Wydział Zarządzania UW

 

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego został założony w 1972 roku i jest najstarszą w Europie Środkowo-Wschodniej jednostką edukującą w zakresie zarządzania. Od 50 lat kształci menedżerów, liderów i przedsiębiorców dla polskich i międzynarodowych firm oraz dostarcza rozwiązań dla sektora publicznego na różnych szczeblach administracji.  Obecnie na studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie i podyplomowe prowadzone przez WZ uczęszcza ponad 5 000 studentów i słuchaczy, co czyni go największym wydziałem Uniwersytetu Warszawskiego.

Interdyscyplinarna kadra akademicka Wydziału Zarządzania jest gwarancją wysokiego standardu nauczania i wysokiej jakości badań. Aktualnie na wydziale zatrudnionych jest około 150 pracowników akademickich i ponad 100 pracowników administracyjnych.


WZUW


Wydział Zarządzania jest organizatorem wielu sympozjów naukowych i konferencji, a jego przedstawiciele każdego roku biorą udział w różnorodnych konferencjach akademickich, odbywających się w Polsce i za granicą. Kadra naukowa WZ wizytuje oraz prowadzi gościnne wykłady na wiodących uniwersytetach na całym świecie – w Europie, Azji i USA.

Odzwierciedleniem wysokiego poziomu kształcenia, badań naukowych oraz umiędzynarodowienia wydziału są przyznane akredytacje oraz pozycje, jakie zajmuje on w polskich i międzynarodowych rankingach i ocenach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz niezależnych instytucji, działających na rzecz doskonalenia jakości.


 
   AACSB International - Założona w 1916 r. (AACSB) jest największym na świecie sojuszem edukacji biznesowej, łączącym nauczycieli, studentów i biznes.
 

    Association of MBAs (AMBA) – jest międzynarodowym stowarzyszeniem zajmującym się badaniami z zakresu nauk o zarządzaniu.
 

    The European Foundation for Management Development (EFMD) - międzynarodowe zrzeszenie organizacji akademickich, biznesowych i społecznych. 
 

Międzynarodowe Centrum Zarządzania
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Warszawski

ul. Szturmowa 1/3
02-678 Warszawa
tel/fax: 22/ 553 41 04
e-mail: [email protected]