Poznaj Naszych Wykładowców - Joseph Santora

Wykładowcy programu Executive MBA@UW

To co wyróżnia Executive MBA na Uniwersytecie Warszawskim, to świetnie dobrana kadra posiadająca najwyższe kwalifikacje na światowym poziomie. Starannie dokonujemy wyboru naszych wykładowców tak, by nasi studenci zyskali jak najwięcej merytorycznej i aktualnej wiedzy.

Aby mogli Państwo lepiej poznać niektórych z nich, będziemy regularnie przedstawiać wybranego wykładowcę.

 

Joseph Santora

Jestem wielokrotnie nagradzanym autorem i wykładowcą podróżującym po całym świecie. Piszę o zarządach, sukcesji wykonawczej, HR, biznesie rodzinnym, zarządzaniu, przywództwie, organizacjach non-profit, przedsiębiorczości społecznej, strategii, szkoleniach i innych tematach zarządzania i organizacji w czasopismach akademickich, czasopismach dla praktyków i innych miejscach. Opisuję także studia przypadków wykorzystywane na zajęciach na uniwersytetach. Napisałem około 200 artykułów, case’ów, opinii i recenzji.

Moje pisma pojawiały się z pewną częstotliwością w Academy of Management Perspectives, Board Leadership, Career Development International, Chief Executive, Development & Learning in Organizations, Global Coaching Perspectives, Harvard Business Review Italia, Journal of Organization & Leadership Studies, Lorange Network, Nonprofit World , Publikacje Sage Business Case oraz TD Magazine.

Moje badania wniosły duży wkład w literaturę dotyczącą zarządzania i przywództwa. Miały one duży wkład w rozwój kierunku, pojawiając się w ponad 60 rozprawach doktorskich. Na przestrzeni lat zdobyłem kilka nagród za publikacje w czasopismach naukowych i praktykach oraz za prezentacje na konferencjach międzynarodowych, na których wygłosiłem ponad 50 artykułów w 17 krajach na trzech kontynentach.

Założyłem International Leadership Journal około 10 lat temu i pracuję jako redaktor tego czasopisma (http.internationmalleadershipjournal.com).

Mam bogate międzynarodowe doświadczenie w nauczaniu (Executive Education, MBA, EDBA, DBA i kursy doktoranckie oraz szkolenia korporacyjne) w różnych miejscach na całym świecie (Stany Zjednoczone, Azja, Europa Zachodnia i Wschodnia) i służyłem jako zewnętrzny recenzent uniwersytecki w kilku rozprawach doktorskich .

Założyłem dwie firmy i konsultowałem się z ponad dwoma tuzinami organizacji i największych korporacji w Europie i USA.

Mój doktorat został nagrodzony przez Fordham (NYC), a także napisałem prace podoktoranckie na Harvard University, Princeton University i New York University

Cytowania w Google: Cytowania: 4527, indeks h 25, indeks I 10 42

Research Gate Statistics: marzec 2021: 66659 czytań, 1914 cytowań i 30.9

 

1. Jakie są Pana wrażenia z nauczania studentów EMBA @ UW?

Od kilku lat uczę na EMBA@UW. Zauważyłem, że studenci EMBA są żywo zainteresowani wypowiadaniem swoich poglądów na temat OB, przywództwa i kultury organizacyjnej. Dzięki zróżnicowanemu doświadczeniu zawodowemu, uczestnicy zajęć mają okazję do omówienia przypadków z wielu różnych perspektyw, co umożliwia studentom dzielenie się wiedzą. Wszystko to sprawia, że ​​moje nauczanie na UW jest bardzo przyjemne.

2. Czy mógłby Pan opisać po krótce swoją pracę i publikacje naukowe?

Moja praca naukowa i praktyka koncentruje się na organizacjach i przywództwie oraz obejmuje różne podpola w tych obszarach. Od wielu lat piszę o sukcesji przywództwa w firmach nastawionych na zysk, non-profit i rodzinnych, kwestie ładu korporacyjnego i kulturę organizacyjną lat. Moje publikacje wykorzystywane są przez studentów na uczelniach ale także uczestników szkoleń korporacyjnych.

3. Jakie są najciekawsze wyzwania dla menedżerów, z którymi ma Pan do czynienia na zajęciach?

Istnieje szereg wyzwań związanych z zarządzaniem. Wszystko zależy od studenta i branży, chociaż czasami wyzwania dotyczą pracy studentów i ich osobistych doświadczeń oraz ich sektor przemysłu. Odkąd uczę OB, wiele problemów to problemy „ludzi” na różnych poziomach organizacyjnych: z bezpośrednimi podwładnymi, współpracownikami i szefami. Znalezienie sposobów rozwiązania niektórych z tych problemów i ich wyjątkowych sytuacji jest dość trudne i jednocześnie interesujące.

4. Co sprawia, że ​​prowadzenie wykładów dla studentów MBA jest tak interesujące?

Studenci MBA zapewniają wartość dodaną do ustawień w klasie. To menedżerowie pierwszej linii którzy na co dzień borykają się z wieloma problemami biznesowymi i menedżerskimi. Kiedy rozmawiamy na temat zarządzania i przywództwa na zajęciach, uczestnicy zajęć potrafią rozmawiać o niektórych swoich problemach i różnych sposobach ich rozwiązywania. Ich koledzy z klasy często zgadzają się z rozwiązaniem (rozwiązaniami) menedżerskich problemów lub oferują różne sposoby rozwiązania problemu w oparciu o swoje doświadczenie. To sprawia, że ​​dyskusja w klasie jest bardzo wzbogacająca i ożywiona.

5. Czy ma Pan jakieś rady dla przyszłych absolwentów EMBA?

To trudne pytanie, biorąc pod uwagę obecny stan świata z perspektywy osobistej i biznesowej. Zarządzanie zmienia się na wiele sposobów. W skrócie:

cierpliwość i wytrwałość.

Poznaj innych naszych wykładowców:

WYKŁADOWCY

Akredytacja AMBA

    Association of MBAs (AMBA) – jest międzynarodowym stowarzyszeniem zajmującym się badaniami z zakresu nauk o zarządzaniu.
 

    The European Foundation for Management Development (EFMD) - międzynarodowe zrzeszenie organizacji akademickich, biznesowych i społecznych. 
 
MCZ UW posiada akredytację AMBA od 2007 roku a akredytację EQUIS od 2017 roku

Międzynarodowe Centrum Zarządzania
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Warszawski

ul. Szturmowa 1/3
02-678 Warszawa
tel/fax: 22/ 625 32 83
e-mail: emba@uw.edu.pl