Barbara Sikora - Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu spółek Grupy Centrum Development and Investments oraz Immobel Poland, Absolwentka XIX Edycji

Zdecydowałam się na studia Executive MBA na University of Illinois z kilku powodów, najważniejszym była chęć skonfrontowania zdobytego doświadczenia zawodowego z najnowszymi zdobyczami świata nauki, czyli uporządkowanie praktyki w ramy teorii. W tę moją potrzebę fantastycznie wpisały się takie przedmioty jak negocjacje w biznesie, zarządzanie strategiczne, uwarunkowania prawne podejmowania decyzji menedżerskich, marketing, czy zarządzanie międzynarodowe. Moja wysoka ocena tych przedmiotów wynika również z tego, że zajęcia te prowadzone były przez wyjątkowych profesorów, uznane autorytety w swoich dziedzinach oraz praktyków.

Nie ukrywam, że ukończenie programu to duże wyzwanie organizacyjne, zwłaszcza przy bardzo absorbującej pracy zawodowej. Studia MBA dają tym więcej, im więcej się samemu chce z nich wziąć i im więcej czasu przeznaczy się na pracę z udostępnionymi materiałami (najlepszych uczelni świata), tak by w czasie zajęć, analizując kolejne studia przypadku, teorię skonfrontować z rzeczywistością biznesową. Kwintesencją takiego procesu nauczania była dla mnie gra strategiczna Capsim, dzięki której mogliśmy się poczuć jak zespół zarządzający dużym przedsiębiorstwem, a czas spędzony na analizach rynku i konkurencji, zastosowanie właśnie zdobytej wiedzy teoretycznej oraz zróżnicowane doświadczenie zawodowe zespołu przełożyły się na wyniki tego przedsiębiorstwa. Drugim mocnym punktem podsumowującym przekazaną wiedzę teoretyczną było opracowanie projektu doradczego, dzięki któremu nie tylko pracowaliśmy nad rozwiązaniem konkretnego problemu firmy rzeczywiście działającej na rynku, współpracując z jej zarządem i kluczowym personelem, ale musieliśmy sięgnąć do takich narzędzi i metod, by przygotowane rozwiązanie spełniło oczekiwania sponsora projektu. Z wielką satysfakcją mogę powiedzieć, że projekt został bardzo dobrze przyjęty i to jest najlepsze świadectwo wartości ukończonych studiów.

Oczywiście studia MBA mają tym większą wartość, im lepszych przyciągają studentów, bo tym więcej możemy się nauczyć od siebie nawzajem. Muszę przyznać, że dzięki programowi poznałam wielu profesjonalistów i wyjątkowych ludzi, a nowe kontakty zarówno zawodowe, jak i prywatne, to kapitał który pozostanie na lata.

WRÓĆ DO OPINII