Ruszyła Akademia Dziekanów

AKADEMIA DZIEKANÓW UW

podnoszenie kompetencji menadżerskich wśród
dziekanów Uniwersytetu Warszawskiego

 

13 listopada 2020r. odbyła się uroczysta inauguracja AKADEMII DZIEKANÓW UW, nowego programu edukacji menedżerskiej zorganizowanego przez Międzynarodowe Centrum Zarządzania WZ UW we współpracy z Biurem Spraw Pracowniczych UW dla dziekanów wszystkich wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego. AKADEMIA DZIEKANÓW UW to program, mający za zadanie podniesienie kompetencjimenadżerskichwśród nowo wybranych dziekanów kadencji 2020 – 2024.

Uroczysta Inauguracja nowo powstałego programu odbyła się online na platformie Zoom. Mimo wirtualnej formy spotkania zachowany został jej uroczysty charakter. W spotkaniu wziął udział J.M. Rektor UW, prof. Alojzy Z. Nowak, członkowie Zespołu Rektorskiego i Kanclerskiego, dziekani i dyrektorzy jednostek naukowo-badawczych uczelni, osoby prowadzące zajęcia, a także organizatorzy programu.

J.M. Rektor UW, prof. Alojzy Z. Nowak, w swoim wystąpieniu przedstawił główne cele programu:

  • Integrację Zespołu Rektorskiego i zespołu Dziekanów wokół realizacji celów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Stworzenie przestrzeni do dyskusji na ważne dla UW tematy oraz platformy wymiany doświadczeń pomiędzy jednostkami
  • Doskonalenie kompetencji zarządczych
  • Usystematyzowanie wiedzy i poznanie najnowszych trendów, koncepcji, narzędzi i tzw. najlepszych praktyk w dziedzinie zarządzania.

„Poza zdobywaniem wiedzy, najważniejsze jest dla nas to, żebyśmy nauczyli się ze sobą współpracować; żebyśmy, z jednej strony, mogli konkurować, a z drugiej – wzajemnie się szanować, rozmawiać, akceptować różne poglądy na rzeczywistość” – powiedział prof. Alojzy Z. Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego, podczas swojego wystąpienia.

Wykład inauguracyjny pod tytułem „Kolegialna sztuka zarządzania” wygłosiła prof. dr hab. Monika Kostera z Uniwersytetu Jagiellońskiego Krakowie oraz Uniwersytetu Södertörn w Sztokholmie, ekspertka w dziedzinie teorii organizacji, która przedstawiła rozwój koncepcji zarządzania uczelnią wyższą.

Dr Tomasz Ludwicki, dyrektor Międzynarodowego Centrum Zarządzania WZ UW,, zaprezentował plan zajęć Akademii, do poprowadzenia których zaproszeni zostali  wykładowcy współpracujący z MCZ WZ UW, a także eksperci UW, znający wewnętrzne regulacje uniwersyteckie.

Akademia Dziekanów potrwa od listopada 2020 do czerwca 2021 roku i będzie się składała z  dziesięciu cyklicznie odbywających się spotkań. Uczestnicy programu zapoznają się między innymi z aspektami finansowymi funkcjonowania UW, zarządzaniem procesami, zarządzaniem strategicznym uczelnią wyższą,rozwojem talentów i zarządzaniem zespołami oraz innymi zagadnieniami.

Zapraszamy do szerszej relacji na:

Stronie Uniwesytetu Warszawskiego

Stronie Zintegrowanego Programu Rozwoju

Akredytacja AMBA

    Association of MBAs (AMBA) – jest międzynarodowym stowarzyszeniem zajmującym się badaniami z zakresu nauk o zarządzaniu.
 

    The European Foundation for Management Development (EFMD) - międzynarodowe zrzeszenie organizacji akademickich, biznesowych i społecznych. 
 
MCZ UW posiada akredytację AMBA od 2007 roku a akredytację EQUIS od 2017 roku

Międzynarodowe Centrum Zarządzania
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Warszawski

ul. Szturmowa 1/3
02-678 Warszawa
tel/fax: 22/ 625 32 83
e-mail: emba@uw.edu.pl