Stanisław Tański, Local Business Unit Financial Controller, ABB Sp. z o.o., Absolwent XXV Edycji

Uczestnictwo w programie Executive MBA to wyjątkowe doświadczenie zdobywania wiedzy, rozwiązywania biznesowych problemów i rozszerzania profesjonalnych kontaktów. Przez trzy semestry studia przekonują do siebie dostępem do pełnej gamy informacji oraz aktualnych trendów biznesowych, które trzeba znać i rozumieć, aby efektywnie funkcjonować w organizacjach, przeprowadzać zmiany i być skutecznym liderem. Dzięki solidnej kadrze profesorskiej, interaktywnym sesjom i różnorodności doświadczeń zawodowych uczestników, program pomaga odkryć nowe perspektywy i niekonwencjonalne biznesowe rozwiązania. Nabyte umiejętności pomagają lepiej i skuteczniej działać w codziennym biznesie, co ma kluczowe znaczenie w możliwości istotnego wpływania na własną zawodową przyszłość, jak i kreowania nowych kierunków rozwoju organizacji. 

Po zakończeniu studiów stajesz się bardziej świadomy tego, co dzieje się w Twojej firmie,  oraz w otoczeniu zewnętrznym, a przede wszystkim zdobywasz umiejętność wykorzystania szans pojawiających się zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz organizacji. Uzyskasz wiedzę i umiejętności, aby przygotować się do międzynarodowej kariery, rozwinąć swój własny biznes czy też osiągnąć jakiekolwiek inne, postawione sobie cele zawodowe. Osobiście niezwykle wartościowe były dla mnie zajęcia z międzynarodowego biznesu, negocjacji, leadership’u, strategii i zarządzania operacyjnego, praca nad projektem konsultingowym, jak również współzawodnictwo we grze biznesowej.

Czas zainwestowany w program przynosi wymierne korzyści, czego efekty zauważam w swojej codziennej pracy, dostarczającej licznych okazji do wykorzystania nowych umiejętności. Studia pozwoliły mi przyswoić bardzo uporządkowany proces w zakresie myślenia strategicznego, rozwiązywania złożonych problemów z różnych obszarów działalności, zdecydowanie poszerzyć strefę komfortu wobec różnorodnych wyzwań biznesowych. Co więcej, t dobra platforma również do rozwój osobisty – jako bardziej kreatywnego, skutecznego i świadomego lidera, podejmować i przekonywać do zmian oraz poprawiać osiągnięcia zespołu. Umiejętności te stają się coraz bardziej cenne w szybko zmieniającej się rzeczywistości rynkowej, w jakiej funkcjonują menadżerowie i firmy.

Studia to nie tylko inwestycja w naukę - począwszy od wstępnej integracji, grupa tworzy świetny zespół, który rozwiązuje liczne problemy na zajęciach ale również relacje rozwijają się poza programem i utrzymują po zakończeniu. EMBA była ogromnym i niezwykle satysfakcjonującym wyzwaniem.

WRÓĆ DO OPINII