Wydział Zarządzania UW na I miejscu w rankingu Perspektyw

 

Szanowni Państwo,

Z radością i dumą informujemy o sukcesie Wydziału Zarządzania UW w tegorocznym Rankingu Kierunków Studiów „Perspektywy”.

W grupie kierunków ekonomicznych, w kategorii „Zarządzanie”, studia prowadzone przez Wydział Zarządzania UW zostały uznane za najlepsze w Polsce, uzyskując maksymalną liczbę 100. punktów. Najwyższe podium nasz Wydział dzieli z Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie. Kolejne pozycje zajęły: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Politechnika Gdańska.

 

Ranking kierunków studiów opiera się na wskaźnikach zgrupowanych w następujących sześciu kryteriach:

 

PRESTIŻ

 • Ocena przez kadrę akademicką

 

ABSOLWENCI NA RYNKU PRACY

 • Ekonomiczne losy absolwentów

 

POTENCJAŁ AKADEMICKI

 • Wskaźnik kategorii naukowej

 

POTENCJAŁ DYDAKTYCZNY

 • Akredytacje
 • Jakość przyjętych na studia

 

POTENCJAŁ NAUKOWY

 • Publikacje
 • Cytowalność
 • FWCI (Field-Weighted Citation Impact)
 • FWVI (Field-Weighted View Impact)
 • Top 10 (Publications in Top 10 Journal Percentiles)

 

UMIĘDZYNARODOWIENIE

 • Publikacje we współpracy zagranicznej
 • Studenci zagraniczni

 

KRYTERIA DODATKOWE

 • Egzaminy zawodowe

 

Pełen tegoroczny Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2021 w grupie Zarządzanie znajduje się pod poniższym linkiem

 

W tegorocznej edycji Rankingu Uczelni Akademickich, Uniwersytet Warszawski zajął drugą pozycję, uzyskując 99,2 punktów. Najwyższe podium zajął Uniwersytet Jagielloński. Trzecia na podium znalazła się Politechnika Warszawska.

 

 

Pełen Ranking Uczelni Akademickich Perspektywy 2021 znajduje się pod poniższym linkiem


 
   AACSB International - Założona w 1916 r. (AACSB) jest największym na świecie sojuszem edukacji biznesowej, łączącym nauczycieli, studentów i biznes.
 

    Association of MBAs (AMBA) – jest międzynarodowym stowarzyszeniem zajmującym się badaniami z zakresu nauk o zarządzaniu.
 

    The European Foundation for Management Development (EFMD) - międzynarodowe zrzeszenie organizacji akademickich, biznesowych i społecznych. 
 

Międzynarodowe Centrum Zarządzania
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Warszawski

ul. Szturmowa 1/3
02-678 Warszawa
tel/fax: 22/ 553 41 04
e-mail: mba@uw.edu.pl