Jakub Kłoczewiak - Prezes Zarządu Orange Customer Service Sp. z o.o., Absolwent XVI Edycji

Jestem menedżerem już od wielu lat, więc studia MBA były dla mnie szansą na spojrzenie z perspektywy na mój dorobek zawodowy. Największe znaczenie miała dla mnie praca zespołowa i opinia ludzi, którzy są zawodowcami - daje to unikalna szansę na zdobycie nowego doświadczenia - po latach oceniania innych miałem okazję być ocenianym przez profesjonalistów.

Niewątpliwie najlepiej będę wspominał wizytę na uczelni Illinois w Urbana Champaign - oprócz miłego akcentu na zakończenie studiów, miałem możliwość porównania uczelni wyższej w Polsce i  USA, podejścia i koncepcji nauczania, sposobu prowadzenia zajęć przez amerykańskich profesorów, ich wiedzy i zaangażowania w jej przekazywanie.

Czas i trud włożony we wspólną pracę przyniósł efekty już w trakcie samych studiów - oprócz osobistej satysfakcji znacznie powiększyłem sieć moich profesjonalnych kontaktów biznesowych. Mogę śmiało powiedzieć, iż po wielu przebytych przeze mnie kursach i szkoleniach, uczestnictwo w programie MBA jest jedną z najlepszych inwestycji życiowych.

WRÓĆ DO OPINII