Międzynarodowe Centrum Zarządzania UW

Międzynarodowe Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego zostało założone w 1990 roku dla realizacji trzech podstawowych celów:

  • przygotowania i prowadzenia programu Master of Business Administration, zapewniającego kompleksową edukację menedżerów – jednego z pierwszych takich programów w Europie wschodniej i centralnej;
  • przygotowania i oferowania kursów spełniających oczekiwania i potrzeby różnych organizacji;
  • ustanowienia bliskich kontaktów między Centrum a wiodącymi uczelniami w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej.

Siedziba Międzynarodowego Centrum Zarządzania, Wydziału Zarządzania UW, ul. Nowy Świat 4, Warszawa


Nasz program MBA powstał na przełomie 1991 i 1992 roku we współpracy z University of Illinois at Urbana - Champaign.

W 1991 roku, po wielu wzajemnych uzgodnieniach została podpisana umowa między Uniwersytetem Warszawskim a University of Illinois, na podstawie którego uruchomiono wspólny program EMBA. Program ten miał na celu:

  • spełniać światowe standardy edukacji w biznesie;
  • wywrzeć istotny wpływ na edukację biznesową w Polsce;
  • zapewnić najlepsze doświadczenia jego uczestnikom.

Nasz program MBA był jednym z pierwszych w Polsce. Powstanie programu było możliwe dzięki wsparciu ze strony fundacji Forda i Mellona oraz USAID. Dzięki programowi MCZ wykładowcy UW mogli uczestniczyć w stażach naukowych na University of Illinois i poznać standardy edukacji biznesowej dostarczającej zarówno wiedzy praktycznej i teoretycznej.

Nasz program ukończyło dwadzieścia dziewięć grup studentów (trzydziesta i trzydziesta pierwsza aktualnie studiują). Program został wysoko oceniony zarówno w Polsce jak i w USA. Absolwenci pracują na stanowiskach kierowniczych w najlepszych polskich i zagranicznych firmach w Polsce i za granicą. Współpraca miedzy UW a UoI stanowiła wzorzec dla wielu innych uczelni w Polsce.

  


 
   AACSB International - Założona w 1916 r. (AACSB) jest największym na świecie sojuszem edukacji biznesowej, łączącym nauczycieli, studentów i biznes.
 

    Association of MBAs (AMBA) – jest międzynarodowym stowarzyszeniem zajmującym się badaniami z zakresu nauk o zarządzaniu.
 

    The European Foundation for Management Development (EFMD) - międzynarodowe zrzeszenie organizacji akademickich, biznesowych i społecznych. 
 

Międzynarodowe Centrum Zarządzania
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Warszawski

ul. Szturmowa 1/3
02-678 Warszawa
tel/fax: 22/ 553 41 04
e-mail: [email protected]