Executive Education@UW

Rozwój rynku studiów MBA doprowadził do pojawienia się nowej kategorii klientów: absolwentów, którzy chcieliby się dalej rozwijać. Jedną z odpowiedzi były studia DBA, czyli praktyczny doktorat, który nie powtórzył sukcesu studiów MBA i jest praktycznie nieobecny na rynku europejskim. Absolwenci potrzebowali bardziej praktycznej wiedzy, no i zwykle nie mieli tyle czasu aby angażować się w pracochłonne projekty badawcze. Dlatego też już w 1945 roku na Harvardzie, pojawił się pierwszy program edukacji menedżerskiej nazwany – Advanced Management Program (AMP), czyli zaawansowane szkolenie w dziedzinie zarządzania. Programy te skierowane są do osób na najwyższych stanowiskach kierowniczych, w tym szczególnie dla członków zarządów czy rad nadzorczych, którzy potrzebują zaktualizować swoją wiedzę i szukają nowych kontaktów biznesowych. Programy te realizowane są w ramach otwartej lub zamkniętej rekrutacji.

Executive Education

MCZ@UW oferuje dedykowane programy AMP i ALP dla firm. Programy te przygotowywane są pod kątem potrzeb firm i obejmują wybrane zagadnienia, w terminach odpowiadających firmom i na specjalne życzenia, jak i specjalne aktywności. W związku z rosnącym zainteresowaniem tematyką przywództwa pojawiła się na rynku mutacja programu AMP nazwana ALP, czyli Advanced Leadership Program. Jest ona bardziej ukierunkowana na poszukiwanie inspiracji i rozwój umiejętności przywódczych najwyższej kadry menedżerskiej.

W przeciwieństwie do studiów MBA, czy programów AMP, szkolenia ALP charakteryzują się największym zróżnicowaniem zarówno formy jak i treści. Wśród innowacji tu stosowanych można spotkać wykłady prowadzone przez celebrytów zarządzania, artystów, czy zajęcia polegające na organizacji pomocy dla dzieci z domu dziecka, aby wymienić tylko kilka.

Bez względu na nazwę, każdy z programów zaawansowanych charakteryzuje się celowym doborem uczestników, jak i zapraszanych gości, którzy mogą się pochwalić wieloma sukcesami zawodowymi, a przez to mogą być skarbnicą wiedzy na temat zarządzania. Niezmiernie istotna jest również rola wykładowcy, który staje się bardziej mentorem inspirującym i prowadzącym dyskusję, niż ex cathedra prezentującym swoje zdanie. Ponadto, organizatorzy tych programów stale poszukują innowacji programowych oraz w formie prowadzonych zajęć, tak aby sprostać zmieniającym się potrzebom biznesu.

Zapraszamy zainteresowanych do kontaktu i wspólnego zbudowanie programu dopasowanego do potrzeb. Na życzenie dopasujemy referencjami zrealizowanych przez MCZ@UW projektów zarówno dla polskich firm jak i dla międzynarodowych korporacji.

 

Kontakt:

Międzynarodowe Centrum Zarządzania
[email protected]


 
   AACSB International - Założona w 1916 r. (AACSB) jest największym na świecie sojuszem edukacji biznesowej, łączącym nauczycieli, studentów i biznes.
 

    Association of MBAs (AMBA) – jest międzynarodowym stowarzyszeniem zajmującym się badaniami z zakresu nauk o zarządzaniu.
 

    The European Foundation for Management Development (EFMD) - międzynarodowe zrzeszenie organizacji akademickich, biznesowych i społecznych. 
 

Międzynarodowe Centrum Zarządzania
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Warszawski

ul. Szturmowa 1/3
02-678 Warszawa
tel/fax: 22/ 553 41 04
e-mail: [email protected]