Uroczysta Graduacja XXIII edycji EMBA@UW


zdjęcie: Marcin Kluczek

1 lipca 2017 r., w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego Uniwersytetu Warszawskiego, odbyła się uroczysta Graduacja studentów XXIII edycji Programu Executive MBA na Uniwersytecie Warszawskim.

Uroczystość poprowadził prof. dr hab. Alojzy Nowak, Dziekan UW ds. Badań i Współpracy. Ponadto w uroczystości wzięli udział: prof. Monika Kostera, Uniwersytet w Durham, dr Tomasz Ludwicki, Dyrektor EMBA na UW, prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz, Prodziekan ds. Studenckich i Jakości Kształcenia oraz Absolwenci i Ich rodziny. Na uroczystości obecni byli także przedstawiciele Partnerów Programu Executive MBA: Pan Jerzy Ciempiel, Dyrektor Personalny ABB Sp. z o.o , który wręczył nagrody studentom za najlepsze prace ze strategii (ABB).

Profesor Monika Kostera wygłosiła okolicznościowy wykład, którym w niezwykle ciekawy sposób odpowiedziała na pytanie: Czy zarządzanie pomoże nam odnaleźć przyszłość? Prof. Kostera podkreśliła fundamentalne znaczenie wyobraźni w tworzeniu alternatywnych strategii, które według niej są najlepszym sposobem na odnalezienie siebie w przyszłości.

Po wykładzie rozpoczęła się ceremonia wręczania nagród najlepszym Profesorom i Studentom Programu EMBA.

Narodę za najlepszy projekt doradczy wręczył prof. Alojzy Nowak. Nagrody w poszczególnych kategoriach otrzymali:
Nagroda za najlepszą Pracę ze Strategii, ufundowana przez ABB Polska: Anna Barejko, Aneta Grzegorzewska, Aleksander Sosnowski, Alfred Zachwiej.
Nagroda za najlepszy projekt doradczy edycja angielska: Anna Topolska, Alina Rudnicka-Acosta, Rafał Milewski, Robert Zarański.
Nagroda za najlepszy projekt doradczy edycja polska: Anna Chrościcka, Arkadiusz Jarkiewicz, Zbigniew Niewójt, Marek Siatkowski, Maciej Wójcik.

Przed wręczeniem dyplomów studentom, dr Ludwicki wręczył wyróżnienia studentom, którzy otrzymali najwyższe średnie.

Najlepsi studenci edycji angielskiej: Anna Topolska, Arthur Szabelski, Rafał Milewski.

Najlepsi studenci edycji polskiej: Joanna Sokołowska, Kamil Mroczka, Mariusz Sienkiewicz.

Nagrody otrzymali ponadto: prof. Nicholas Petruzzi, prof. Krzysztof Obłój, prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz i dr Tomasz Ludwicki  – najlepsi wykładowcy XXIII edycji EMBA.

Absolwentom wyróżnionym wykładowcom gratulacje złożyli także w krótkich przemówieniach: prof. Alojzy Nowak, dr. Tomasz Ludwicki.

Prorektor  prof. dr hab. Alojzy Nowak w swoim przemówieniu podkreślił znaczenie absolwentów Executive MBA dla Uniwersytetu i polskiego rynku. Profesor wskazał ważną rolę współpracy i wspólnego działania w dzisiejszym modelu zarządzania.

W imieniu absolwentów nitki anglojęzycznej głos zabrał Rafał Milewski, który zgodził się z prof. Nowakiem co do ważnej roli pracy zespołowej.

W imieniu absolwentów nitki polskiej głos zabrał Jan Pastwa. Podziękował wszystkim koleżankom i kolegom z roku, Ich rodzinom, wykładowcom oraz zespołowi Międzynarodowego Centrum Zarządzania UW.

Uroczystość zakończyło przemówienie dr Tomasza Ludwickiego, który podsumował wymagające trzy semestry studiów i podziękował za ich zaangażowanie w XXIII edycję Executive MBA na Uniwersytecie Warszawskim.

O uroczystą oprawę Graduacji zadbał Chór Uniwersytetu Warszawskiego, który wykonał “Gaude Mater Polonia” oraz “Gaudemaus Igitur”.

GALERIA

 

Akredytacja AMBA

    Association of MBAs (AMBA) – jest międzynarodowym stowarzyszeniem zajmującym się badaniami z zakresu nauk o zarządzaniu.
 

    The European Foundation for Management Development (EFMD) - międzynarodowe zrzeszenie organizacji akademickich, biznesowych i społecznych. 
 
MCZ UW posiada akredytację AMBA od 2007 roku a akredytację EQUIS od 2017 roku

Międzynarodowe Centrum Zarządzania
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Warszawski

ul. Szturmowa 1/3
02-678 Warszawa
tel/fax: 22/ 625 32 83
e-mail: emba@uw.edu.pl