Jacek Kuczyński, International Marketing Manager w SVANTEK Sp. z o.o. oraz właściciel w VIBROMED, Absolwent XXIV Edycji

W trakcie rozwoju, większość firm trafia na różnego rodzaju problemy, takie jak zmiana struktury kapitału czy inwestycje w nowe produkty. W historii biznesu można znaleźć skuteczne rozwiązania takich problemów i nauka tych rozwiązań była głównym celem studiów MBA, w moim przypadku. Doświadczenia firm o podobnym charakterze działalności, takich jak np. IBM w procesie podejmowania decyzji o wdrożeniu nowych produktach w oparciu o analizy NPV zostały bezpośrednio zaaplikowane w modelu decyzyjnym mojej firmy.

Testem wartości studiów MBA jest niewątpliwe projekt końcowy, który wykorzystuje umiejętności analityczne zdobyte w różnych dziedzinach wiedzy takich jak finanse czy marketing. Narzędzia analityczne zastosowane w naszym projekcie dotyczącym otwarcia oddziału w Chinach, pozwoliły na znaczne ograniczenie ryzyka podjęcia decyzji i pozwoliły na precyzyjne określenie warunków inwestycyjnych. Dla mojej firmy jest to wyraźny krok rozwojowy, który ułatwia i decentralizuje proces podejmowania strategicznych decyzji.

WRÓĆ DO OPINII