Business Mixer vol. 2 ZAPROSZENIE!

Termin: czwartek 11 stycznia 2018 r. w godz. 18.00 - 24.00 (z opcją przedłużenia imprezy)

Miejsce: Klub PROXIMA (Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 99A) - Klub mamy na wyłączność.

Organizator: Krzysztof Pajączek i Stowarzyszenie EMBA UW

Liczba uczestników: ok. 150 osób

Oprawa muzyczna: DJ (godz. 19.00-24.00)

Menu: w formie bufetu szwedzkiego (godz. 19.00 - 20.00)

Koszt udziału: 20 zł od osoby.  W cenie będzie zapewnione m.in. 4h open-bar, menu w formie bufetu szwedzkiego, DJ, wynajęcie ekranu tylno-projektowego

Termin i wysokość wpłat:  Wpłaty w wysokości 20zł od osoby proszę w terminie do 8 stycznia 2018, przesyłać na moje konto w mBank : Krzysztof Pajączek ( nr konta 30 1140 2004 0000 3402 4954 3864) . Tytuł wpłaty: PROXIMA i podajcie nazwiska osób za kogo wpłacacie. Wpłata jest równoznaczna ze zgłoszeniem. Stowarzyszenie pozyskało dodatkowego sponsora stąd koszt udziału w spotkaniu jest symboliczny. Proszę o dokonywanie wpłat, gdyż w oparciu o ich ilość zostanie zamówiony catering na spotkanie.

Zgłoszenia prosimy wysyłać do: Krzysztof Pajączek - krzysztof.pajaczek@gmail.com ; + 48 723 998 528

Akredytacja AMBA

    Association of MBAs (AMBA) – jest międzynarodowym stowarzyszeniem zajmującym się badaniami z zakresu nauk o zarządzaniu.
 

    The European Foundation for Management Development (EFMD) - międzynarodowe zrzeszenie organizacji akademickich, biznesowych i społecznych. 
 
MCZ UW posiada akredytację AMBA od 2007 roku a akredytację EQUIS od 2017 roku

Międzynarodowe Centrum Zarządzania
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Warszawski

ul. Szturmowa 1/3
02-678 Warszawa
tel/fax: 22/ 625 32 83
e-mail: emba@uw.edu.pl