dr Robert Pietrusiński

 

Magister prawa oraz dr nauk ekonomicznych ze specjalnością nauk o zarządzaniu. Ekspert w zakresie prawa handlowego i cywilnego. Specjalista w zakresie tworzenia i prowadzenia działalności przez spółki, fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie. Doradca zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych. Specjalista zagadnień ładu korporacyjnego; wzajemnych relacji władz spółek kapitałowych. Wspólnik kancelarii prawnej. Wykładowca prawa handlowego i gospodarczego. Były przewodniczący i członek 12 rad nadzorczych ( w tym spółek pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego).

Wrzesień 1974 –  1979 Wydział prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego – studia dzienne; magister prawa  i administracji

Wydział Zarządzania U.W.  2000 r.; doktor nauk ekonomicznych ze specjalnością nauk o zarządzaniu

Międzynarodowy Instytut Prawa IDLI 1995

Członkostwo w organizacjach zawodowych:

 • Związek Nauczycielstwa Polskiego –  Przewodniczący związku na Wydziale Zarządzania UW
 • Członek Rady Sportu Uniwersytetu Warszawskiego

Obecne stanowisko: docent Wydziału Zarządzania U.W.

Doświadczenie zawodowe

Wrzesień 1979 do chwili obecnej: Wydział Zarządzania U.W., Asystent potem adiunkt i docent; dydaktyka, badania naukowe, publikacje

1990 – 1993: Ministerstwo Przekształceń Własnościowych, Doradca Podsekretarza Stanu; legislacja, opinie, przygotowywanie dokumentów, prywatyzacje

1995 –1998: DSPP kancelaria prawnicza, wspólnik; doradztwo prawne

2002: Sobolewska i Wspólnicy Doradcy Prawni Sp. Komandytowa; wspólnik - komandytariusz

 • Prowadzone badania oraz liczne publikacje polskie i zagraniczne w zakresie :prawa gospodarczego, nadzoru właścicielskiego, udziału pracowników w zarządzaniu.
 • Wykłady na Uniwersytecie w Ljubljanie. Stała współpraca z Uniwersytetem w Veronie.
 • Autor licznych materiałów dydaktycznych. Wykładowca ; między innymi na : aplikacji radcowskiej, MBA, szkoleniach dla członków zarządu i rad nadzorczych.
 • Współzałożyciel i prezes zarządu Fundacji na Rzecz Wydziału Zarządzania U.W.
 • Pełnomocnik likwidatora Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego (1990r)
 • Członek 12 rad nadzorczych spółek kapitałowych:        
 • Aplikacja sędziowska.
 • Członek komisji egzaminacyjnej kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa

Zajęcia dydaktyczne :

 • Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uczelnia Łazarskiego
 • Akademia Koźmińskiego

Tematyka zajęć:

 • Prawo cywilne
 • Prawo handlowe
 • Prawo gospodarcze prywatne
 • Umowy w obrocie gospodarczym
 • Władze spółek kapitałowych
 • Zarządzanie spółkami kapitałowymi
 • Przekształcenia w służbie zdrowia