian School of Business

Specjalizacja: Sieci międzyorganizacyjne, technologia i innowacje, złożone teorie systemów

Wykształcenie: University of St. Gallen, Ph.D.

więcej...

 

Prof. Jan Turyna - Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania.

Specjalizacja: rachunkowość finansowa i zarządcza.

Wykształcenie: Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa

Wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, Uczelni Vistula, Uczelni Łazarskiego i innych.
Dziekan Wydziału Zarządzania UW. Kierownik Katedry Finansów i Rachunkowości WZ UW, wcześniej kierownik Zakładu Rachunkowości.
Doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w jednej z agencji rządowych, członek towarzystw naukowych.

więcej...

Prof. Grażyna Wieczorkowska-Wierzbińska - Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania.

Specjalizacja: psychologia, statystyka, porównania międzykulturowe i poznawcze

Wykształcenie: Uniwersytet Warszawski

Psycholog, profesor nauk humanistycznych, wieloletni pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie Kierownik Katedry Psychologii i Socjologii Zarządzania na Wydziale Zarządzania UW.
Były dyrektorem Instytutu Studiów Społecznych UW a także Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW.

więcej...

 

Aneta Wilk-Łyś

Wieloletni wykładowca, z zakresu audytu i rachunkowości oraz kursów przygotowujących do egzaminów ACCA, CIMA i CIA. Współpracuje m.in. z Bankiem Światowym, były dyrektor finansowy, menedżer w firmach doradczych (PwC)