Marek Wiśniewski – Dyrektor Zarządzający, członek zarządu Polchar sp. z o.o., Absolwent XIX Edycji

Motywacja, zapał, zaangażowanie, ciężka praca, inspiracja, sukces, radość i satysfakcja, to chyba najważniejsze uczucia, jakie towarzyszyły moim studiom Executive MBA. Jakie elementy wyróżniają ten program i co stanowi, w moim przeświadczeniu, o jego, by użyć przyswojonego terminu, przewadze konkurencyjnej w stosunku do pozostałych?

Zdobywanie, pogłębianie i systematyzowanie wiedzy teoretycznej to, rzecz jasna, jeden z zasadniczych elementów tych studiów. Ale to zaledwie ich niewielka część. Eksplorowanie tej wiedzy i nastawienie na praktyczne wykorzystanie jest zdecydowanie sprawą nadrzędną.Wymiar executive jest rzeczywistą, a nie deklarowanąich wartością.
Wybitni profesorowie polskich i amerykańskich uczelni, o niepodważalnych autorytetach, są jednocześnie wykładowcami, mentorami, bezkompromisowymi gdy chodzi o egzekwowanie wiedzy i umiejętności, ale także partnerami i wręcz przyjaciółmi w trakcie i poza zajęciami.

Starannie dobrany i wyselekcjonowany pod kątem przydatności program studiów, obejmujący wszystkie ważne aspekty zarządzania, zajęcia prowadzone w całości w języku angielskim, szeroki wachlarz metod dydaktycznych, od wykładów, ćwiczeń, dyskusji, poprzez studia przypadków, gry strategiczne i symulacje, prace indywidualne i zespołowe, pasjonujący wyjazd studialny do USA, aż do profesjonalnych projektów doradczych.

Te studia od samego początku integrują grupę, stwarzają możliwość wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy praktykami biznesu, a także dyskusji i kształtowania projektów na przyszłość. To nie tylko studia w najlepszym tego słowa znaczeniu, nie tylko pogłębianie wiedzy teoretycznej i praktycznych aspektów zarządzania, nie tylko możliwość nauki i pracy w grupie menedżerów o bogatym doświadczeniu zawodowym. To także niezrównany, ciągły proces coachingu, gdzie trenerami są wybitni profesorowie – o olbrzymiej wiedzy i doświadczeniu, i niezwykłym ukierunkowaniu na pomoc, wsparcie, inspirację i motywację do rozwiązywania skomplikowanych zagadnień biznesowych, przed jakimi stajemy dziś w świecie nieprawdopodobnych wyzwań i dynamicznych transformacji jakie czekają nas w przyszłości.

Studia Executive MBA to studia skuteczne, pobudzające inicjatywę, kreatywność i odwagę działania, a wymierne korzyści zawodowe i sukces dały się odczuć w moim przypadku nie tylko po zakończeniu, ale już w ich trakcie. Zastanawiasz się czy je podjąć? Nie wahaj się, daj się porwać wyzwaniom, przyłącz się do przygody!

WRÓĆ DO OPINII