"Bardzo zależy mi na uwolnieniu potencjału tkwiącego w UW..." - mówi Rzeczpospolitej prof. A. Z. Nowak

Fot. Robert Gardziński / Fotorzepa

 

18 lutego 2020 r. Dziekan Wydziału Zarządzania UW, prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak udzielił dziennikowi „Rzeczpospolita” wywiadu, w którym odniósł się do kluczowych zagadnień współczesnej ekonomii – czy szerzej – cywilizacji oraz wyzwań stojących przed polskimi uczelniami, zwłaszcza wobec niedawnej reformy systemu szkolnictwa wyższego.

Tempo zmian w gospodarkach, nowe technologie, rewolucja w systemach pozyskiwania i przetwarzania informacji, zagrożenia wynikające z rozpowszechniania tzw. fake-newsów – wszystko to jest przedmiotem refleksji prof. Nowaka.

„Bardzo zależy mi na uwolnieniu potencjału tkwiącego w Uniwersytecie tam, gdzie jest najbliżej pracowników i studentów, czyli w tak samodzielnych […] wydziałach czy instytutach. Uczelnie wielokierunkowe, a takimi są uniwersytety, muszą rozwijać się w sposób zrównoważony. To oznacza prowadzone na światowym poziomie badania naukowe, ale też wysokiej jakości, opartą na standardach światowych, dydaktykę. Uniwersytet musi rozwijać każdy swój filar, by móc się rozwijać.” – mówi prof. Nowak zapytany o swoją wizję uczelni wyższych.

Cały wywiad dostępny na stronie internetowej dziennika „Rzeczpospolita”.


 

Akredytacja AMBA

    Association of MBAs (AMBA) – jest międzynarodowym stowarzyszeniem zajmującym się badaniami z zakresu nauk o zarządzaniu.
 

    The European Foundation for Management Development (EFMD) - międzynarodowe zrzeszenie organizacji akademickich, biznesowych i społecznych. 
 
MCZ UW posiada akredytację AMBA od 2007 roku a akredytację EQUIS od 2017 roku

Międzynarodowe Centrum Zarządzania
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Warszawski

ul. Szturmowa 1/3
02-678 Warszawa
tel/fax: 22/ 625 32 83
e-mail: emba@uw.edu.pl