Weronika Dejneka

Weronika Dejneka, Dyrektor Biura Produktów Inwestycyjnych, PZU, Absolwentka XXI Edycji

W mojej ocenie największa siła i wartość Studiów Executive MBA to ludzie. Możliwość zbudowania relacji biznesowych, akademickich i prywatnych. 

Dydaktyczną wartość kreuje kadra wykładowców reprezentujących Uniwersytet Warszawski, ale także profesorowie reprezentujący prestiżowe uczenie z Europy i USA. Międzynarodowy skład wykładowców daje możliwość poznania  innych rynków oraz podejść do biznesu uwarunkowanych różnicami ekonomicznymi i kulturowymi. Również metodologia nauczania stosowana przez profesorów polskich i amerykańskich jest zupełnie odmienna i warta poznania. Z zawodowego punktu widzenia szczególnie ciekawe były dla mnie zajęcia z marketingu prowadzone przez wykładowców z USA - podejście do Klienta i konkurencji oraz sposób pozycjonowania sprzedaży w oparciu o rozwiązania a nie produkty.

Studia Executive MBA to przede wszystkim możliwość nawiązania relacji z inteligentnymi profesjonalistami otwartych na nowe idee i doświadczenia. Najcenniejszym doświadczenie w ramach Programu była możliwość poznania i skonfrontowania swoich doświadczeń z wiedzą i doświadczeniami innych osób, na różnych ścieżkach i szczeblach kariery zawodowej, z różnych branż. Wymiana doświadczeń z ludźmi pracującymi w różnych sektorach gospodarki stanowi inspirację do dalszych działań. Wartością samą w sobie jest networking, czyli budowania sieci kontaktów za pomocą ciągłych relacji, których celem jest udzielnie sobie wsparcia i pomocy. Zarówno Program jaki i Stowarzyszenie jego absolwentów w pełni to umożliwiają.

Studia Executive MBA to możliwość spotkania świata nauki i biznesu, mające na celu budowę aktywnej platformy współpracy, wymiany doświadczeń, poszerzenia wiedzy i horyzontów zarządzania.

WRÓĆ DO OPINII