dr Grzegorz Keler

Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania

Specjalizacja: prawo finansowe, w tym podatkowe, prawo pomocy publicznej, prawo karne skarbowe i gospodarcze.

Dr Keler jest adwokatem w kancelarii prawnej SPCG. Wcześniej doświadczenie zawodowe zdobywał m. in. w działach doradztwa podatkowego Deloitte i PwC. Wspierał klientów w wielu złożonych projektach, w tym doradzając przy transakcjach fuzji i przejęć. Występuje również jako pełnomocnik w postępowaniach i kontrolach podatkowych, a także obrońca w sprawach o przestępstwa tzw. białych kołnierzyków.

Jest adiunktem w Katedrze Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Wykłada także w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz współpracuje jako ekspert z Centrum Gospodarki i Finansów Cyfrowych przy Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 
Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał na podstawie pracy pt.: „Znaczenie i skutki prawne badania due diligence w transakcjach fuzji i przejęć”. Ukończył także studia MSc z zakresu finansów i audytu w École Supérieure de Commerce de Clermont oraz Szkołę Prawa Angielskiego i Europejskiego prowadzoną przez British Law Centre afiliowane przy Uniwersytecie Warszawskim i University of Cambridge.

Jest autorem licznych publikacji naukowych o tematyce prawnej i podatkowej, a także współautorem komentarzy do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, prawa holdingowego oraz przepisów o prostej spółce akcyjnej.

Laureat prestiżowego konkursu dla prawników Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2021, organizowanego przez Wolters Kluwer Polska.