Studia MBA w języku polskim

EMBA@UW            

 

Międzynarodowe Centrum Zarządzania UW, jako jedna z wiodących instytucji edukacji menedżerskiej w Polsce zaprasza do uczetnictwa w Programie Executive MBA w języku polskim.

W ramach Programu MBA przewidujemy :

  • 600 godzin zajęć merytorycznych prowadzonych przez wykładowców i ekspertów MCZ UW oraz możliwość rozegrania innowacyjnej, strategicznej gry on-line integrującej wiedzę i umiejętności
  • zajęcia ułożone tematycznie w czterech modułach
  • zajęcia prowadzone w języku polskim przez wybranych wykładowców Uniwersytetu Warszawskiego
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych i dyplom MBA akredytowany przez Association of MBAs (AMBA)
  • 2-dniowe weekendowe sesje zajęć
REKRUTACJA PROGRAM STUDIÓW AKREDYTACJE

    


 
   AACSB International - Założona w 1916 r. (AACSB) jest największym na świecie sojuszem edukacji biznesowej, łączącym nauczycieli, studentów i biznes.
 

    Association of MBAs (AMBA) – jest międzynarodowym stowarzyszeniem zajmującym się badaniami z zakresu nauk o zarządzaniu.
 

    The European Foundation for Management Development (EFMD) - międzynarodowe zrzeszenie organizacji akademickich, biznesowych i społecznych. 
 

Międzynarodowe Centrum Zarządzania
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Warszawski

ul. Szturmowa 1/3
02-678 Warszawa
tel/fax: 22/ 553 41 04
e-mail: [email protected]