Janusz Górski - CEO, Schenker, Absolwent XVII Edycji

To były prawie  dwa lata intelektualnie rozciągającej przygody. Odkrywanie i pokonywanie własnych słabości. Intensywne zajęcia i dużo pracy w grupach i w domu  poprawiło moją umiejętność organizacji i zarządzania czasem.  Zajęcia z bardzo dobrymi wykładowcami polskimi i amerykańskimi  pobudzały do kreatywności i poszukiwania inspirujacych rozwiązań we własnej firmie.  Dużą wartością była dla mnie współpraca i rozmowy z koleżankami i kolegami z naszej grupy. To dyrektorzy i szefowie z różnych branż i firm o wysokim potencjale intelektualnym i wiedzy zawodowej czynili te zajęcia jeszcze bardziej ciekawymi i wartościowymi. Dużo pracy grupowej rozwijało umiejętności adaptacyjne i zarządzania projektami. Nauka ze znakomitych interaktywnych podręczników amerykańskich była bardzo pomocna w szybkim zrozumieniu problemów i zastosowaniu określonych narzedzi w praktyce.  Omawiane studia przypadków pozwalały nam się wcielać w decydentów w wielu światowych firmach i różnorodnych branżach. Analizy rynków o wyższej konkurencyjności niż  nasza  gospodarka oraz efekty stosowania różnych strategii wyrabiała umiejętność wychwytywania kluczowych ryzyk, wczesnych sygnałów i lepsze przygotowanie sie do nadchodzących zmian. 

Za szczególnie przydatną uważam wiedzę z nowoczesnego marketingu, nauk behavioralnych i przywództwa (przydałoby się rozszerzenie liczby zajęć na te tematy kosztem pewnej wiedzy narzędziowej). Kilka koncepcji wprowadziłem do mojej firmy na bieżąco, w trakcie studiów.  Na wiele tematów znalazłem potwierdzenie swojego podejścia a część zweryfikowałem. Przyspieszyłem pewne zmiany strategiczne. Obecnie nieco łatwiej mogę mierzyć się  z przyszłością i coraz bardziej niepewnym otoczeniem gospodarczym, choć nadal nie ustaję w poszukiwaniu czynników pozwalających na zwiększenie wartości firmy.

WRÓĆ DO OPINII