Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania kandydatów na studia EMBA@UW

 

 


Q: Czy przed egzaminem muszę złożyć komplet dokumentów?

A: Tak. Jedynym wyjątkiem są listy rekomendaycjne, ale do czasu ich otrzymania decyzja o przyjęciu nie zostanie wydana.


Q: Czy muszę składać oryginały dokumentów?

A: Tak. Kandydaci muszą złożyć oryginały dokumentów (dyplom, indeks lub transkrypt ocen) oraz ich kopie. Oryginały zostaną oddane kandydatowi po ogłoszeniu wyniku postępowania rekrutacyjnego.


Q: Czy mogę aplikować na studia EMBA@UW mając duże doświadczenie biznesowe, ale nie mając dyplomu studiów wyższych?

A: Nie. EMBA@UW to studia podyplomowe. Zgodnie z polskim prawem mogą je podjąć wyłącznie osoby, które ukończyły studia wyższe i posiadają dyplom licencjata i/lub magistra.


Q: Czy na egzaminie można używać kalkulatora?

A: Nie.


Q: Czy na egzaminie z języka angielskiego można używać słownika?

A: Nie. Słownik może być używany tylko na teście matematyczno-logicznym w języku angielskim


Q: Kiedy i jak zostaną ogłoszone wyniki postępowania?

A: Wyniki postępowania zostaną ogłoszone w ciągu tygodnia od rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci otrzymają informację drogą mejlową na adres podany w IRK oraz otrzymają pocztą oficjalny dokument potwierdzający wynik postępowania.


Q: Czy mogę otrzymać fakturę za postępowanie kwalifikacyjne i studia?

A: Tak, oczywiście. Firmy bardzo często finansują lub współfinansują studia swoich pracowników.


Q: Czy EMBA@UW pomaga w pozyskaniu dofinansowania studiów?

A: Bezpośrednio nie, ale wiemy, że można takie dofinansowanie pozyskać. Jednym ze źródeł jest program dofinansowania (nawet do 100%) studiów podyplomowych prowadzony przez powiatowe urzędy pracy. Prosimy pytać w urzędziem właściwym dla swojego miejsca zamieszkania.


 


 
   AACSB International - Założona w 1916 r. (AACSB) jest największym na świecie sojuszem edukacji biznesowej, łączącym nauczycieli, studentów i biznes.
 

    Association of MBAs (AMBA) – jest międzynarodowym stowarzyszeniem zajmującym się badaniami z zakresu nauk o zarządzaniu.
 

    The European Foundation for Management Development (EFMD) - międzynarodowe zrzeszenie organizacji akademickich, biznesowych i społecznych. 
 

Międzynarodowe Centrum Zarządzania
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Warszawski

ul. Szturmowa 1/3
02-678 Warszawa
tel/fax: 22/ 553 41 04
e-mail: [email protected]