Dominik Zawadzki - Dyrektor Marketingu, Sanitec Koło, Absolwent XVIII Edycji

Executive MBA to całkowicie odmienne doświadczenie od studiów tradycyjnych.

Przede wszystkim pracuje się w znacznie mniejszej grupie i do tego grupie doświadczonych menedżerów. Materiał jest mocno skondensowany do kluczowych zagadnień, szczególnie przydatnych w codziennej pracy osób na kierowniczych stanowiskach. Dzięki temu w niewiele ponad rok student MBA otrzymuje „w pigułce” pakiet informacji o tym jak funkcjonuje firma oraz otoczenie zewnętrzne, w którym się znajduje. I to wszystko podane przez bardzo dobrych profesorów polskich i amerykańskich przy wsparciu znakomitych książek, wielu case studies i ćwiczeń. Bardzo cennym doświadczeniem jest praca przy końcowym projekcie doradczym. Oprócz niewątpliwego waloru merytorycznego jaki można z tej pracy wynieść, chyba jeszcze istotniejsza jest możliwość porównania własnych poglądów i stylu pracy z osobami pochodzącymi z bardzo różnych branż i obszarów funkcjonowania firmy. Myślę, że w przyszłości wspominając studia MBA będę szczególnie mocno pamiętał podkrążone i przemęczone oczy kolegów z grupy w końcówce drugiego semestru. W tym całym natłoku pracy i ilości wiedzy do przyswojenia, mieliśmy jednak bardzo dużo „funu” a dobry humor nigdy nas nie opuszczał.

WRÓĆ DO OPINII