Mariusz Chochołek, Prezes T-Systems Polska, Absolwent XXI edycji

Dzisiejsze wyzwania rynkowe związane z bezprecedensowym tempem ewolucji modeli biznesowych, wzajemnym oddziaływaniem na siebie dotychczas odseparowanych branży oraz rosnąca rola technologii w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw wymagają od menedżerów nowego, zdecydowanie bardziej transwersalnego podejścia do podnoszenia swoich kwalifikacji i poszerzania wiedzy. Jestem przekonany, ze program Executive MBA stanowi unikalną ofertę dla osób poszukujących szerszego spojrzenia na realne problemy biznesowe oraz właściwego balansu pomiędzy dostępem do najnowszych zdobyczy teorii zarządzania a praktycznym podejściem do realizacji celów biznesowych.

Elementem zasługującym na szczególne uznanie jest spójna i przemyślana zawartość merytoryczna programu połączona z intensywną współpracą w grupach złożonych z doświadczonych menedżerów chcących dzielić się swoim doświadczeniem.
Nie bez znaczenia dla jakości wykładów i dyskusji jest tez starannie wyselekcjonowana kadra dydaktyczna złożona z profesorów reprezentujących najbardziej prestiżowe uczelnie biznesowe w Europie i na świecie. Dzięki nim oraz studentom z rożnych krajów program zyskuje prawdziwie międzynarodowy charakter.

Dla mnie osobiście kluczowe znaczenie ma możliwość w zasadzie natychmiastowego wykorzystania przyswojonej w trakcie studiowania wiedzy w codziennej praktyce biznesowej. Dzięki temu trzy inspirujące semestry stanowią doskonałą inwestycję oraz nieoceniony wkład w świadome kształtowanie własnej kariery zawodowej.

WRÓĆ DO OPINII