Sesja informacyjna na temat 32. edycji studiów EMBA

PROSIMY O REJESTRACJĘ

We wrześniu 2024 r. rozpoczyna się kolejna, już 32. edycja naszych podyplomowych studiów EMBA@UW, czyli Executive MBA na Uniwersytecie Warszawskim. 

Absolwenci studiów otrzymują świadectwo studiów podyplomowych Wydziału Zarządzania UW oraz dyplom Executive Master of Business Administration.

O organizacji studiów, programie nauczania, o wykładowcach i o wszystkim, co może interesować kandydatów opowie Dyrektor Studiów, dr Tomasz Ludwicki.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w 32. edycji Programu Executive MBA na Uniwersytecie Warszawskim zapraszamy na:

SESJĘ INFORMACYJNĄ

która odbędzie się:

we wtorek, 18 czerwca 2024, o godzinie 17:30

Bedzie to sesja online, prowadzona przez Zoom. Po rejestracji wyślemy Państwu szczegóły do logowania. 

Serdecznie zapraszamy!!!

In September 2024, the 32nd edition of our postgraduate EMBA@UW program begins.

Graduates receive a certificate of post-graduate studies from the Faculty of Management at the University of Warsaw and an Executive Master of Business Administration degree.

The Director of Studies, dr Tomasz Ludwicki, will talk about the organization of studies, the curriculum, lecturers and everything that candidates may be interested in.

All those interested in participating in the 32nd edition of the Executive MBA Program at the University of Warsaw are invited to: 

June 18, 2024,  5:30 PM

This will be an online session conducted via Zoom. After registration, we will send you login details.

PLEASE REGISTER


 
   AACSB International - Założona w 1916 r. (AACSB) jest największym na świecie sojuszem edukacji biznesowej, łączącym nauczycieli, studentów i biznes.
 

    Association of MBAs (AMBA) – jest międzynarodowym stowarzyszeniem zajmującym się badaniami z zakresu nauk o zarządzaniu.
 

    The European Foundation for Management Development (EFMD) - międzynarodowe zrzeszenie organizacji akademickich, biznesowych i społecznych. 
 

Międzynarodowe Centrum Zarządzania
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Warszawski

ul. Szturmowa 1/3
02-678 Warszawa
tel/fax: 22/ 553 41 04
e-mail: [email protected]