1 miejsce programu Executive MBA@UW w Rankingu EDUniversal Best Masters

 

Informacja prasowa, 26 kwietnia 2021

 

1 miejsce programu Executive MBA@UW w Europie Wschodniej

w Rankingu EDUniversal Best Masters 2021!

 

EDUniversal, niezależna, międzynarodowa organizacja założona w 1994 r. we Francji, co roku publikuje swój Ranking najlepszych studiów magisterskich w obszarze zarządzania oraz programów MBA na całym świecie: EDUniversal Best Masters.  

 

W 2021 roku tematem przewodnim Rankingu było zarządzanie kreatywnością, innowacje i myślenie projektowe. Przeanalizowano ponad 22 000 kierunków studiów magisterskich oraz MBA prowadzonych w 154 krajach całego świata. EDUniversal  stosuje ścisłe, wysoce selektywne kryteria oceny i nie wszystkie badane instytucje zostały zakwalifikowane do wyników rankingu.  Jednocześnie jest to obecnie jedyny międzynarodowy ranking, który ocenia i klasyfikuje programy MBA i magisterskie, a nie instytucje. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu podejścia sektorowego, opartego na określonych kryteriach rynkowych.  

 

W wynikach Rankingu EDUniversal Best Masters 2021 w kategorii programów MBA,  I miejsce w regionie Europy Wschodniej  zajął program Executive MBA@UW, prowadzony przez Międzynarodowe Centrum Zarządzania, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Na kolejnych miejscach, spośród programów MBA oferowanych w Polsce, znalazły się: program  Executive MBA SGH w Warszawie (7 miejsce) oraz program  Executive MBA Akademii Leona Koźmińskiego (8 miejsce).

 

Program Executive MBA@UW jest jednym z najlepszych programów MBA oferowanych w Polsce i w 2021 roku świętuje jubileusz 30 lat swojego istnienia. Powstał w 1991 roku we współpracy z University of Illinois at Urbana –Champaign (USA) oraz dzięki wsparciu fundacji Forda i Mellona oraz USAID  i był pierwszym międzynarodowym programem MBA w Polsce. Od wielu lat w zarządach wiodących firm i instytucji w kraju i za granicą zasiadają jego absolwenci. Program stał się kuźnią najlepszych kadr menedżerskich w Polsce i z powodzeniem realizuje tę misję. 

 

Więcej informacji nt. wyników EDUniversal Best Masters dla kierunków studiów magisterskich oferowanych przez Wydział Zarządzania UW znajduje się na stronie: http://www.wz.uw.edu.pl/ 

Dodatkowe informacje  na temat całości wyników Rankingu EDUniversal Best Masters 2021 są dostępne na stronie EDUniversal


 
   AACSB International - Założona w 1916 r. (AACSB) jest największym na świecie sojuszem edukacji biznesowej, łączącym nauczycieli, studentów i biznes.
 

    Association of MBAs (AMBA) – jest międzynarodowym stowarzyszeniem zajmującym się badaniami z zakresu nauk o zarządzaniu.
 

    The European Foundation for Management Development (EFMD) - międzynarodowe zrzeszenie organizacji akademickich, biznesowych i społecznych. 
 

Międzynarodowe Centrum Zarządzania
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Warszawski

ul. Szturmowa 1/3
02-678 Warszawa
tel/fax: 22/ 553 41 04
e-mail: mba@uw.edu.pl