Agnieszka Mielech, Dyrektor Marketingu, Retail & Digital Galapagos Sp. z o.o. oraz pisarka, Absolwentka XXIII Edycji

Od wielu lat jestem związana z rynkiem rozrywki i mediów oraz globalnymi koncernami rozrywkowymi jak i lokalnymi producentami.

Sposób, w jaki konsumujemy rozrywkę zmieniał się w sposób istotny przez ostatnie dekady, głównie z powodu cyfryzacji i nieograniczonego dostępu do contentu, jaki oferuje dzisiaj internet. Tradycyjne biznesy operujące na rynku rozrywki poszukują obecnie swoich szans a od managerów oczekują elastyczności oraz rozwijania kompetencji nie tylko w zakresie używania tradycyjnych narzędzi, ale też umiejętności budowania nowych wizji w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe i oczekiwania konsumenta. Z tej perspektywy zdobywanie nowych doświadczeń oraz ciągłe poszerzanie kompetencji jest kluczowe dla menadżera, nie tylko zresztą działającego na tak konkurencyjnym rynku. Ustawiczne kształcenie daje też olbrzymie korzyści osobiste.

Swój udział w Executive MBA oceniam w dwóch kategoriach - własnego osobistego rozwoju oraz benefitów dla organizacji, z którą jestem związana.

Konstrukcja programu Executive MBA umożliwiła mi swego rodzaju repetycję i usystematyzowanie teorii w zakresie kilku dziedzin. Spotkania ze znakomitą kadrą profesorską i niezwykle interesującymi osobowościami polskiej sceny uniwersyteckiej pozwoliło poszerzyć horyzonty. Ukłony dla całej obsady XXIII Edycji. Interesujące lektury dały szansę konfrontacji z aktualnymi trendami w zarządzaniu i biznesie. Dyskusje z mentorami i kolegami wyzwoliły kreatywność oraz energię.  

Executive MBA okazał się też dużym wyzwaniem z punktu widzenia godzenia życia zawodowego i osobistego.

Było warto.

WRÓĆ DO OPINII