Business Mixer Absolwentów EMBA@UW - 30.01.24 r. godz. 18.30

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Warsaw-Illinois Executive MBA i Executive MBA@UW serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie integracyjne absolwentów/słuchaczy EMBA@UW. Będzie też możliwość uczestnictwa w spotkaniu online.

Spotkanie jest połączone z wysłuchaniem wystąpienie:

Tomasz Laszuk - "Krajowy System e-Faktur - wpływ nowych wymogów na funkcjonowanie firmy "

https://www.linkedin.com/in/tomaszlaszuk/

W trakcie prezentacji Tomasz Laszuk przekaże uczestnikom m.in. następujące info:

  • jak przygotować firmę na KSeF
  • KSeF - dlaczego nie można tego zostawić działom finansowym
  • KSeF – wpływ regulacji na cyfryzację procesów biznesowych w firmie

Termin: wtorek 30 stycznia 2024r. w godz. 18.30 - 22.00.

Miejsce: MCZ WZ UW (Warszawa, ul. Szturmowa 1/3), sala c107. 

Koszt udziału:

  • 0 zł od członków stowarzyszenia WIEMBA i EMBA@UW, którzy opłacili składkę premium za 2024r (600zł).
  • 50zł  od członków stowarzyszenia WIEMBA i EMBA@UW, którzy opłacili składkę członkowską za 2024r. (200zł).  Składki wpłacamy na konto stowarzyszenia poniżej. 
  • 100zł od pozostałych absolwentów MBA i od osób towarzyszących
  • 150zł wpisowe w tej wysokości będzie pobierane od wszystkich osób, które dopiero w dniu eventu na WZ UW.

Cena obejmuje przekąski i 3,5h open bar.

Termin i wysokość wpłat:  Wpłaty w odpowiednich wysokościach proszę dokonywać w terminie do 23 stycznia 2024r. na konto Stowarzyszenia Absolwentów Warsaw-Illinois Executive MBA i EMBA@UW (nr konta 07 2030 0045 1110 0000 0333 1250). Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe.

Zgłoszenia proszę wysyłać na adres mailowy: [email protected]

Zachęcamy do opłacenia składki premium za rok 2024r., wpłaty na w/wym. konto z dopiskiem składka członkowska.

Partnerzy:  

MCZ UW  https://www.mcz.edu.pl/

EUVIC Services sp. z o.o. https://services.euvic.pl/


 
   AACSB International - Założona w 1916 r. (AACSB) jest największym na świecie sojuszem edukacji biznesowej, łączącym nauczycieli, studentów i biznes.
 

    Association of MBAs (AMBA) – jest międzynarodowym stowarzyszeniem zajmującym się badaniami z zakresu nauk o zarządzaniu.
 

    The European Foundation for Management Development (EFMD) - międzynarodowe zrzeszenie organizacji akademickich, biznesowych i społecznych. 
 

Międzynarodowe Centrum Zarządzania
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Warszawski

ul. Szturmowa 1/3
02-678 Warszawa
tel/fax: 22/ 553 41 04
e-mail: [email protected]