prof. Tomasz Zalega

Katedra Gospodarki Rynkowej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Wykształcenie

2010 Doktor habilitowany nauk ekonomicznych na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

2000 doktor nauk ekonomicznych na Wydziale Ekonomii i Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego (rozprawa z wyróżnieniem).

1986 - 1991 Studia na Wydziale Ekonomii i Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, zakończone tytułem magistra ekonomii (dyplom z wyróżnieniem).

Języki obce: angielski, rosyjski

Kariera

2001 - obecnie

Wykłady, ćwiczenia, ćwiczenia, seminaria z zakresu mikro- i makroekonomii, ekonomia menedżerska na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Wykłady z ekonomii na UW MBA.

1998-2012

Wykłady i zajęcia z mikro i makroekonomii, mikroekonomii II, ekonomii menedżerskiej i zajęć MBA w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

1992-2001

Wykłady, ćwiczenia i ćwiczenia na Uniwersytecie Łódzkim, dotyczące ekonomiki pracy, ekonomii menedżerskiej, rynku pracy w procesie integracji europejskiej, polityki zatrudnienia, form organizacji czasu pracy i negocjacji.

Zainteresowania badawcze

 • Rynek pracy (w szczególności mikro- i makroekonomiczne konsekwencje zaburzeń równowagi na rynku pracy).
 • Konsumpcja (w szczególności pozycja konsumenta w mechanizmie rynkowym, zachowania konsumentów w dzisiejszej gospodarce rynkowej, nowe zjawiska i trendy w konsumpcji).
 • Trendy rozwoju konsumpcji w gospodarstwach domowych z osobą bezrobotną.
 • Wyraźna konsumpcja w Polsce.
 • Wpływ sytuacji gospodarczej na konsumpcję i zachowania zakupowe polskich gospodarstw domowych.
 • Alternatywne trendy konsumenckie i zachowania zakupowe polskich konsumentów.
 • Starzenie się populacji oraz poziom i struktura konsumpcji.
 • Zrównoważony rozwój oraz zrównoważona konsumpcja i produkcja.
 • Zachowanie rynkowe polskich singli.

Publikacje

Autor 262 publikacji, w tym:

 • 20 książek na temat mikro- i makroekonomii oraz szeroko rozumianej konsumpcji (niektóre książki mają kilka wydań).
 • 6 e-książek na temat mikro- i makroekonomii.
 • 73 artykuły i rozdziały książek
 • 163 artykuły w recenzowanych publikacjach polskich i zagranicznych.