Zakończenie II edycji Akademii Dziekanów

– Celem Akademii Dziekanów jest upowszechnienie wiedzy o Uniwersytecie oraz stworzenie platformy wymiany doświadczeń na temat jego funkcjonowania – podkreśla prof. Sambor Grucza, prorektor UW ds. współpracy i spraw pracowniczych. W drugiej edycji Akademii Dziekanów wzięło udział 32 prodziekanów i 4 dyrektorów szkół doktorskich.

Akademia Dziekanów UW to program edukacji menedżerskiej, którego celem jest doskonalenie kompetencji liderów jednostek uczelni w zakresie szeroko rozumianego zarządzania. Jego koncepcja jest wzorowana na założeniach programu Executive MBA UW, prowadzonego przez Międzynarodowe Centrum Zarządzania UW. W zajęciach wzięło udział 32 prodziekanów oraz 4 dyrektorów szkół doktorskich. Dziekani jednostek wzięli udział w pierwszej edycji Akademii.

 

Liderzy jednostek uczelnianych uczestniczyli w zajęciach z zakresu holistycznego zarządzania, przywództwa, zarządzania finansami i ryzykiem, zamówień publicznych, spraw kadrowych, prawnych aspektów funkcjonowania uczelni, IDUB, architektury teleinformatycznej UW, zarządzania projektami badawczymi i komercjalizacji wyników badań. Graduacja drugiej edycji Akademii Dziekanów odbyła się 30 maja.

 

Dla dr hab. Anny Wojtyś, która uczestniczyła w Akademii, najbardziej przydatna okazała się wiedza z dwóch obszarów: finansów oraz umiejętności interpersonalnych. – Świadomość, jak funkcjonują sprawy finansowe, znacznie ułatwia poruszanie się w procedurach uczelnianych. Drugim takim obszarem są umiejętności interpersonalne, zwłaszcza dotyczące problemów, które pojawiają się w codziennym życiu oraz sposobów ich rozwiązywania – mówi dr hab. Anna Wojtyś, prodziekan ds. badań i współpracy Wydziału Neofilologii UW.

 

O swoich wrażeniach z udziału w Akademii Dziekanów opowiedziała też prof. Monika Rekowska, dyrektorka Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych. – Szczególnie cenię formy, które zakładały większe zaangażowanie uczestników. Pozwoliły one na pewne zagadnienia spojrzeć z wielu perspektyw – mówi prof. Rekowska. – Zajęcia poświęcone równoważności wszystkich członków społeczności UW i działaniom antydyskryminacyjnym pozwoliły mi na zwrócenie jeszcze większej uwagi na tą sferę interakcji międzyludzkich. Zadbałam m.in. o umieszczenie stosownych informacji na stronie szkoły – przyznała dyrektor.

 

Więcej informacji na:

Zakończyła się druga edycja Akademii Dziekanów | Uniwersytet Warszawski (uw.edu.pl)

oraz

https://zip.uw.edu.pl/zakonczenie-II-edycji-akademii-dziekanow


 
   AACSB International - Założona w 1916 r. (AACSB) jest największym na świecie sojuszem edukacji biznesowej, łączącym nauczycieli, studentów i biznes.
 

    Association of MBAs (AMBA) – jest międzynarodowym stowarzyszeniem zajmującym się badaniami z zakresu nauk o zarządzaniu.
 

    The European Foundation for Management Development (EFMD) - międzynarodowe zrzeszenie organizacji akademickich, biznesowych i społecznych. 
 

Międzynarodowe Centrum Zarządzania
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Warszawski

ul. Szturmowa 1/3
02-678 Warszawa
tel/fax: 22/ 553 41 04
e-mail: [email protected]