Perspektywa HR: rozwój wymaga liderów

20 czerwca 2013 r., w siedzibie Międzynarodowego Centrum Zarządzania UW, odbyła się prezentacja wyników badania „Perspektywa HR”, zrealizowanego wśród grona dyrektorów personalnych największych firm w Polsce przez zespół MCZ UW we współpracy z firmą doradczą PwC, Polskim Stowarzyszeniem Zarządzania Kadrami oraz PKN Orlen.

Dyrektorzy HR przewidują znaczące ograniczenie zatrudnienia w perspektywie 2020 roku, przede wszystkim na skutek postępu automatyzacji pracy. Jednocześnie wskazują, że rozwój firm będzie zależał przede wszystkim od przywódczych zdolności ich liderów.

„W związku z postępem automatyzacji,  68% dyrektorów HR, którzy wzięli udział w naszym badaniu, oczekuje ograniczenia zatrudnienia w swoich firmach  o ponad 10%  do 2020 roku. Jednocześnie 25% dyrektorów spodziewa się redukcji zatrudnienia o więcej niż 25%” – powiedział dr Michał Zdziarski, Dyrektor ds. Badań MCZ UW, kierownik projektu badawczego „Perspektywa HR”.

Jednocześnie uczestnicy badania wskazują obszary, które ich zdaniem będą warunkiem rozwoju polskich firm w ciągu najbliższych lat. Ponad 57% badanych wskazuje na priorytetową rolę przywództwa na każdym szczeblu przedsiębiorstw. Więcej niż jedna trzecia dyrektorów HR szansy na wzrost swojej organizacji upatruje w innowacjach, a także w optymalizacji kosztów.  

Więcej informacji nt. wyników badania: Prezentacja  Raport Perspektywa HR

Akredytacja AMBA

    Association of MBAs (AMBA) – jest międzynarodowym stowarzyszeniem zajmującym się badaniami z zakresu nauk o zarządzaniu.
 

    The European Foundation for Management Development (EFMD) - międzynarodowe zrzeszenie organizacji akademickich, biznesowych i społecznych. 
 
MCZ UW posiada akredytację AMBA od 2007 roku a akredytację EQUIS od 2017 roku

Międzynarodowe Centrum Zarządzania
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Warszawski

ul. Szturmowa 1/3
02-678 Warszawa
tel/fax: 22/ 625 32 83
e-mail: emba@uw.edu.pl