Poznaj Naszych Wykładowców - dr Boris Lezhava

Wykładowcy programu Executive MBA@UW

To co wyróżnia Executive MBA na Uniwersytecie Warszawskim, to świetnie dobrana kadra posiadająca najwyższe kwalifikacje na światowym poziomie. Starannie dokonujemy wyboru naszych wykładowców tak, by nasi studenci zyskali jak najwięcej merytorycznej i aktualnej wiedzy.

Aby mogli Państwo lepiej poznać niektórych z nich, będziemy regularnie przedstawiać wybranego wykładowcę.

 

Dr Boris (Buba) Lezhava

 

Dr Boris (Buba) Lezhava jest wiceprezesem ds. Badań i rozwoju strategicznego na Uniwersytecie Kaukazu (Gruzja). Był dziekanem Caucasus School of Business (CSB), Caucasus University przez 10 lat (2009-2018). Jest profesorem marketingu w CSB, profesorem stowarzyszonym w Grenoble Ecole de Management, a także wykładowcą afiliowanym w programie Harvard „Microeconomics of Competitive” w Instytucie Strategii i Konkurencyjności w Harvard Business School. Posiada 17-letnie doświadczenie w nauczaniu.

 

W latach 2015-2016 Boris był członkiem Komisji Akredytacyjnej dla Szkolnictwa Wyższego przy Narodowym Centrum Poprawy Jakości Kształcenia przy Ministerstwie Edukacji i Nauki Gruzji. W latach akademickich 2020-2021 i 2014-2015 był członkiem Komisji Autoryzacyjnej dla Szkolnictwa Wyższego przy Narodowym Centrum Poprawy Jakości Kształcenia przy Ministerstwie Edukacji i Nauki Gruzji.

 

Posiada tytuł doktora marketingu uzyskany w ramach Joint Program na Georgia State University w Atlancie, USA i Caucasus University oraz tytuł MBA w Caucasus School of Business. Oprócz działalności dydaktycznej, Pan Lezhava posiada bogate doświadczenie w pracy na czołowych stanowiskach w firmach prywatnych. Zdobył solidne doświadczenie w planowaniu, opracowywaniu i wdrażaniu strategii marketingowych i PR, a także opracowywaniu planów strategicznych dla takich organizacji jak grupa TEXX - firma budowlano-deweloperska (dyrektor marketingu i PR) oraz Sanguko Group - agencja filmowo-reklamowa (dyrektor wykonawczy) ).

Jego zainteresowania naukowe i publikacje koncentrują się na przedsiębiorczości, jakości usług, strategii marketingowej i konkurencyjności. Boris Lezhava był liderem gruzińskiego zespołu narodowego w projekcie Global Entrepreneurship Monitor, który ocenia aktywność przedsiębiorczą, aspiracje i postawy jednostek w Gruzji. Był inicjatorem projektu i redaktorem gruzińskiego tłumaczenia książki „Marketing: An Introduction” autorstwa P. Kotlera i G. Armstron. Jako profesor wizytujący wykładał na wielu uczelniach.

 

Działa jako anioł inwestor w Gruzji i jednocześnie jest założycielem kilku firm, wśród których jest

„Guide-U”Z oo  - uniwersalny system rabatów w Gruzji skierowany do turystów

„Gtronik”Ltd. , która jest oficjalnym dystrybutorem firmy Biotronik (produkty sercowo-naczyniowe - rozruszniki serca, stenty, itp.) Oraz innych produktów medycznych w Gruzji


 

1. Jakie są Pana wrażenia z nauczania studentów na EMBA @ UW?

 

Studenci UW EMBA są współtwórcami moich wykładów. Atmosfera na zajęciach jest bardzo ważna dla prowadzącego, aby mógł wygłosić ciekawy i dający dużo miejsca wykład. Jednym z najważniejszych czynników wpływających na atmosferę na zajęciach są studenci, których wiedza, doświadczenie, zachowanie i zaangażowanie nadają „scenie” jej wygląd. „Scena”, na której profesor (ja) gra, może usprawnić i ułatwić proces edukacji. Interakcja studentów i wykładowcy podczas godzin zajęć tworzy jeden „organizm”, w którym zachodzi symbioza, za pomocą której dwie strony dzielą się wiedzą i doświadczeniem.

 

2. Jaki wpływ ma Twoje doświadczenie zawodowe na pracę wykładowcy?

 

Ze względu na przynależność kierunku studiów Business Administration do nauk stosowanych, bardzo ważne jest posiadanie przez wykładowcę zarówno wiedzy teoretycznej, jak i doświadczenia praktycznego. Dzięki połączeniu tych dwóch cech wykłady są bardziej bogate, bliskie rzeczywistości, teorie poparte są praktycznymi przykładami i w ten sposób bardziej przydatne dla studentów. Mój duch przedsiębiorczości, doświadczenie zawodowe w różnych firmach i zaplecze teoretyczne pozwalają mi wzbogacać wykłady.

 

3. Czy masz jakieś rady dla przyszłych absolwentów EMBA?

 

Postarajcie się:

Poświęcić temu, co robicie

Zwrócić uwagę na ludzi, których kochacie i szanujecie

Być inspiracją dla ludzi wokół ciebie

Kierować swoimi decyzjami

Wzbogacać Swoją podróż przez życie.

 

Poznaj innych naszych wykładowców:

WYKŁADOWCY

 

 

Akredytacja AMBA

    Association of MBAs (AMBA) – jest międzynarodowym stowarzyszeniem zajmującym się badaniami z zakresu nauk o zarządzaniu.
 

    The European Foundation for Management Development (EFMD) - międzynarodowe zrzeszenie organizacji akademickich, biznesowych i społecznych. 
 
MCZ UW posiada akredytację AMBA od 2007 roku a akredytację EQUIS od 2017 roku

Międzynarodowe Centrum Zarządzania
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Warszawski

ul. Szturmowa 1/3
02-678 Warszawa
tel/fax: 22/ 625 32 83
e-mail: emba@uw.edu.pl