Jarosław Starczewski – Dyrektor Pionu Klientów – Operatorów TP, Absolwent XVIII Edycji

Rynek telekomunikacyjny, w którym pracuję, charakteryzuje się dużą dynamiką zmian, a szybki rozwój technologii wymaga od kadry managerskiej coraz wyższych umiejętności nie tylko tych informatycznych, ale przede wszystkim biznesowych.
W pracy na co dzień spotykam się z zadaniami wymagającymi dużej inicjatywy, kreatywności i szybkiego myślenia pod presją czasu. Aby osiągnąć sukces muszę szybko przeanalizować sytuację i zaproponować rozwiązanie, a w tym pomaga m.in. usystematyzowanie wiedzy i dużo praktyki, które zapewniają studia MBA.
Business English, w którym były prowadzone zajęcia okazał się pomocny podczas codziennej współpracy z osobami z zagranicy.

Studia poszerzają również rozumienie biznesu i spojrzenie na zarządzanie. Współpraca mojego obszaru zarówno z klientem zewnętrznym jak i z działami wewnątrz firmy przekłada się na wymierne korzyści i wyniki finansowe TP.
MBA to kontakty z ludźmi pracującymi w najlepszych firmach w kraju, a to daje możliwość nowego spojrzenia na niektóre aktywności biznesowe, dzięki połączeniu wiedzy przekazywanej przez wykładowców z doświadczeniem uczestników.

WRÓĆ DO OPINII