Prof. Julian Mahari

W 1976 r. ukończył z wyróżnieniem Federalną Szkołę Wyższą IX, Wasagasse w Wiedniu, w Austrii, ze specjalnością Nauka i Łacina.

Studia w biznesie i administracji publicznej na Uniwersytecie w St. Gallen (HSG); stopnie: 1981: tytuł magistra; specjalizacja: finanse i księgowość; 1982: tytuł magistra; specjalizacja: szwajcarska służba dyplomatyczna; i 1985: PhD; summa cum laude.

1986-1990: wykładowca na Uniwersytecie w St. Gallen (HSG).

1991-2009: liczne działania i funkcje akademickie; między innymi coroczne nominacje na wizytującego profesora, następnie profesora nadzwyczajnego zarządzania, przewodniczącego i szefa konferencji finansowych i spotkań zarządczych (wraz z Jego Wysokością Księciem Nikolausem z Liechtensteinu) w Międzynarodowej Akademii Filozofii; były starszy doradca dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu w Tel Awiwie i główny koordynator wybranych międzynarodowych projektów, działań badawczych i współpracy.

Autor i redaktor ponad 20 książek oraz dwucyfrowej liczby artykułów w renomowanych czasopismach. Mówca i panelista w obszarach zarządzania strategicznego, zarządzania wiedzą i doskonałości w zarządzaniu.

1989-1994 Partner Zarządzający, a następnie Dyrektor Naczelny Swiss Holding Company (CCC Corporate Control Consultants Holding AG).

Niezależny konsultant kierownictwa i instytucji w biznesie, polityce i nauce.

Od 2003 r .: właściciel i prezes BPH Breakthrough Projects Holding AG w Heerbrugg, Szwajcaria.

Dodatkowo: partner współpracy banków, innych instytucji finansowych i były starszy konsultant szwajcarskiej firmy prawniczej. Doradca strategiczny kilku dużych inwestorów; specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu transakcji.

Obszary praktycznej aktywności:

Kompleksowe globalne wsparcie i dostosowane rozwiązania dla inwestorów, przedsiębiorców i korporacji
Koncepcja i realizacja transakcji
Rozwiązania bankowe i finansowe
Know-how-Management i Management-Excellence
Doradztwo strategiczne, zarządzanie zmianami, rozwój korporacyjny i projektowy.
Miscellanea:

Członek Rotary International w tym Komitety Krajów Polska-Szwajcaria-Księstwo Liechtensteinu i Polska-Izrael.

Używane języki: niemiecki, angielski, polski i hebrajski.